Boris Volosatîi – întrebare către M.A.E. – Protecția identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a minorității române din Republica Macedonia de Nord și sprijinul acordat, începând cu anul 2001, de către România minorității sale înrudite din Republica Macedonia de Nord.

Adresată: Doamnei Luminița-Teodora ODOBESCU, ministru al Afacerilor Externe
Domnului Mircea ABRUDEAN, Secretar general al Guvernului, cu rang de ministru
Doamnei Ligia DECA, ministru al Educației
De către: Deputat Boris VOLOSATÎI, vicepreședinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării
Circumscripția nr. 43 pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara graniţelor ţării
Obiectul întrebării: Protecția identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a minorității române din Republica Macedonia de Nord și sprijinul acordat, începând cu anul 2001, de către România minorității sale înrudite din Republica Macedonia de Nord.

Stimate doamnelor miniștri,
Stimate domnule ministru,

La 30 aprilie 2001, a fost semnat Tratatul de prietenie și colaborare între România și Republica Macedonia (de Nord).

Articolul 12 al acestui document bilateral de bază prevede, între altele, că ”Părţile contractante se obligă să aplice cu bună-credinţă cele mai înalte standarde internaţionale referitoare la protecţia identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, în conformitate cu prevederile Convenţiei-cadru a Consiliului Europei privind minorităţile naţionale (1995), ale Documentului Conferinţei de la Copenhaga asupra dimensiunii umane a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (1990), ale Declaraţiei Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, etnice, religioase sau lingvistice (1992), precum şi cu alte documente relevante adoptate în cadrul organizaţiilor menţionate mai sus”; ”Recunoscând că sistemul pluralist al valorilor culturale este o condiţie necesară pentru stabilitate în Europa şi în special în Europa de Sud-Est, părţile contractante au luat notă, inter alia, de Recomandarea nr. 1.333/1997 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei”.

La 30 aprilie 2021, cu ocazia celei de a 20-a aniversări de la semnarea Tratatului politic bilateral, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României și MAE al Republicii Macedonia de Nord au difuzat un Comunicat de presă comun, în care au arătat, între altele: ”România și Republica Macedonia de Nord apreciază în mod deosebit și promovează minorităţile înrudite ale acestora, precum şi comunităţile etnice, respectiv identitatea lor etnică, culturală, lingvistică și religioasă. Prin punțile robuste și durabile pe care le construiesc între țările noastre, aceste comunități vor continua să-și aducă contribuţia deosebit de importantă la dezvoltarea prieteniei dintre cele două state”.

La 03 iulie 2013, a fost încheiat Acordul de cooperare în domeniile educației, științei, culturii, mass-mediei, tineretului și sportului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia (de Nord).

Articolul 4 al acestui Acord interguvernamental spune: ”Părţile vor acorda o atenţie specială necesităţii de a satisface nevoile în materie de educaţie ale persoanelor aparţinând minorităţii române din Republica Macedonia şi ale persoanelor aparţinând minorităţii macedonene din România, în special în domeniul limbii, literaturii și civilizaţiei române, respectiv macedonene.
În acest scop, se vor stabili forme de cooperare între instituţiile de resort din cele două state, luând în considerare sugestiile reprezentanţilor persoanelor aparţinând minorităţilor române şi macedonene, prin:
– trimiterea de experţi şi profesori;
– trimiterea de manuale, cărţi, publicaţii şi dotarea bibliotecilor şcolare/universitare;
– organizarea de seminare;
– acordarea de burse etc.”.

Articolul 13 al Acordului interguvernamental încheia la 03 iulie 2013 spune: ”Părţile vor acorda o atenţie specială necesităţii de a satisface nevoile culturale ale persoanelor aparţinând minorităţii române din Republica Macedonia şi ale persoanelor aparţinând minorităţii macedonene din România şi, în special, protejării în comun a patrimoniului lor cultural şi istoric.
În acest scop, se vor stabili forme de cooperare între instituţiile de resort din cele două state”.

Având în vedere cele arătate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți punctual, fiecare în partea sa de competență/atribuții, conform legislației în vigoare:

1.Care este situația actuală pe plan cultural, identitar, educațional, mediatic și religios a minorității române înrudite din Republica Macedonia de Nord.

