Andrei Busuioc – Întrebare parlamentară – Perioada de stocare și de prelucrare maximă admisă a deşeurilor periculoase, a deșeurilor nepericuloase și a deșeurilor inerte în cadrul depozitelor de deșeuri

Adresată: Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Preşedintelui ANPM Laurențiu-Alexandru PĂȘTINARU, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor Mircea FECHET  

De către: Senator Andrei BUSUIOC 

Circumscripția electorală: nr. 39, Vaslui

Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor

Data: 27/09/2023

Obiectul întrebării: Perioada de stocare și de prelucrare maximă admisă a deşeurilor periculoase, a deșeurilor nepericuloase și a deșeurilor inerte în cadrul depozitelor de deșeuri

Stimați domni,

Un subiect contemporan bine cunoscut este cel ce privește impactul semnificativ al deșeurilor asupra mediului înconjurător, fapt ce generează dezbateri frecvente cu privire la modalitățile prin intermediul cărora poate fi diminuată și gestionată cantitatea de deșeuri produsă. Având în vedere impactul negativ pe care deșeurile îl au asupra mediului și asupra sănătății persoanelor, este necesar să contribuim prin descoperirea și implementarea de soluții ce ar putea genera un control mai ridicat privind gestiunea deșeurilor și a consecințelor negative care le însoțesc pe acestea din urmă.

            Astfel, în cele ce urmează, ne vom referi la deșeuri sub aspectul naturii lor, respectiv deșeuri periculoase, deşeuri nepericuloase și deşeuri inerte, fiind astfel prezentate în cadrul Ordonanţei nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor, CAPITOLUL I Dispoziţii generale, Art. 4, prin intermediul căruia se face referire la clasificarea depozitelor specifice: „Depozitele se clasifică în funcţie de natura deşeurilor depozitate astfel: a) depozite pentru deşeuri periculoase; b) depozite pentru deşeuri nepericuloase; c) depozite pentru deşeuri inerte.”[1] De asemenea, conform Ordonanţei nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor, CAPITOLUL I Dispoziţii generale, Art. 3, „(1) Semnificaţiile termenilor “deşeu”, “deşeuri periculoase”, “deşeuri nepericuloase”, “deşeuri municipale”, “producător de deşeuri”, “deţinător de deşeuri”, “colectare separată”, “valorificare”, “pregătire pentru reutilizare”, “reciclare”, “eliminare” sunt cele precizate la art. 3 din Directiva 2008/98/CE. (…) ”[2] Precum este stipulat în cadrul Directivei nr. 98/2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, Articolul 3 Definiţii, „ (…) 2. “deşeuri periculoase” înseamnă orice deşeuri care prezintă una sau mai multe din proprietăţile periculoase enumerate în anexa III; 2a. «deşeuri nepericuloase» înseamnă deşeurile care nu intră sub incidenţa punctului 2; (…)”[3]

Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, CAPITOLUL IV Autorizare şi înregistrare, ARTICOLUL 34, „(1) Toate unităţile sau întreprinderile care desfăşoară activităţi de colectare, salubritate, tratare a deşeurilor sunt obligate să obţină o autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu emisă de către autorităţile competente pentru protecţia mediului. (11) Autorizaţia/Autorizaţia integrată de mediu se emite numai pentru operatorii economici persoane juridice. (2) Autorizaţia/Autorizaţia integrată de mediu trebuie să conţină următoarea listă care nu este exhaustivă: (…) j) specificarea perioadei de timp şi a capacităţii de stocare exprimate în volum şi tone a deşeurilor de pe amplasament. (…)”[4]

De asemenea, conform Ordonanţei de urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, CAPITOLUL II Cerinţe generale, ARTICOLUL 15 Valorificarea deşeurilor, „1) Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia de a se asigura că deşeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operaţiuni de valorificare, în conformitate cu prevederile art. 4 şi art. 21. (2) Unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile au următoarele obligaţii: a) să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea deşeurilor în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului; b) să evite formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei; c) să adopte cele mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deşeurilor. (3) Producătorii/deţinătorii de deşeuri vor îndeplini aceeaşi obligaţie ca cea prevăzută la alin. (2) lit. a).”[5]

Totodată, conform celor menționate în cadrul Normelor metodologice privind controlul transferurilor de deşeuri, din 10.06.2022, CAPITOLUL II Condiţii privind transferul, importul şi exportul deşeurilor, Art. 3, „(1) Importul/Transferul oricăror tipuri sau cantităţi de deşeuri în România se poate realiza numai către instalaţii de valorificare, astfel cum sunt definite în prezentele norme metodologice, exclusiv pentru sine, fără a putea transfera dreptul de proprietate al acestora către alte entităţi, care ar putea de asemenea să deruleze operaţiuni de valorificare, înainte de a fi derulate operaţiuni de valorificare obligatorii.”[6]

