Boris Volosatîi – întrebare către Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie – Poziția și demersurile oficiale făcute de ANC către Ministerul Justiției privind mărirea numărului de membri ai Comisiei pentru Cetățenie

Adresată:  Doamnei Gabriela LENGHEL, secretar de stat, președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie

De către: Deputat Boris VOLOSATÎI, vicepreședinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării

Circumscripția: nr. 43 pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara graniţelor ţării

Obiectul întrebării: Poziția și demersurile oficiale făcute de ANC către Ministerul Justiției privind mărirea numărului de membri ai Comisiei pentru Cetățenie

Stimată doamnă secretar de stat,

La începutul lunii octombrie 2022 i-am adresat o întrebare parlamentară ministrului Justiției de la acea vreme, Cătălin Predoiu, având ca obiect: ”Necesitatea stringentă de întărire a capacității administrative a Autorității Naționale pentru Cetățenie prin dublarea personalului Comisiei pentru Cetățenie”.

În acea întrebare parlamentară am ținut să arăt, între altele: ”Una dintre rigorile legale este ca ANC să soluționeze în termenele prevăzute toate cererile de redobândire sau de dobândire a cetățeniei române. Este în interesul general, a statului și al solicitanților, ca aceste termene să fie respectate întocmai. Respectarea termenelor legale de soluționare depinde în mod direct de capacitatea administrativă a ANC, care a devenit o instituție strategică, întrucât contribuie efectiv și fundamental la consolidarea corpului social al națiunii și statului în condiții de criză demografică.

Comisia pentru Cetățenie (CC), entitate fără personalitate juridică din cadrul ANC, are obligația de a verifica îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru acordarea sau redobândirea cetățeniei române. CC are activitate permanentă și este formată în prezent dintr-un președinte și din 20 de membri, personal angajat în cadrul ANC.

Din discuțiile pe care le-am avut cu foști conducători ai ANC, precum și cu reprezentanți ai mediului asociativ românesc din țară și de peste hotare, rezultă fără echivoc că soluția corectă și realistă pentru depășirea situației în domeniu este consolidarea capacității administrative a ANC prin mărirea, eventual dublarea, numărului de membri ai CC. De exemplu, această soluție a făcut obiectul cererilor adresate Guvernului și Parlamentului României formulate în Rezoluția din 2022 a Universității de Vară de la Izvorul Mureșului, for care ia anual în dezbatere problematica românilor din afara granițelor țării. Numitorul comun al tuturor celor cu care am abordat subiectul este că actualul număr de membri ai CC din cadrul ANC este insuficient pentru a face față sarcinii lor legale de mare responsabilitate și presiunii enorme, tot mai crescânde, determinată de numărul mare de cereri de dobândire și redobândire a cetățeniei române.

Mărirea numărului de membri ai CC din cadrul ANC se poate face fie prin ordin al Ministrului Justiției, conform Legii nr. 21/1991, fie prin modificarea legii în materie de către subiecții cu drept de legiferare (Parlament sau Guvern, în cazul adoptării unei Ordonanțe) în sensul stabilirii exprese în lege a numărului (mărit/dublat) de membri ai CC din cadrul ANC”.

Din răspunsul ministrului Justiției a rezultat că numărul membrilor Comisiei pentru Cetățenie a fost stabilit în ultimii ani astfel:

  • 20 de membri (19+1) prin ordinul de ministru nr. 2332/c din 29 mai 2018;
  • 18 membri (17+1) prin ordinul de ministru nr. 778/c din 14 februarie 2019;
  • 20 de membri (19+1) prin ordinul de ministru nr.  24/c din 7 ianuarie 2020;
  • 17 membri (16+1) prin ordinul de ministru nr. 7211/c din 10 decembrie 2020;
  • 18 membri (17+1) prin ordinul de ministru nr. 1102/c din 17 februarie 2021;
  • 18 membri (17+1) prin ordinul de ministru nr. 3003/c din 21 mai 2021 (în textul ordinului este indicată cifra de 25 de membri, cu toate că lista nominală este de 18 membri);
  • 19 membri (18+1) prin ordinul de ministru nr. 776/c din 1 martie 2022.

Din discuțiile pe care le-am purtat anterior la sediul ANC am reținut că în ultimii ani Comisia pentru Cetățenie este subcapacitată și numărul ei de membri ar trebui cel puțin dublat pentru a putea face față presiunii la care aceasta este supusă.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteţi:

1.    Care este, în opinia ANC și ținând cont de volumul real de activitate al Comisiei pentru Cetățenie, numărul optim de membri care ar trebui desemnați prin ordin de ministru în componența Comisiei pentru Cetățenie.

2. Dacă ANC i-a adresat ministrului Justiției, din momentul înființării ANC și până în prezent, demersuri oficiale, prin care să fi solicitat stabilirea unui număr mai mare de membri ai Comisiei pentru Cetățenie decât cel care a fost aprobat prin ordinele emise. În cazul unui răspuns afirmativ la acest punct, vă rugăm să indicați, pentru fiecare an aparte, numărul de membri solicitat și să ne prezentați copii ale acestor demersuri/solicitări oficiale.

3. Dacă, în cazul aprobării ordinelor de ministru mai sus indicate (nr. 2332/c din 29 mai 2018; nr. 778/c din 14 februarie 2019; nr.  24/c din 7 ianuarie 2020; nr. 7211/c din 10 decembrie 2020; nr. 1102/c din 17 februarie 2021; nr. 3003/c din 21 mai 2021; nr. 776/c din 1 martie 2022) ANC a fost sau nu consultată oficial și în prealabil de către Ministerul Justiției. În cazul unui răspuns afirmativ, vă rugăm să indicați care au fost, în fiecare caz aparte, poziția și propunerile ANC în ceea ce privește numărul de membri ai Comisiei pentru Cetățeniei prevăzut în proiectele de ordine de ministru.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintămPropunerea legislativă”Lege pentru modificarea articolului 16 din Legea – cadru nr. […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI           În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă „Lege pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI           În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1)  și ale art. 75 din Constituția României, republicată, precum și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă „Lege pentru instituirea Zilei Naționale a […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI           În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1)  și ale art. 75 din Constituția României, republicată, precum și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă „Lege pentru modificarea Legii nr. 307/2006 […]
Simularea Evaluării Naționale arată încă o dată, dacă mai era nevoie, deficiențele sistemului de învățământ din România. Această „Românie educată” a lui Klaus Iohannis și cei în mâinile cărora a lăsat frâiele Educației. „România educată”, proiectul de suflet al președintelui Iohannis, este un eșec. Nu o […]
România continuă să fie țara contrastelor între cei care ne conduc vremelnic, care sunt niște îmbuibați în funcții publice, și între românii obișnuiți, care trăiesc cu grija zilei de mâine. În vreme ce președintele țării și foștii președinți, prim-miniștrii și miniștrii, alături de alți demnitari ai […]