Boris Volosatîi – întrebare către Ministrul Sănătății – Numărul orelor de rezidențiat pentru medicii specialiști din statele vizate în Hotărârea Guvernului nr. 764/2017.

Adresată:  Domnului Alexandru RAFILA, ministru al Sănătății

De către: Deputat Boris VOLOSATÎI, vicepreședinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării

Circumscripția: nr. 43 pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara graniţelor ţării

Data: 17/01/2023

Obiectul întrebării: Numărul orelor de rezidențiat pentru medicii specialiști din statele vizate în Hotărârea Guvernului nr. 764/2017.

Stimate domnule ministru,

La 11 octombrie 2017, Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 764/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic specialist, eliberate de un stat terț, altul decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii, fapt bine receptat în societatea românească și de publicul medical interesat. Astfel, medicii formați în Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și SUA, alături de medicii formați în celelalte state membre ale Uniunii Europene (UE), în unul dintre statele aparținând Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, au fost exceptați de obligativitatea recunoașterii în procedură obișnuirtă a diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic specialist.

În lista statelor exeptate nu figurează și statul înrudit Republica Moldova, singurul stat din lume cu care România a declarat că întreține relații speciale și privilegiate, de parteneriat strategic. Așa cum bine cunoașteți, Republica Moldova este singurul stat din lume în afară de România în care medicii sunt formați în limba română și nu au nevoie de adaptare/naturalizare cultural-lingvistică în țara noastră. Totodată, majoritatea medicilor formați în Republica Moldova dețin cetățenia română, alături de cea facultativă a Republicii Moldova, deci nu pot fi considerați ca fiind străini. De asemenea, constatăm că un număr important de medici formați în Republica Moldova, deținători ai cetățeniei române, și-au stabilit domiciliul legal și obișnuit în țara noastră și nu pot practica în calitate de medici din cauza procedurilor complexe de recunoaștere a diplomelor, certificatelor sau titlurilor de medic, în condițiile în care sistemul medical românesc se confruntă în continuare cu un deficit de cadre medicale.

Cu toate acestea, acești medici nu pot beneficia de excepția prevăzută de Guvern pentru medicii formați în oricare alt stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și SUA, chiar dacă în fiecare dintre aceste state există programe și condiții diferite de formare profesională, de multe ori sub nivelul standardelor de formare medicală din România. Exprimăm opinia că această situație denonă un tratament diferențiat și discriminatoriu, fiind necesară depășirea ei.

Unul dintre argumentele invocate constant de către autoritățile centrale ale României pentru neincluderea Republicii Moldova în lista statelor vizate de HG nr. 764/2017 și aplicarea de tratament diferențiat a fost diferența dintre numărul orelor de rezidențiat din România și Republica Moldova.

Cu toate acestea, există deja mai multe cazuri în care medici români formați în Republica Moldova au obținut definitiv câștig de cauză în instanțele de judecată din România, în dosarele intentate împotriva Ministerului Sănătății pentru motivul nerecunoașterii diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic specialist eliberate de Republica Moldova.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți:

  1. O informație privind numărul de ore de rezidențiat pentru medicii specialiști, defalcat pe fiecare dintre statele vizate de HG nr. 764/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic specialist, eliberate de un stat terț, altul decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Către: Domnul Nicolae-Ionel CIUCĂ, Prim-ministrul Guvernului României   De la: Doamna Raisa ENACHI, Deputat AUR, circumscripția electorală nr. 39 Vaslui Subiectul întrebării: Verificările la domiciliu. Românii rămân fără carte de identitate? Se anulează cartea de identitate? Stimate Domnule Prim-ministru, Ministerul Afacerilor Interne a organizat, pe data de […]
˝Admite în parte cererea modificată. Anulează în parte Ordinul ANRE nr. 15/2022 astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr. 95/2022, respectiv art.11 alin. 3 capitolul IV din Anexa la Ordinul 15/2022, modificat prin Ordinul nr. 95/2022. Cu drept de a formula recurs, în termen de […]
Către:Domnul Nicolae-Ionel Ciucă, Prim-Ministru al Guvernului României           Domnul Adrian Câciu, Ministrul finanțelor De la: Antonio ANDRUȘCEAC, Deputat AUR, circumscripția electorală 4 Bacău Subiectul întrebării: Informații privind împrumutul extern al României în anul 2023 Stimate domnule Prim ministru, Stimate domnule Ministru, Deși contractarea de împrumuturi externe este în […]
Adresată: Domnului Petre DAEA, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale De către: Deputat Gianina ȘERBAN, circumscripția electorală nr. 25 Ilfov Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Obiectul întrebării: Programe și subvenții pentru susținerea fermierilor și a agriculturii din România Stimate domnule ministru, Potențialul agricol al României este […]
Adresată: Domnului Ministru al Mediului,Apelor și Pădurilor                Barna Tanczos De către:  Mitrea Dumitrina                 Deputat AUR, circumscripția nr. 29 Neamț Data: 25.01.2023 Obiectul întrebării: Clarificări asupra jalonului PNRR privind operaționalizarea gestionării unitare a deșeurilor în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor                                                 […]
Adresată: Domnului  Ministru al Transporturilor și Infrastructurii                   Sorin Mihai Grindeanu De către:  Mitrea Dumitrina,                 Deputat AUR, circumscripția nr. 29 Neamț Data: 25.01.2023 Obiectul întrebării: Clarificări privind jalonul PNRR corespondent strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 Stimate Domnule Ministru,             Așa cum […]