Boris Volosatîi – întrebare către Guvernul României – Proiectele concrete propuse guvernului României de către Autoritatea de Coordonare Națională din Republica Moldova în vederea acordării de asistență financiară nerambursabilă

Adresată: Domnului Alexandru Mihai GHIGIU, șef cu rang de ministru al Cancelariei prim-ministrului României

De către: Deputat Boris VOLOSATÎI, vicepreședinte al Comisiei pentru comunitățile   de români din afara granițelor țării

Circumscripția: nr. 43 pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara graniţelor ţării

Data: 12/07/2023

Obiectul întrebării: Proiectele concrete propuse guvernului României de către Autoritatea de Coordonare Națională din Republica Moldova în vederea acordării de asistență financiară nerambursabilă, conform art. 7 al Acordului semnat la 11 februarie 2022.

Stimate domnule ministru,

Ministerul Afacerilor Externe al României ne-a recomandat să consultăm Cancelaria prim-ministrului României în subiectul care face obiectul acestei întrebări parlamentare.

Republica Moldova reprezintă o prioritate de prim rang pentru politica României. Statul înrudit de peste Prut este beneficiarul unui important sprijin financiar în baza Acordului privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, document semnat la Chișinău, la 11 februarie 2022, de către prim-miniștrii celor două state românești ale noastre, pentru o perioadă de 7 ani din momentul intrării în vigoare, cu posibilitatea de prelungire pentru alți 3 ani.

Acest Acord stabilește condițiile și mecanismele în vederea acordării asistenței tehnice și financiare de la bugetul de stat al României în beneficiul guvernului de la Chișinău.

El urmează unui alt Acord de asistență tehnică și financiară, semnat la 27 aprilie 2010, în valoare de 100 milioane de euro, Acord modificat prin 5 Protocoale adiționale în baza cărora au fost extinse domeniile de aplicare. Valoarea totală a plăților efectuate de România în baza Acordului din 2010 a fost de 32.037.337,41 euro, suma rămasă neutilizată fiind de 67.962.662,59 euro.

Acordul din 2010 a permis finanțarea de către România a unor proiecte emblematice, cum ar fi reabilitarea și modernizarea a peste 1.000 de grădinițe și instituții școlare dintre Nistru și Prut sau asigurarea unei contribuții la dezvoltarea gazoductului Iași-Chișinău, proiect strategic de interconectare energetică între cele două maluri ale Prutului. Este regretabil că 2/3 din suma ajutorului financiar prevăzut nu a fost utilizată și acest fapt s-a datorat Chișinăului.

Acordul de asistență tehnică și financiară, semnat în 2022, ratificat de Parlamentul României în aprilie 2022 și promulgat la 5 mai 2022, vizează dezvoltarea durabilă a celui de al doilea stat românesc și avansarea lui pe calea reformelor și apropierii de România, ca parte a Uniunii Europene, fiind de natură să deschidă noi oportunități pentru dezvoltarea relațiilor și cooperării pe multiple paliere între București și Chișinău, cu beneficii reciproce pe termen mediu și lung.

Acordarea de sprijin în baza Acordului permite continuarea participării României la consolidarea rezilienței Republicii Moldova în sectoare esențiale pentru societate precum sectorul energetic, transport și infrastructură de transport, protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice, lucrări publice și infrastructură, întreprinderi mici și mijlocii, independența mass-media, reforma administrației publice, afaceri interne, sănătate, educație, cultură și patrimoniu, cercetare, turism, competitivitate și industrie.

Conform articolului 7 din Acord, Autoritatea de Coordonare Națională din Republica Moldova înaintează părții române, spre examinare, proiectele concrete de investiții pentru care se solicită finanțare. Presupunem că în ultimul an (din 5 mai 2022 până în prezent) au fost înaintate mai multe asemenea proiecte.

Având în vedere cele expuse mai sus și ținând cont de faptul că Acordul anterior din 2010 nu și-a atins scopul scontat decât în proporție de 1/3, vă rugăm respectuos să ne transmiteți:

  1. Dacă Autoritatea de Coordonare Națională din Republica Moldova a înaintat deja sau nu părții române, spre examinare, proiecte concrete de investiții pentru care se solicită finanțare, conform articolului 7 al Acordului privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova.

2. În cazul unui răspuns afirmativ la punctul precedent, vă rugăm să ne transmiteți lista acestor proiecte, defalcat pe domeniile prevăzute în Acordul privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, precum și sumele solicitate pentru fiecare dintre proiectele înaintate părții române.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Adresată:  Domnului Sándor PETRES, prefect al județului Harghita De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Acțiunile Instituției Prefectului din județul Harghita […]
Adresată: Domnului Tudorel ANDREI, Președinte al Institutului Național de Statistică De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Distribuția pe localități a […]
Adresată: Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Preşedintelui ANPM Laurențiu-Alexandru PĂȘTINARU, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor Mircea FECHET   De către: Senator Andrei BUSUIOC  Circumscripția electorală: nr. 39, Vaslui Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Perioada de stocare și de prelucrare maximă […]
Adresată: Domnului Ministru al Apărării, Angel TÎLĂR, De către: Senator AELENEI Evdochia Circumscripția: nr. 14, Constanţa Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Ședința Senatului din data de: 27.09.2023 Obiectul întrebării: protejarea cetățenilor județului Constanța Stimate domnule Ministru,           Mă adresez dumneavoastră în contextul războiului nemilos al […]
Adresată: Autorității de Supraveghere Financiară, Președintelui Nicu Marcu De către: Senator Andrei BUSUIOC  Circumscripția electorală: nr. 39, Vaslui Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Companiile de reasigurări Stimate domnule Președinte Nicu Marcu, Printre principalele modalități de protecție împotriva unor pierderi financiare considerabile […]
Adresată: Doamnei Luminița-Teodora ODOBESCU, ministrul afacerilor externe Doamnei Simona BUCURA-OPRESCU, ministrul muncii și solidarității sociale Doamnei Ligia DECA, ministrul educației Domnului Alexandru RAFILA, ministrul sănătății De către Domnul senator: Dorinel COSMA Circumscripția electorală: Nr. 7, Botoșani Grupul Parlamentar: A.U.R. Ședința Senatului din data de: 27.09.2023 Obiectul […]