Considerăm faptul că un management corespunzător al deșeurilor poate fi atins și printr-o depozitare adecvată a acestora, respectiv prin evitarea formării de cantități masive de deşeuri. Ținând seama de prevederile amintite precedent și evidențiind necesitatea evitării formării de stocuri de deşeuri, necesitatea reducerii riscului privind sănătatea umană şi deteriorarea mediului înconjurător și nevoia descoperirii și implementării de soluții ce ar putea genera un control mai ridicat privind gestiunea deșeurilor, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele:

  1. Care este perioada de stocare maximă a deșeurilor nepericuloase, a deșeurilor periculoase și a deșeurilor inerte în cadrul depozitelor specifice, până la începerea procesului de tratare a acestora, respectiv până la începerea procesului de valorificare sau eliminare a deșeurilor?
  2. În cazul deșeurilor introduse în România în scopul valorificării, care este perioada de stocare maximă a fiecărei categorii de deșeuri în cadrul depozitelor specifice, până ca acestea să ajungă la instalaţiile de valorificare?
  3. Odată cu expirarea perioadei maxime de stocare a deșeurilor, înțelegând că acestea sunt stocate în vederea tratării, prelucrării, valorificării, vă rugăm să specificați care este perioada maximă admisă pentru prelucrarea deșeurilor preluate în stațiile de tratament?
  4. Având în vedere prevederile art. 34 din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, al. (2), punctul j), „(2) Autorizaţia/Autorizaţia integrată de mediu trebuie să conţină următoarea listă care nu este exhaustivă: (…) j) specificarea perioadei de timp şi a capacităţii de stocare exprimate în volum şi tone a deşeurilor de pe amplasament.”[7], vă rugăm să ne comunicați care sunt criteriile ce stau la baza stabilirii perioadei de timp privind stocarea deşeurilor pe amplasament?
  1. Prin intermediul căror acte normative sunt prevăzute informațiile/răspunsurile furnizate la întrebările precedente?


[1] https://lege5.ro/App/Document/ha3tqmbxgy2q/ordonanta-nr-2-2021-privind-depozitarea-deseurilor

[2] https://lege5.ro/App/Document/ha3tqmbxgy2q/ordonanta-nr-2-2021-privind-depozitarea-deseurilor

[3] https://lege5.ro/App/Document/gi3tsmjwha/directiva-nr-98-2008-privind-deseurile-si-de-abrogare-a-anumitor-directive-text-cu-relevanta-pentru-see?pid=58928366&d=2023-09-19#p-58928366

[4] https://lege5.ro/App/Document/ha3tsnbtgi4a/ordonanta-de-urgenta-nr-92-2021-privind-regimul-deseurilor

[5] https://lege5.ro/App/Document/ha3tsnbtgi4a/ordonanta-de-urgenta-nr-92-2021-privind-regimul-deseurilor

[6] https://lege5.ro/App/Document/gezdambxha2di/normele-metodologice-privind-controlul-transferurilor-de-deseuri-din-10062022?d=2023-09-19

[7] https://lege5.ro/App/Document/ha3tsnbtgi4a/ordonanta-de-urgenta-nr-92-2021-privind-regimul-deseurilor

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Forumul Aleșilor Locali cu tema „Redefinirea Administrației Publice locale – Eficiență, Transparență, Inovație” a reunit la Palatul Parlamentului aleși locali de la toate partidele din România, invitați străini și specialiști în domeniul administrației publice. Acest forum a fost conceput ca o platformă de dezbatere extinsă și […]
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a organizat joi, 07 decembrie 2023, dezbaterea cu tema „România – placă turnantă a transporturilor europene”. Perspectiva suveranistă asupra transporturilor din România pune accentul pe promovarea intereselor naționale și asigurarea suveranității și securității statului în domeniul transporturilor. Alături de specialiști în […]
Guvernul Ciolacu își dă încă o dată testul incompetenței. Prin draftul de ordonanță de urgență care a apărut în spațiul public vedem că Guvernul PSD-PNL pregătește un atac distructiv la adresa educației din România. Marcel Ciolacu se pregătește să taie finanțarea de 15% din Bugetul General […]
După ce a acordat burse de merit pentru elevii cu medii 2 și 3, doamna Deca nu s-a oprit aici cu masacrarea educației copiilor noștri! Pentru doamna Deca, rezultatele catastrofale de la testele PISA sunt motiv de optimism, deoarece de pe ultimul loc am „avansat” pe […]
Deputatul AUR, Dan Tanasă, a criticat declarațiile pe care președintele UDMR, Kelemen Hunor, le-a făcut în Statele Unite ale Americii, subliniind că, în vreme ce românii celebrau Ziua Națională, liderul UDMR arunca din nou cu venin și noroi în statul român. „Zilele trecute, în timp ce […]
Președintele AUR, George Simion, a atras atenția că actualul Guvern PSD – PNL nu reușește să aibă grijă de copiii României. Acesta a precizat că Programul „Cornul și Laptele” nu funcționează în mare majoritate din județele țării din cauză că nu sunt bani. De asemenea, pentru […]