Claudiua Târziu – Lege pentru modificarea art. 108 alin. (1) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și pentru instituirea unei măsuri tranzitorii

CĂTRE,
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR


În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 108 alin. (1) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și pentru instituirea unei măsuri tranzitorii” spre dezbatere și adoptare.
Totodată, în temeiul art. 111 alin. (1) din Constituția României, republicată vă adresăm rugămintea de a solicita Guvernului, să comunice punctul de vedere asupra prezentei propuneri legislative și informații privind implicațiile bugetare generate de aceasta – fișă financiară.
Conform prevederilor art. 117 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, solicităm procedura de urgență pentru această inițiativă legislativă.
De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita avizul Consiliului Legislativ și avizul Consiliului Economic și Social.

INIȚIATORI:

DEPUTAT: GEORGE NICOLAE SIMION

SENATOR: CLAUDIU-RICHARD TÂRZIU

EXPUNERE DE MOTIVE

În prezent, Legea nr. 198/2023 prevede că elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învățământul preuniversitar de stat obligatoriu beneficiază de burse al căror cuantum minim al burselor este aprobat prin ordin al ministrului educației, la propunerea Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar.
Realitatea a dovedit că sumele reprezentând bursele sociale acordate elevilor care întrunesc condițiile legale sunt într-un cuantum foarte mic și nu contribuie la soluționarea problemelor care au fost avute în vedere la momentul reglementării acestui tip de bursă.
Având în vedere specificul acesteia, majorarea bursei sociale la o pătrime din salariul minim pe economie este o măsură esențială în vederea asigurării accesului egal la educație, elevii fiind astfel mai stimulați să învețe și încurajați să își continue studiile.
Această măsură va reduce presiunea financiară asupra familiilor defavorizate, deoarece majorarea bursei sociale va contribui semnificativ la creșterea standardului de viață al acestora. 
Mai mult decât atât, acești bani suplimentari vor acoperi nevoile de bază ale elevilor, precum alimentația, transportul și materialele școlare, iar familiile cu venituri reduse vor avea mai multe resurse pentru a le asigura o viață mai bună copiilor acestora.
Totodată, creșterea bursei sociale va reduce absenteismul și abandonul școlar. Un exemplu elocvent este statistica din anul 2020 privind rata abandonului școlar în România, care a fost de 15,6%. Acest procent reprezintă o problemă majoră și este semnificativ mai mare decât obiectivul Uniunii Europene până în anul 2030. 
De asemenea, reducerea ratei abandonului timpuriu a școlii este esențială pentru dezvoltarea societății și creșterii economice pe termen lung, întrucât tinerii bine pregătiți și educați au mai multe șanse să contribuie la inovație, productivitate și dezvoltare economică.
Prin oferirea unui sprijin financiar crescut, majorarea bursei sociale poate consolida eficacitatea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE), deoarece această măsură reprezintă un instrument esențial pentru identificarea și intervenția timpurie în cazurile de abandon școlar.

Referitor la sursele de finanțare, majorarea bursei sociale pentru elevi poate fi susținută prin mai multe mijloace, inclusiv: debirocratizarea și simplificarea aparatului de stat pentru a reduce cheltuielile administrative; creșterea nivelului de absorbție a fondurilor alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 15 – Educație; creșterea absorbției fondurilor europene nerambursabile, în special în domeniul educației prin proiecte eligibile și măsuri pentru creșterea bugetului de stat, cum ar fi taxarea companiilor care nu își declară profiturile în România sau îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor.
În concluzie, majorarea bursei sociale pentru elevi la o pătrime din salariul minim pe economie este o măsură definitorie pentru asigurarea accesului la educație, reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea standardului de viață al familiilor și nu în ultimul rând, dezvoltarea societății și a economiei.

INIȚIATORI:

DEPUTAT: GEORGE NICOLAE SIMION

SENATOR: CLAUDIU-RICHARD TÂRZIU

LEGE pentru modificarea art. 108 alin. (1) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și pentru instituirea unei măsuri tranzitorii

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Art. I – La articolul 108 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 5 iulie 2023, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învățământul preuniversitar de stat obligatoriu beneficiază de burse. Cuantumul minim al burselor și metodologia-cadru de acordare a burselor sunt aprobate prin ordin al ministrului educației, la propunerea Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, denumit în continuare CNFÎP, cu excepția cuantumului bursei sociale, care se stabilește la o pătrime din salariul minim pe economie.”

Art. II – Prevederile Art. I intră în vigoare începând cu anul școlar 2024-2025.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Simularea Evaluării Naționale arată încă o dată, dacă mai era nevoie, deficiențele sistemului de învățământ din România. Această „Românie educată” a lui Klaus Iohannis și cei în mâinile cărora a lăsat frâiele Educației. „România educată”, proiectul de suflet al președintelui Iohannis, este un eșec. Nu o […]
România continuă să fie țara contrastelor între cei care ne conduc vremelnic, care sunt niște îmbuibați în funcții publice, și între românii obișnuiți, care trăiesc cu grija zilei de mâine. În vreme ce președintele țării și foștii președinți, prim-miniștrii și miniștrii, alături de alți demnitari ai […]
Adresată: Domnului Mircea FECHET, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor De către:  Senator Andrei HANGAN Circumscripţia electorală: nr. 9 Brăila Grupul parlamentar: AUR Şedința Senatului din data de: 27.02.2024 Obiectul întrebării: Controverse la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: Priorități dubioase între salarii și protecția pădurilor Stimate domnule […]
Adresată: Domnului Mircea FECHET, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor De către:  Senator Andrei HANGAN Circumscripţia electorală: nr. 9 Brăila Grupul parlamentar: AUR Şedința Senatului din data de: 27.02.2024 Obiectul întrebării: Amenzi drastice pentru poluarea din Capitală – Primăria este în vizorul Gărzii de Mediu Stimate domnule […]
Adresată: Ministerului Sănătății, domnului Ministru al Sănătății, Prof. univ. dr. Alexandru Rafila, Spitalului Municipal de Urgență “Elena Beldiman” Bârlad, domnului Manager Feraru Ciprian Cosmin De către: Senator Andrei BUSUIOC  Circumscripția electorală: nr. 39, Vaslui Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/02/2024 Obiectul întrebării: Dreptul pacientului […]
Adresată:  Doamnei Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu De către: Senator Gheorghe Adrian CĂTANĂ Circumscripția electorală: nr. 34 Sibiu Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/02/2024 Obiectul interpelării: consultanța financiară oferită de preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu primăriilor din judeţ Stimată doamnă președinte, În calitate de […]