Boris Volosatîi – întrebare către Ministerul Apărării Naționale – Mormintele ostașilor români și străini, alții decât maghiari, din Cimitirul eroilor din satul Valea Uzului, comuna Sânmărtin, județul Harghita.

Adresată: Domnului Angel TÎLVĂR, ministru al Apărării Naționale

De către: Deputat Boris VOLOSATÎI, vicepreședinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării

Circumscripția: nr. 43 pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara graniţelor ţării

Data: 12/07/2023

Obiectul întrebării: Mormintele ostașilor români și străini, alții decât maghiari, din Cimitirul eroilor din satul Valea Uzului, comuna Sânmărtin, județul Harghita.

Stimate domnule ministru,

Potrivit Fișei de evidență a nr. 1192 din 25 iunie 1988 a Cimitirului (vă rugăm să vedeți anexa nr. 1 la prezenta), în această necropolă a eroilor căzuți în Primul Război Mondial (1916) sunt înhumați 1306 ostași, dintre care cunoscuți cu numele: 148 de ostași români, și necunoscuți: 3 ostași români, 794 unguri, 108 germani, 4 ruși, 3 sârbi, 2 austrieci, 2 italieni și 242 neidentificați.

Dorim să exprimăm opinia noastră că Ministerul Apărării Naționale trebuie să preia în administrare necropola de război din Valea Uzului, restabilindu-i statutul internațional și luând toate măsurile necesare pentru cinstirea tuturor eroilor înhumați acolo, indiferent de naționalitate. În acest sens ar fi binevenit ca Ministerul Apărării Naționale să inițieze adoptarea de către Guvernul României a unei Hotărâri adecvate.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți:

  1. Dacă starea actuală a mormintelor individuale ale ostașilor români cunoscuți și necunoscuți înhumați în Cimitirul de la Valea Uzului este una corespunzătoare sau nu din perspectiva cadrului legislativ în materie de monumente și opere comemorative de război.

2. Dacă starea actuală a mormintelor individuale ale ostașilor străini, alții decât cei unguri (germani, ruși, sârbi, austrieci și italieni) înhumați în Cimitirul de la Valea Uzului este una corespunzătoare sau nu din perspectiva cadrului legislativ în materie de monumente și opere comemorative de război.

3. Dacă Ministerul Apărării Naționale a inițiat sau intenționează să inițieze demersurile necesare în vederea preluării în administrația sa a necropolei internaționale de război de la Valea Uzului.

4. În cazul unui răspuns afirmativ la punctul precedent, care ar fi, realist vorbind, intervalul de timp în care Ministerul Apărării Naționale ar putea prelua în administrarea sa Cimitirul Militar Internațional din Valea Uzului pentru aducerea lui în conformitate cu exigențele legale pentru asemenea obiective. În cazul unui răspuns negativ la punctul precedent, vă rugăm să argumentați poziția adoptată de către MApN.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI           În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1)  și ale art. 75 din Constituția României, republicată, precum și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă „Lege pentru modificarea și completarea Legii […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„LEGE pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată, și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 16 alin. (1) […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintămPropunerea legislativă ”Lege pentru aprobarea Programului național de conformare a fondului […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru completarea art. 128 din Legea învățământului […]