Boris Volosatîi – întrebare către Guvernul României/ Ministerul Justiției – Necesitatea stringentă de întărire a capacității administrative a Autorității Naționale pentru Cetățenie prin dublarea personalului Comisiei pentru Cetățenie.

Adresată:  Domnului  Nicolae-Ionel CIUCĂ, prim-ministru al Guvernului României

                   Domnului Marian-Cătălin PREDOIU, ministru al Justiției

De către: Deputat Boris VOLOSATÎI, ales în circumscripția nr. 43 pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara graniţelor ţării, vicepreședinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării

Data: 07/10/2022

Obiectul întrebării: Necesitatea stringentă de întărire a capacității administrative a Autorității Naționale pentru Cetățenie prin dublarea personalului Comisiei pentru Cetățenie.

Stimate domnule prim-ministru,

Stimate domnule ministru,

Talia demografică a statelor contează enorm. În funcție de aceasta, de exemplu, este stabilit gradul de reprezentare a statelor în diverse organisme internaționale, iar în cazul statelor membre ale UE este stabilit cuantumul fondurilor europene alocate de către Comisia Europeană, precum și numărul de membri în Parlamentul European, ca și numărul de comisari europeni din partea statului respectiv.

Autoritatea Națională pentru Cetățenie, autoritate în subordinea Ministerului Justiției, are în față o sarcină de primă importanță în condițiile în care țara noastră se confruntă cu o profundă criză demografică, iar problematica importului de forță de muncă din străinătate a devenit una de interes pentru statul român pe fundalul unei tot mai accentuate expatrieri a românilor, în special în state occidentale, pentru scopuri de muncă.

Potrivit informațiilor de care dispunem, numărul românilor din teritoriile anexate de URSS în 1940 și reanexate în 1944 care doresc să fie restabiliți în drepturile de cetățeni români este în continuă creștere. De asemenea, un număr important de cetățeni români care au merite în promovarea limbii și culturii române manifestă interes pentru dobândirea cetățeniei române, conform legislației în vigoare. Presa a consemnat în repetate rânduri că presiunea pusă pe ANC este determinată de numărul tot mai mare de dosare de redobândire și de dobândire a cetățeniei române. Conform unor informații neoficiale ar fi vorba despre sute de mii de dosare. Faptul se confirmă și prin informațiile prezentate de ANC privind cererile soluționate anual sau aflate în curs de soluționare (de exemplu, 168 703 cereri în curs de soluționare în luna mai a anului 2021). În ultimii ani numărul de cereri soluționare de redobândire a cetățeniei române de către solicitanții din Republica Moldova, bunăoară, a depășit 1, 2 milioane.

Una dintre rigorile legale este ca ANC să soluționeze în termenele prevăzute toate cererile de redobândire sau de dobândire a cetățeniei române. Este în interesul general, a statului și al solicitanților, ca aceste termene să fie respectate întocmai. Respectarea termenelor legale de soluționare depinde în mod direct de capacitatea administrativă a ANC, care a devenit o instituție strategică, întrucât contribuie efectiv și fundamental la consolidarea corpului social al națiunii și statului în condiții de criză demografică.

Comisia pentru Cetățenie (CC), entitate fără personalitate juridică din cadrul ANC, are obligația de a verifica îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru acordarea sau redobândirea cetățeniei române. CC are activitate permanentă și este formată în prezent dintr-un președinte și din 20 de membri, personal angajat în cadrul ANC.

Din discuțiile pe care le-am avut cu foști conducători ai ANC, precum și cu reprezentanți ai mediului asociativ românesc din țară și de peste hotare, rezultă fără echivoc că soluția corectă și realistă pentru depășirea situației în domeniu este consolidarea capacității administrative a ANC prin mărirea, eventual dublarea, numărului de membri ai CC. De exemplu, această soluție a făcut obiectul cererilor adresate Guvernului și Parlamentului României formulate în Rezoluția din 2022 a Universității de Vară de la Izvorul Mureșului, for care ia anual în dezbatere problematica românilor din afara granițelor țării. Numitorul comun al tuturor celor cu care am abordat subiectul este că actualul număr de membri ai CC din cadrul ANC este insuficient pentru a face față sarcinii lor legale de mare responsabilitate și presiunii enorme, tot mai crescânde, determinată de numărul mare de cereri de dobândire și redobândire a cetățeniei române.