2.Ce măsuri și acțiuni concrete a întreprins Republica Macedonia de Nord, începând cu anul 2021, pentru aplicarea cu bună-credinţă a celor mai înalte standarde internaţionale referitoare la protecţia identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii naţionale române înrudite, precum și pentru punerea în practică a Recomandării nr. 1.333/1997 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

3.Ce alte documente bilaterale au semnat România și Republica Macedonia de Nord, respectiv autoritățile administrației publice centrale din cele două state sau alte autorități și entități centrale (Academiile de Științe, posturile naționale de Radio și Televiziune etc.) în domeniul sprijinului acordat minorităților lor înrudite din celălalt stat sau în alte domenii.

4.În ce a constat, defalcat pe fiecare an al perioadei 2001-2023, sprijinul acordat de către România minorității sale înrudite din Republica Macedonia de Nord, care a fost cuantumul acestui sprijin, care au fost acțiunile proprii sau proiectele finanțate de către Departamentul/Ministerul pentru Românii de pretutindeni, precum și de alte instituții ale administrației publice centrale din România sau alte autorități în beneficiul minorității române înrudite din Republica Macedonia de Nord.

5.Care sunt formele concrete de cooperare între instituțiile de resort din România și Republica Macedonia de Nord, între 2013-2023, în vederea satisfacerii nevoilor în materie de educație ale persoanelor aparținând minorității române din Republica Macedonia de Nord, în special în domeniul limbii, literaturii și civilizației române, prin trimiterea de experți și profesori; trimiterea de manuale, cărți, publicații și dotarea bibliotecilor școlare/universitare; organizarea de seminare; acordarea de burse etc.

6.Numărul, defalcat pe ani, al persoanelor fizice și juridice aparținând minorității române din Republica Macedonia de Nord care au beneficiat de sprijin concret acordat de către statul român, cu indicarea cuantumului anual al sprijinului (bunăoară, burse de studii, burse identitare, premii, proiecte, acțiuni, bunuri (tehnică, echipamente, tipărituri) etc.).

7.Numărul și lista localităților din România care au încheiat Acorduri de parteneriat administrativ și înfrățire cu localități din Republica Macedonia de Nord în care persoanele aparținând minorității române înrudite sunt prezente tradițional și dețion o cotă numerică semnificativă. În eventualitatea unui răspuns pozitiv la acest punct al întrebării parlamentare, vă rugăm să indicați data în care a fost semnat Acordul și localitatea parteneră/înfrățită din Republica Macedonia de Nord.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Președintele Consiliului Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor, europarlamentarul Claudiu Târziu, solicită președintelui Klaus Iohannis să se prezinte cât mai repede în fața Parlamentului pentru a explica condițiile pe care le-a acceptat, ca urmare a donării sistemului Patriot către Ucraina. „Președintele Iohannis trebuie să […]
„A fost nevoie să moară oameni pentru a conștientiza și Ciolacu și Ciucă și Iohannis faptul că avem o reală problemă cu urșii în România. Abia acum și-au dat seama cât de scăpată de sub control este populația de urși, după ce o tânără și-a pierdut […]
Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu, cadru didactic universitar, oferă stagii de practică și vizite la Parlamentul European elevilor care au obținut media 10 la Bacalaureat. Absolvenții de liceu care își doresc să acceseze aceste stagii/vizite la Parlamentul European pot trimite e-mail la următoarea adresă: [email protected] „Partidul AUR […]
„Problema urșilor care au devenit tot mai numeroși și, inevitabil, a contactului lor cu oamenii a evoluat în timp. Situația la care s-a ajuns astăzi e una critică, în care urșii atacă oameni. Alianța pentru Unirea Românilor acuză partidele Sistemului, care s-au perindat la guvernare în […]
Președintele Consiliului Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor, europarlamentarul Claudiu Târziu, avertizează despre implementarea unui nou instrument abuziv, care are ca scop controlul populației, fiind astfel aduse grave prejudicii vieții private a românilor. „Guvernul Ciolacu a abrogat viața privată în România. Printr-un nou abuz […]
„De mai bine de o lună, România este una dintre cele mai scumpe piețe spot de energie din Europa. Țara noastră înregistrează prețuri la energia electrică peste media țărilor europene, cu toate că producem mai multă energie decât multe alte state din Uniunea Europeană. România este […]