Claudiu-Richard Târziu – Interpelare – Situația disperată a unor familii în Valea Brazilor, jud. Argeș, privind lipsa apei potabile – revenire după un an și jumătate de la prima interpelare

Adresată:  Domnului Nicolae Ionel Ciucă – prim-ministrul României

De către: Senator Claudiu Târziu

Circumscripția: nr. 42 – București

Data: 15/11/2022

Obiectul interpelării: Situația disperată a unor familii în Valea Brazilor, jud. Argeș, privind lipsa apei potabile – revenire după un an și jumătate de la prima interpelare

Stimate domnule Prim-ministru,

Pe data de 30.03.2021 am formulat o interpelare către domnul Florin-Vasile Cîțu, la acea dată Prim-ministru al României, punând trei întrebări simple pentru a salva viața unor cetățeni. Această interpelare a fost înregistrată la Senat sub numărul 218 c.

Pe data de 23.04.2021, Secretariatul General al Guvernului înregistra la Senat o adresă ce nu constituia vreun răspuns la interpelarea formulată. Precum veți constata, mi-a fost înaintată „adresa nr. 15488/15.04.2021” a Ministerului Afacerilor Interne, semnată de doamna Secretar General Ștefania-Gabriela Ferencz, „informații care pot fi folosite la elaborarea răspunsului primului-ministru”.

Întrucât anexa adresei conține informații false, situația semnalată în urmă cu un an și jumătate cunoscând o agravare în fapt, revin cu prezenta interpelare, solicitând de data aceasta măsuri urgente și concrete din partea dumneavoastră alături de un răspuns detaliat, în termen legal.

Astfel, prin Anexa „adresei nr. 15488/15.04.2021” a Ministerului Afacerilor Interne, menționată mai sus, se consemnează la pagina 1, paragraf 4:

„Potrivit afirmațiilor autorităților administrației publice locale din comuna Băiculeşti, în zonă se află mai multe surse de alimentare cu apă potabilă (fântâni) de unde se pot aproviziona toate familiile afectate, fapt care se și realizează”. Acest fapt este în mod categoric contrazis de către „Nota de constatare nr. 10846/14.11.2018” înregistrată la Primăria comunei Băiculești de către comisia formată din reprezentant I.S.U. Argeș, A.B.A. Argeș Vedea și reprezentanți ai comunei Băiculești. Prin această notă de constatare se certifică faptul că „în zona neacoperită de rețeaua publică de apă, comisia nu a identificat surse alternative de alimentare cu apă (fântâni)”.

Cine minte? Ministerul Afacerilor Interne prin adresa sus-menționată sau Comisia numită în baza adreselor Instituției Prefectului de Argeș nr. 1435, 1449/13.11.2018?

În continuare, paragraful 8 al adresei anterior menționate afirmă:

„Instituția Prefectului Județului Argeș a întreprins demersuri către autorităţile administraţiei publice locale competente în vederea asigurării unor condiţii decente de trai, prin acţiuni concrete de furnizare a apei potabile la domiciliul acesteia”. Ce „demersuri” a întreprins Instituția Prefectului Județului Argeș în cursul anului 2021 și ce rezultate au avut acestea? A fost vreodată livrată apă potabilă familiilor sinistrate? Când? S-a întocmit vreun proces verbal în acest sens?

O a treia problemă a fost identificată la paragraful 9:

„Totodată, au fost aduse la cunoştinţa petentei soluţiile tehnice identificate pentru rezolvarea problemei sesizate cu privirea la funcţionarea fântânii de pe proprietatea sa, aceasta în condiţiile în care era cunoscut faptul că zona respectivă este afectată de alunecări de teren”. Ce soluții „tehnice” au fost identificate”? Prin ce adresă (număr, confirmare a primirii) ar fi fost acestea aduse la cunoștința petentei aceste „soluții tehnice”? Dacă era cunoscut faptul că „zona respectivă este afectată de către alunecări de teren”, ce soluții s-au adoptat prin Inspectoratul Situațiilor de Urgență sau prin Comitetul Local al Situațiilor de Urgență? Dacă nu a fost adoptată nici o soluție, de ce nu s-a întâmplat aceasta?

Astăzi, în momentul formulării acestei a doua interpelări, situația semnalată încă din martie 2021 s-a agravat. Soțul petentei este afectat de un cancer laringo-faringian, fiind operat, cu traheostomă. Petenta este obligată să facă igiena traheostomei de mai multe ori pe zi, cărând apa cu taxiul. Copilul minor (în vârstă de 14 ani) o ajută zilnic în această activitate, conform Adresei nr. 35870/20.10.2021 a Direcției Generale de Asistență socială și protecția copilului a județului Argeș, care recomanda deja de la acea dată „Întrunirea Consiliului Comunitar consultativ al comunei Băiculești în vederea analizării situației semnalate și identificării unor soluții la nivel comunitar”. Prin Procesul verbal nr. 270/30.09.2021 al Direcției de Sănătate Publică Argeș, această instituție stabilea obligația comunei Băiculești de a „asigura minimul necesar de apă potabilă familiei Nicolescot Simone Lucie din sursă alternativă”.