Mărirea numărului de membri ai CC din cadrul ANC se poate face fie prin ordin al Ministrului Justiției, conform Legii nr. 21/1991, fie prin modificarea legii în materie de către subiecții cu drept de legiferare (Parlament sau Guvern, în cazul adoptării unei Ordonanțe) în sensul stabilirii exprese în lege a numărului (mărit/dublat) de membri ai CC din cadrul ANC.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteţi:

  1. 1.    Dacă Ministerul Justiției consideră necesar și oportun să procedeze în conformitate cu prevederile în vigoare (art. 14, alin. (3) din Legea nr. 21/1991) și să emită un ordin în sensul consolidării capacității administrative a ANC prin mărirea/dublarea numărului de membri ai CC.
  • Dacă, în cazul unui răspuns negativ la punctul precedent, Guvernul României consideră necesar și oportun să adopte o Ordonanță de Guvern pentru modificarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991 în sensul stabilirii exprese a unui număr mărit/dublu de membri ai CC din cadrul ANC.
  • Câte ordine anuale ale ministrului Justiției au fost emise până în prezent în vederea stabilirii numărului de membri ai CC din cadrul ANC. În cazul în care asemenea ordine anuale există, vă rugăm respectuos să ne prezentați copii ale acestora alăturat răspunsului la prezenta întrebare parlamentară.
  • Care este numărul actual de cereri de dobândire și de redobândire a cetățeniei române depuse la ANC, indiferent dacă sunt în curs de examinare sau încă nu au intrat în examinare.
  • O statistică, defalcată pe ani, privind numărul de cereri de dobândire și redobândire a cetățeniei române depuse și, respectiv soluționate de către ANC din 1991 până în prezent, cu specificarea articolului din Legea nr. 21/1991 în baza căruia s-a solicitat dobândirea sau redobândirea cetățeniei române.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Către: Ministerul transporturilor și infrastructurii, domnului Ministru Sorin-Mihai GRINDEANU De la: Mihail ALBIŞTEANU, Cristian-Daniel IVĂNUŢĂ, deputați AUR aleși în circumscripția electorală nr. 24 Iași Subiectul întrebării: Demararea procedurii de transferare a 15 spitale și a 20 de policlinici din subordinea Ministerului Transporturilor în cea a autorităților […]
Către: Ministerul Sănătății, domnului Ministru, prof. univ. Dr. Alexandru RAFILA De la: Mihail ALBIŞTEANU, Cristian-Daniel IVĂNUŢĂ, deputați AUR, circumscripția electorală nr. 24 Iași Subiectul întrebării: Necesitatea construirii Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară în județul Iași Stimate domnule Ministru, Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară din județul Iași, […]
George Simion, președintele AUR, a solicitat conducerii comisiei de anchetă cu privire la achizițiile din timpul pandemiei să demareze lucrările acesteia în cel mai scurt timp, astfel încât cei responsabili să vină să ofere explicații în fața parlamentarilor cu privire la achizițiile din pandemie. „Tragem un […]
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că una dintre prioritățile legislative pentru prima sesiune a Parlamentului în 2023 vizează reducerea taxării muncii. În acest sens, AUR va iniția un proiect de lege care va modifica impozitarea muncii. „Nu mai […]
Către: Ministerul Sportului Domnului Răzvan BURLEANU, Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal De la: Dan Tanasă, Deputat AUR, circumscripția electorală 28 Mureş Subiectul întrebării: Incidente la meciul de fotbal SEPSI – „U” CRAIOVA 1948 Stimate domnule Președinte, Chiar dacă seamănă identic cu sute de alte manifestări condamnabile, […]
Către: Domnul Nicolae-Ionel CIUCĂ, Prim-ministrul Guvernului României   De la: Doamna Raisa ENACHI, Deputat AUR, circumscripția electorală nr. 39 Vaslui Subiectul întrebării: Verificările la domiciliu. Românii rămân fără carte de identitate? Se anulează cartea de identitate? Stimate Domnule Prim-ministru, Ministerul Afacerilor Interne a organizat, pe data de […]