Boris Volosatîi – întrebare către M.A.E. – Protecția identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a persoanelor de origine română din Republica Albania și sprijinul acordat, începând cu anul 1994, de către România minorității sale înrudite din Republica Albania.

Adresată: Doamnei Luminița-Teodora ODOBESCU, ministru al Afacerilor Externe
Domnului Mircea ABRUDEAN, Secretar general al Guvernului, cu rang de ministru
Doamnei Ligia DECA, ministru al Educației
De către: Deputat Boris VOLOSATÎI, vicepreședinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării
Circumscripția nr. 43 pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara graniţelor ţării
Obiectul întrebării: Protecția identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a persoanelor de origine română din Republica Albania și sprijinul acordat, începând cu anul 1994, de către România minorității sale înrudite din Republica Albania.

Stimate doamnelor miniștri,
Stimate domnule ministru,

La 11 ami 1994, a fost semnat Tratatul de înțelegere, colaborare și bună vecinătate între România și Republica Albania.

Articolul 11 al acestui document bilateral de bază prevede că: ”Cele doua părţi contractante, pornind de la vechile traditii de colaborare şi comunicare culturală între popoarele celor două tari şi dorind să contribuie la crearea unui spaţiu cultural european, deschis tuturor popoarelor continentului, vor favoriza dezvoltarea schimburilor între instituţii, unităţi administrativ-teritoriale, persoane şi organizaţii neguvernamentale din cele doua tari în domeniile culturii, învăţământului şi informaţiilor. Părţile contractante vor sprijini încheierea de înţelegeri directe între universităţi şi alte instituţii de învăţământ superior, centre de cercetare, instituţii de cultura, de difuzare a informatiei. Ele vor stimula initiativele privind colaborarea şi schimburile în domeniile mijloacelor audiovizuale, cinematografiei, teatrului, muzicii şi artelor plastice. Fiecare parte contractantă va acţiona pentru lărgirea posibilităţilor de studiere a limbii celeilalte părţi contractante în şcoli, institute de învăţământ superior şi, în acest scop, ele ce vor ajuta reciproc în acţiunea de studiere a limbii şi de ridicare a calificării profesorilor. Ele vor sprijini, de asemenea, initiativele pentru extinderea posibilităţilor de studiere şi predare în limba celeilalte părţi, ţinând cont de tradiţiile existente în acest domeniu, în scopul unei mai bune cunoaşteri”.

Totodată, articolul 15 al Tratatului de bază dintre România și Republica Albania prevede că: ”Fiecare dintre părţile contractante va asigura protecţia şi realizarea drepturilor persoanelor de origine română din Albania şi ale persoanelor de origine albaneza din România, în conformitate cu documentele C.S.C.E. şi cu normele general-recunoscute ale dreptului internaţional. De asemenea, fiecare parte contractantă va încuraja menţinerea şi dezvoltarea culturii şi obiceiurilor care, în mod tradiţional, au apropiat cele două popoare de-a lungul istoriei”.

Potrivit datelor disponibile, cooperarea cultural-științifică în beneficiul minorității române din Albania, respectiv al celei albaneze din România, s-a concretizat, între altele, prin semnarea Acordului de colaborare științifică și tehnologică (11.V.2004), Acordului de colaborare între Academia Română și Academia de Științe a Albaniei (aprilie 1995), Programului interguvernamental de schimburi culturale (13.X.2004), Protocoalelor de colaborare între agențiile naționale de presă și societățile de radio și televiziune din cele două state.

Legea îvățământului preuniversitar nr. 198 din 4 iulie 2023 prevede, între altele, la articolul 61:

”(1) Guvernul sprijină învăţământul în limba română în ţările în care trăiesc români de pretutindeni aşa cum sunt definiţi de Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea legislaţiei statului respectiv.

(2) Ministerul Educaţiei, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, poate organiza unităţi de învăţământ de tip „şcoală românească din afara graniţelor ţării“, cu predare în limba română, pe lângă oficiile diplomatice şi instituţiile culturale ale României în străinătate, precum şi cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească, prin Centrul Naţional Românesc pentru Învăţământ la Distanţă, în conformitate cu legislaţia statului respectiv, în unităţile de învăţământ unde învaţă un număr considerabil de preşcolari şi/sau elevi români.

(3) Unităţile de învăţământ prevăzute la alin. (2) se vor înfiinţa, cu prioritate, în state în care există comunităţi româneşti istorice sau însemnate numeric”.

Având în vedere cele arătate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți punctual, fiecare în partea sa de competență/atribuții, conform legislației în vigoare:

1.Care este situația actuală pe plan cultural, identitar, educațional, mediatic și religios a minorității române înrudite din Republica Albania.

2.Ce măsuri și acțiuni concrete a întreprins Republica Albania, începând cu anul 1994, pentru aplicarea cu bună-credinţă a celor mai înalte standarde internaţionale referitoare la protecţia identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii naţionale române înrudite, precum și pentru punerea în practică a Recomandării nr. 1.333/1997 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

3.Ce alte documente bilaterale au semnat România și Republica Albania, respectiv autoritățile administrației publice centrale din cele două state sau alte autorități și entități centrale în domeniul sprijinului acordat minorităților lor înrudite din celălalt stat sau în alte domenii.

