Boris Volosatîi – declarație politică – Ministerul Afacerilor Externe sabotează aplicarea legii nr. 86/2016 privind instituirea centrelor comunitare românești în străinătate. Cer înființarea de centre comunitare românești la Londra, Chișinău, Roma, Madrid și Torino.

Ministerul Afacerilor Externe sabotează aplicarea legii nr. 86/2016 privind instituirea centrelor comunitare românești în străinătate. Cer înființarea de centre comunitare românești la Londra, Chișinău, Roma, Madrid și Torino.

Problemele pe care le întâmpină cetățenii români de peste hotare, fie că locuiesc în cele 11 județe interbelice anexate de fosta URSS, fie că fac parte din diaspora noastră occidentală, sunt multiple. România este statul european cu cea mai mare rată anuală a expatrierii. Un număr de cetățeni români estimat între 6 și 7 milioane de persoane au domiciliul sau reședința în străinătate.

Mă voi referi astăzi doar la una dintre aceste probleme. Ea vizează Ministerul Afacerilor Externe, care, spre profundul nostru regret, nu se achită de obligațiile sale legale.

Legea nr. 86/2016 privind instituirea centrelor comunitare românești în străinătate prevede, la art. 1, că statul român are obligaţia de a lua măsuri menite să asigure o bună reprezentativitate a românilor din afara graniţelor ţării la nivel de comunitate şi de a asigura coeziunea în cadrul acestora.

În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 1, statul român asigură înfiinţarea unor centre comunitare româneşti în fiecare stat în care sunt înregistraţi la misiunile diplomatice ale României cel puţin 5.000 de cetăţeni români.

Ministerul Afacerilor Externe este responsabil pentru înfiinţarea centrelor comunitare româneşti. Legea prevede de asemenea statul român pune la dispoziţia fiecărui centru comunitar românesc un sediu în care să îşi desfăşoare activitatea.

Centrele comunitare româneşti au drept scop asigurarea coeziunii comunităţilor de români din afara graniţelor ţării, reprezentativitatea acestora, organizarea de proiecte şi programe cu caracter cultural, educativ şi artistic în scopul promovării realităţilor istorice, a tradiţiilor, a obiceiurilor, valorilor naţionale şi a identităţii lingvistice. Centrele comunitare româneşti nu au personalitate juridică şi funcţionează în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Potrivit legii, centrele comunitare româneşti se finanţează din următoarele surse:

a) bugetul Ministerului Afacerilor Externe;

b) donaţii, sponsorizări sau orice alte surse legal constituite.

La începutul anului curent, răspunzând unei întrebări parlamentare pe care i-am adresat-o, ministrul Afacerilor Externe ne-a transmis că la data de 7 ianuarie 2023 localitățile de peste hotare în care sunt înregistrați mai mult de 5000 de cetățeni români, conform datelor disponibile în sistemul informatic consular, sunt, în ordine descrescătoare: Londra (Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord), Chișinău (Republica Moldova), Roma (Republica Italiană), Madrid (Regatul Spaniei) și Torino (Republica Italiană). În niciuna dintre aceste localități de peste hotare nu a fost înființat vreodată un centru comunitar românesc. Legea nr. 86/20216 rămâne astfel literă moartă.

Ministerul Afacerilor Externe ne-a mai transmis că, începând cu anul 2016, după intrarea în vigoare a Legii nr. 86/2016 privind instituirea centrelor comunitare românești în străinătate, până în prezent, nu au fost utilizate sume de la bugetul de stat, alocate Ministerului Afacerilor Externe, pentru achiziția sau închirierea de sedii pentru centrele comunitare românești.

Astfel, având în față acest caz concret, tragem concluzia întemeiată că, din păcate, Ministerul Afacerilor Externe nu este preocupat realmente de consilidarea legăturilor statului român cu românii din afara granițelor țării, de păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase, în conformitate cu dreptul internațional, cu legislația internă română și cu legislația ai cărei cetățeni sau rezidenți sunt.

Faptul că Ministerul Afacerilor Externe nu a urnit un deget pentru achiziția sau închirierea de sedii pentru centrele comunitare româmnești de la Londra, Chișinău, Roma, Madrid și Torino și nici nu a încurajat sau facilitat înființarea acestora confirmă că avem de a aface cu un caz de sabotaj. Este greu să găsim o explicație valabilă pentru inacțiunea Ministerului Afacerilor Externe în ceea ce privește înființarea în cadrul său a centrelor culturale românești la Londra, Chișinău, Roma, Madrid și Torino.

Dacă Alianța pentru Unirea Românilor ar fi la guvernare, prevederile legii nr. 86/2016 ar fi implementare imediat. Unde-i lege nu-i tocmeală. Ministerul Afacerilor Externe și Guvernul PSD-PNL-UDMR trebuie să plece și pentru că sabotează aplicarea legislației cu privire la românii din afara granițelor țării pentru că nu doresc sincer o bună reprezentativitate a românilor din afara graniţelor ţării la nivel de comunitate şi nici asigurarea unei coeziuni în cadrul acestor comunități.

Jos guvernarea! Trăiască românii de pretutindeni!

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI           În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1)  și ale art. 75 din Constituția României, republicată, precum și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă „Lege pentru modificarea și completarea Legii […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„LEGE pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată, și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 16 alin. (1) […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintămPropunerea legislativă ”Lege pentru aprobarea Programului național de conformare a fondului […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru completarea art. 128 din Legea învățământului […]