Coleșa Ilie-Alin – interpelare parlamentară către Ministerul Educației – Investigațiile și statutul legal al educației alternative de tipul ”Școala acasă/Homeschooling”.

Ilie-Alin Colesa

Către:  Domnul Ministru Sorin Mihai Cîmpeanu

            Ministerul Educaței

De la: Depuatat Ilie-Alin COLEȘA

 Circumscripția 13 Cluj

Data:  21.02.2022

Subiectul interpelării: Investigațiile și Statutul legal al educației alternative  de tipul „Școala acasă / Homeshooling”

                                                Stimate domnule Ministru,

    Având în vedere Art.202 din Regulamentul  Camerei Deputaților cu privire la drepturile parlamentarilor de a dresa interpelări conducătorilor de instituții ale administrației publice locale sau centrale, precum și în virtutea  Legii 544/2001 cu privire la liberul acces la informații de interes public, vă rog să-mi comunicați în scris, în format electronic, la adresa de e-mail, în termenul  legal următoarele informații:

  • Conform Art. 29, aliniatul 6, din Constituția României „Părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine.”.
  • Conform Art. 26, aliniatul 3, a Declarației Universale a Drepturilor Omului „Părinții au dreptul de prioritate în alegerea felului de învățământ pentru copiii lor minori.”,
  • Iar Art. 14, aliniatul 3, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, Art. 5, Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, Art. 14, aliniatul 2 din aceeași Convenție, se constată faptul că responsabilitatea educațională a copilului revine părinților respectiv tutorilor legali.

Având în vedere cele expuse mai sus, vă rog să îmi răspundeți în oral și în scris la următoarele întrebări:

  1. Care sunt informațiile și datele statistice care v-au determinat să emiteți circulara nr. 1003/4.02.2022 emisă de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj, respectiv circulara Nr. 68/9.02.2022 emisă de Inspectoratul Școlar Județean Mureș? Au fost trimise asemenea circulare către toate Inspectoratele Școlare Județene din România? Care sunt motivele pentru care ați emis aceste documente?
  2. Având în vedere Art. 59, aliniatul 4 din Legea 1/2011, Secțiunea a 16-a: Alternativele educaționale, Capitolul II: Structura sistemului național de învățământ preuniversitar, cât și Art.32, aliniatul 1 din Constituția României, este, așadar, învățământul alternativ recunoscut în România? În caz contrar, care este legislația care reglementează învățământul alternativ?
  3. Având în vedere Art. 59, aliniatul 4 din Legea 1/2011, Secțiunea a 16-a: Alternativele educaționale, Capitolul II: Structura sistemului național de învățământ preuniversitar, cât și Art.32, aliniatul 1, cât și Art. 29, aliniatul 6, din Constituția României, considerați legală și constituțională circularele nr. 1003/4.02.2022 emisă de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj, circulara nr. 68/9.02.2022 emis de către Inspectoratul Școlar Județean Mureș?
  4. Nerecunoașterea educației la domiciliu nu contravine Art. 59, aliniatul 4 din Legea 1/2011, Secțiunea a 16-a: Alternativele educaționale, Capitolul II: Structura sistemului național de învățământ preuniversitar, cât și Art.32, aliniatul 1, cât și Art. 29, aliniatul 6, din Constituția României?

Menționez  că în temeiul Regulamentului Camerei Deputaților, Capitolul IV, Art. 195, alin(3) și Art. 199, alin(2), aveți obligația de a răspunde la întrebările deputaților în termen  de maximum 15 zile  calendaristice. Aș  aprecia  suplimentar  disponibilitatea  și  efortul  Dvs  și  v-aș  rămâne  îndatorat dacă mi-ați răspunde la întrebările de mai sus într-un timp mai scurt.       

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published.

MAI MULTE ARTICOLE

Către: Domnul Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății Domnul Attila-Zoltán Cseke, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Adresată de către: Senator Adrian Costea Circumscripţia electorală: 23 Grupul Parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor (A.U.R.) Obiectul întrebării: Deficitul de medici de familie în România Data: 22 iunie 2022 Stimați Domni Miniștri, […]
Adresată: Domnului Barna TÁNCZOS, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor De către:  Senator Dorinel Cosma Circumscripţia electorală: Grupul parlamentar: AUR Şedința Senatului din data de: 22.06.2022 Obiectul întrebării: Controalele la  societățile comerciale ce practică arderi ilegale de deșeuri Stimate domnule Ministru, Pe 14 aprilie au avut loc […]
 Adresată:  Domnului ministru Carol Eduard NOVAK, Ministrul Sporturilor De către:  Domnul Senator Sorin Cristian MATEESCU  Circumscripţia electorală nr.14 Constanța,  Grupul  Parlamentar  AUR – Senat  şi prezentată în şedinţa Plenului din 22.06.2022 Obiectul întrebării : situația în care fostului mare fotbalist  Stelian Carabaș  i s-a îngrădit dreptul […]
Adresată: Domnului Ministru al Transporturilor Și Infrastructurii, Sorin Mihai GRINDEANU De către: Senator Andrei BUSUIOC Circumscripția electorală: NR. 39, Vaslui Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Obiectul întrebării: Probabilitatea dezvoltării unui drum de mare viteză pe ruta Tișița- Vama Albița. Data: 22.06.2022 Stimate domnule ministru, Sorin […]
Către: Domnul Sorin Mihai Câmpeanu, Ministrul Educației Adresată de către: Evdochia Aelenei Circumscripția electorală: Nr. 14, Constanța Grupul Parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor (A.U.R.) Ședința Senatului din: 22.06.2022 Obiectul întrebării: Clarificări cu privire la măsuri de prevenirea abandonului școlar Domnule Ministru, Proiectul „România Educată” a început […]
Adresată: Domnului Barna TÁNCZOS, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor De către:  Senator Andrei HANGAN Circumscripţia electorală: nr. 9 – Brăila Grupul parlamentar: AUR Şedința Senatului din data de: 22.06.2022 Obiectul întrebării: Protejarea arborilor remarcabili Stimate domnule Ministru, România nu are, până la acest moment, o legislație […]