4.În ce a constat, defalcat pe fiecare an al perioadei 1994-2023, sprijinul acordat de către România minorității sale înrudite din Republica Albania, care a fost cuantumul acestui sprijin, care au fost acțiunile proprii sau proiectele finanțate de către Departamentul/Ministerul pentru Românii de pretutindeni, precum și de alte instituții ale administrației publice centrale din România sau alte autorități în beneficiul minorității române înrudite din Republica Albania.

5.Care sunt formele concrete de cooperare între instituțiile de resort din România și Republica Albania, între 1994-2023, în vederea satisfacerii nevoilor în materie de educație ale persoanelor aparținând minorității române din Republica Albania, în special în domeniul limbii, literaturii și civilizației române, prin trimiterea de experți și profesori; trimiterea de manuale, cărți, publicații și dotarea bibliotecilor școlare/universitare; organizarea de seminare; acordarea de burse etc.

6.Numărul, defalcat pe ani, al persoanelor fizice și juridice aparținând minorității române din Republica Albania care au beneficiat de sprijin concret acordat de către statul român, cu indicarea cuantumului anual al sprijinului (bunăoară, burse de studii, burse identitare, premii, proiecte, acțiuni, bunuri (tehnică, echipamente, tipărituri) etc.).

7.Numărul și lista localităților din România care au încheiat Acorduri de parteneriat administrativ și înfrățire cu localități din Republica Albania în care persoanele aparținând minorității române înrudite sunt prezente tradițional și dețin o cotă numerică semnificativă. În eventualitatea unui răspuns pozitiv la acest punct al întrebării parlamentare, vă rugăm să indicați data în care a fost semnat Acordul și localitatea parteneră/înfrățită din Republica Albania.

8.Care este etapa de soluționare a chestiunii Casei Iorga (terenul și clădirea fostului Institut Român de Cerctări Balcanice) de la Saranda. În cazul în care acest subiect de interes major pentru statul român și pentru minoritatea sa înrudită din Republica Albania a fost tranșat, care este destinația concretă atribuită imobilului de către statul român și proiecția bugetară pentru reabilitarea și înzestrarea, spre bună buncționare, a acestei proprietăți românești din străinătate.

9.Lista proprietăților imobilitare (terenuri și clădiri, inclusiv ale unor așezăminte culturale, educaționale, bisericești) deținute de către statul Român sau entități morale române înainte de 1945 în cuprinsul actual al Republicii Albania și o informație privind soarta acestor proprietăți.

10.Un punct de vedere comun al Ministerului Afacerilor Externe și al Ministerului Educației privind posibilitatea înființării în Albania a unor Lectorare de Limbă Română în Albania, a unui Institut Cultural Român (cu sau fără filiale în principalele localități de contentrare a minorității române), precum și a unei/unor unităţi de învăţământ de tip „şcoală românească din afara graniţelor ţării“, cu predare în limba română, pe lângă oficiile diplomatice şi instituţiile culturale ale României în Albania.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Toți cei șase europarlamentari AUR au aderat la Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR). „Ne-au cântat prohodul, dar s-au înșelat! Europarlamentarii AUR vor activa în cadrul Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), cel mai important grup conservator din Parlamentul European. Sper ca alături de celelalte guverne […]
Importanți lideri conservatori din Europa îl susțin pe liderul AUR, George Simion, în cursa pentru Cotroceni. Printre ei se află și Jaroslaw Kaczynski, președintele partidului „Lege și Justiție”, din Polonia, care a transmis, de altfel, un videoclip în care își arată aprecierea față de lupta pe […]
În vizita sa în Munchen cu ocazia Campionatului European de Fotbal, George Simion s-a întâlnit și cu românii stabiliți în Germania, cărora le-a mulțumit pentru susținere și le-a vorbit despre sistemul corupt care a acaparat țara. „Mulțumesc că ne-ați votat, mulțumesc că mulți dintre voi sunteți […]
Alianța pentru Unirea Românilor și-a lansat sâmbătă, 15 iunie, candidatul la alegerile prezidențiale, în persoana lui George Simion. Evenimentul a avut loc la Arenele Romane, în prezența a peste 7.000 de membri și simpatizanți AUR. „Noi știm să depunem efort. Poate de aceea sunt singurul care […]
Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Claudiu Târziu, a declarat astăzi, la Bruxelles, că au trecut trei zile de la închiderea urnelor și, totuși, președintele AEP Toni Greblă refuză să explice de ce nu se anunță rezultatele finale. „Încercăm să înțelegem cum e posibil ca […]
Adrian Axinia, deputat AUR, a atras atenția, în cadrul unei declarații susținută la Bruxelles, asupra numărului uriaș de voturi declarate nule atât la alegerile europarlamentare, cât și la cele locale. „România este un stat capturat, iar puterea politică de la București, efectiv, a asasinat democrația. Spun […]