Adrian-Gheorghe Cătană – Declarație politică – Declarație de independență

 DECLARAŢIE POLITICĂ

Adresată de către domnul senator: Gheorghe Adrian CĂTANĂ

Circumscripția electorală: nr. 34, Sibiu

Grupul Parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)

Şedinţa Senatului din data de: 12.10.2022


Titlul declaraţiei politice: Declarația de Independență

Stimați colegi,

Un rol important în realizarea Marii Uniri l-a avut Declarația de Independență a Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului din 12 octombrie 1918. Marele patriot român Vasile Goldiș a avut un rol important în problema auto-determinării afirmând că „românii nu vor să domnească peste alte popoare, dar nici nu vor a mai tolera ca un alt popor să domnească asupra lor”. Ziua de 06 octombrie 1918 a marcat astfel începutul unei perioade hotărâtoare pentru marea împlinire, și anume desăvârșirea Unității Naționale Statale a poporului român.

Ziarul american „New York Times” scria la 06 octombrie 1918 că cele 4 milioane de români din Transilvania, Banat și Bucovina ce trăiau sub asuprire maghiară și treptat și austriacă au considerat războiul ca pe propria lor mult așteptată luptă de eliberare, care îi va scăpa de stăpânire străină și îi va uni cu cei opt milioane de români din Regatul Român; ceea ce înseamna, potrivit redacției „ New York Times, “ SALVAREA NEAMULUI ROMANESC.

Așadar, în lupta națională la ordinea zilei se aflau autodeterminarea și unirea, iar nu federalizarea imperiului austro-ungar, formulă inacceptabilă, împotriva căreia protestau reprezentanții națiunilor oprimate din monarhia habsburgică, hotărâte să trăiască în state proprii independente. Pe linia acestor preocupări, reprezentanții Partidului Național Român sau întâlnit la Oradea, în 12 octombrie 1918. Aceasta întrunire se poate considera ca fiind acțiunea majoră, definitorie, care avea să pregătească drumul românilor spre Marea Unire. Ea a avut loc în casa avocatului Dr. Aurel Lazar, om politic și personalitate marcantă a Municipiului Oradea. Documentul aprobat la Oradea e denumit „Declarația de Autodeterminare Națională a Românilor din Transilvania, Banat, Crișana si Maramureș”. Declarația a fost redactată de Vasile Goldiș și aprobată de Comitetul Executiv al Partidului Național Român, din  care făceau parte Teodor Mihali, Ștefan Cicio Pop, Alexandru Vaida Voevod, Aurel Vlad, Dr. Aurel Lazăr, Ioan Suciu și Ioan Ciordaș. Textul declarației de autodeterminare națională avea următorul conținut:

 „Comitetul Executiv al Partidului Național Român din Ardeal și Ungaria, ca organ politic al Națiunii Române din Ardeal și Ungaria, constată că urmările războiului îndreptățesc pretențiunile de veacuri ale națiunii române la deplina libertate națională. Pe temeiul dreptului firesc că fiecare națiune poate dispune, hotărî singură și liber de soarta ei, un drept oarecare este acum recunoscut și de către guvernul ungar prin propunerea de armistițiu a monarhiei, națiunea română din Ungaria și Ardeal dorește să facă acum uz de acest drept și reclamă  în consecință și pentru ea dreptul, ca liberă de orice înrâurire străină, să hotărască singură așezarea ei printre națiunile libere, precum și stabilirea legăturii de coordonare a ei cu celelalte națiuni libere. Organul național al națiunii române din Ungaria și Ardeal nu recunoaște îndreptățirea acestui parlament și acestui guvern să se considere ca reprezentante ale națiunii române, ca să poată reprezenta la Congresul general de pace interesele națiunii române din Ungaria și Ardeal, căci apărarea intereselor ei națiunea română o poate încredința numai unor factori designați de propria lor adunare națională. Afară de organele delegate de Adunarea Națională sau  alese din mijlocul său, așadar afară de comitetul executiv al Partidului Național Român, nimeni nu poate fi îndreptățit să trateze și să hotărască în treburi care se referă la situația politică a națiunii române. Toate deciziunile și acordurile, care s-ar lua și s-ar face fără aprobarea acestor organe, le declarăm ca  nule și fără valoare, care nu leagă întru nimic națiunea română. Națiunea română care trăiește în monarhia austro-ungară așteaptă și cere – după multe suferințe de veacuri – afirmarea și valorizarea drepturilor ei nestrămutate și inalienabile la viață națională “

Oradea, 12 Octombrie 1918

Declarația de independență față de Ungaria a poporului român din Transilvania, Banat și părțile ungare ( 5/18 octombrie 2018 )

                                                              (Casa Avocat Dr. Aurel Lazăr)

Declarația de autodeterminare de la Oradea a reprezentat un moment istoric fundamental pentru Națiunea Română, pentru desăvârșirea unității sale politice și de stat, un document de mare importanță programatică și practică.

Aceasta Declarație de Autodeterminare Națională pe baza principiului naționalităților a fost adusă la cunoștință Parlamentului Ungar de la Budapesta de către marele om politic și patriot Alexandru Vaida Voievod, în discursul său ținut în Parlamentul Ungariei pe 18 Octombrie 1918.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

  Adresată:  Domnului Ion-Marcel CIOLACU, prim-ministru al României De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 21/05/2024 Obiectul întrebării: Chișinăul, în complicitate tacită cu Patriarhia […]
    Adresată:  Doamnei  Maria Monica GUBERNAT, președinte al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 28.05.2025 Obiectul întrebării: […]
  Adresată:  Domnului Ion-Marcel CIOLACU, prim-ministru al României Domnului Adrian-Ioan VEȘTEA, ministru al Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației Domnului Iustin-Marinel CIONCA-ARGHIR, președinte al Consiliului               județean Arad Domnului Ilie BOLOJAN, președinte al Consiliului județean Bihor Domnului Sándor TAMÁS, președinte al Consiliului județean Covasna Domnului Csaba BORBOLY, președinte […]
Nicolae Ciucă a încălcat legea! Biroul Electoral Central din Municipiul Timișoara a admis plângerea formulată de AUR în care sesizam faptul că Nicolae Ciucă prejudiciază campania electorală prin panourile uriașe amplasate în țară în care își face reclamă. Cu scopul fals de a-și promova cartea pe […]
  Adresată:  Doamnei Ancuța Gianina OPRE – Președintele Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea […]
  Adresată:  Doamnei Luminița-Teodora ODOBESCU, Ministrul Afacerilor Externe De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/05/2024 Obiectul întrebării: Acțiunile ofensatoare de „comemorare” a Trianonului […]