Nici una dintre aceste obligații nu a fost respectată de către reprezentanții autorității publice locale. Pe data de 1 noiembrie 2022 doamna Nicolescot sesiza din nou atât Primăria Băiculești (9621/01.11.2022), cât și Instituția Prefectului a județului Argeș (nr. 1401/01.11.2022) de urgența situației. A primit un răspuns laconic pe data de 4.11.2022 din partea primăriei Băiculești (9621/04.11.2022) prin care i se comunica faptul că „vom transmite solicitarea și către I.S.U. Argeș pentru o analiză dacă este un caz de urgență ce ar impune implicarea acestei instituții”.

Acest lucru în condițiile în care Instituția Prefectului județului Argeș indica încă din 11 octombrie 2021 prin adresa nr 1614/1619/1631/1639/11.10.2021 primăriei Băiculești că este singura abilitată a lua măsurile de urgență în cazul semnalat. Arătând textele legale care obligă CLSU Băiculești să asigure asistentă urgentă reclamanților, Instituția Prefectului a arătat rolul (și culpa) primarului.

Mai mult, atunci când doamna Nicolescot a semnalat încă o dată prin intermediul unui apel la 112 pe data de 4 noiembrie 2022 faptul că nu mai dispune de nici un fel de cantitate de apă pentru a curăța traheostoma soțului bolnav de cancer, igiena copilului minor, i s-a indicat faptul că linia este dedicată „cazurilor urgente” și să aștepte un răspuns, care nu a mai venit. Prin adresa nr. 5460/28.10.2022, Administrația Națională de Meteorologie certifica faptul că la nivelul județului Argeș nu s-au înregistrat precipitații decât de 1 litru/mp în decursul lunii octombrie 2022, fiind în mod evident întrunite condițiile de secetă.

Domnule Prim-ministru, aveți obligația de a cerceta și rezolva concret situația pe care v- am adus-o în atenția cabinetului dumneavoastră încă din martie 2021, și care s-a agravat din culpa administrației publice din subordinea dumneavoastră.

În România, din nefericire, trăiesc familii care sunt private de acces la serviciile de bază, precum este cazul de față – apa potabilă.

Vă rog să îmi furnizați răspunsuri pertinente, argumentate și complete:

1) Când va interveni o primă livrare de apă potabilă în Valea Brazilor nr. 150, la doamna Nicolescot Simone Lucie, pentru a putea asigura igiena familiei, din care un soț bolnav de cancer laringo-faringian și un copil minor? Apă potabilă – adică apă cu un certificat de potabilitate, conform legii.

2) Veți dispune livrarea periodică a apei potabile la domiciliul doamnei Nicolescot Simone Lucie până la racordarea legală și efectivă a domiciliului acesteia la rețeaua de apă?

3) Dacă nu veți răspunde afirmativ primelor două întrebări, vă rog să îmi indicați temeiul juridic al eventualului refuz.

Domnule Prim-ministru, observând că lipsa răspunsurilor legale la interpelările noastre afectează dramatic viața cetățenilor români, vă solicităm încă o dată să vă îndepliniți atribuțiile, în termenele prevăzute de legislația în vigoare.


Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

AUR
Ratarea aderării la Spațiul Schengen este un eșec monumental de politică externă al Președintelui Iohannis și al Guvernului Ciucă. Pentru români, este o trezire cruntă la realitate și o dovadă în plus că umilința, compromisurile, lașitatea și impostura nu sunt instrumente cu care să poată fi […]
Adresată:  Domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, prim-ministru al României                    Domnului Lucian ROMAȘCANU, ministru al Culturii De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 07/12/2021 Obiectul întrebării: […]
Deputatul AUR, Dumitru-Viorel Focșa, a declarat că AUR a inițiat un proiect de lege care a fost în această săptămâna dezbătut în Comisia pentru Energie de la Senat și care prevede fuziunea dintre 2 coloși de producere a energiei electrice: CE Oltenia și Hidroelectrica. Potrivit deputatului […]
Deputatul AUR, Antonio Andrușceac, a declarat, în cadrul conferinței săptămânale de presă, că AUR își dorește să vadă în bugetul de stat și acele proiecte benefice pentru țară pe care le va depune opoziția. Liderul deputaților AUR a precizat că AUR se va opune unui buget […]
Senatorul Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a declarat, în cadrul conferinței de presă săptămânale, că pretextul invocat de Cancelarul Austriei că prin România sau din România există fluxuri masive de imigranți ilegal este unul rușinos din punctul de vedere al AUR. Liderul […]
Adresată:  Domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, prim-ministru al României                    Domnului Lucian ROMAȘCANU, ministru al Culturii De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 07/12/2021 Obiectul întrebării: […]