Adrian-Gheorghe Cătană – Declarație politică – Declarație de independență

 DECLARAŢIE POLITICĂ

Adresată de către domnul senator: Gheorghe Adrian CĂTANĂ

Circumscripția electorală: nr. 34, Sibiu

Grupul Parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)

Şedinţa Senatului din data de: 12.10.2022


Titlul declaraţiei politice: Declarația de Independență

Stimați colegi,

Un rol important în realizarea Marii Uniri l-a avut Declarația de Independență a Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului din 12 octombrie 1918. Marele patriot român Vasile Goldiș a avut un rol important în problema auto-determinării afirmând că „românii nu vor să domnească peste alte popoare, dar nici nu vor a mai tolera ca un alt popor să domnească asupra lor”. Ziua de 06 octombrie 1918 a marcat astfel începutul unei perioade hotărâtoare pentru marea împlinire, și anume desăvârșirea Unității Naționale Statale a poporului român.

Ziarul american „New York Times” scria la 06 octombrie 1918 că cele 4 milioane de români din Transilvania, Banat și Bucovina ce trăiau sub asuprire maghiară și treptat și austriacă au considerat războiul ca pe propria lor mult așteptată luptă de eliberare, care îi va scăpa de stăpânire străină și îi va uni cu cei opt milioane de români din Regatul Român; ceea ce înseamna, potrivit redacției „ New York Times, “ SALVAREA NEAMULUI ROMANESC.

Așadar, în lupta națională la ordinea zilei se aflau autodeterminarea și unirea, iar nu federalizarea imperiului austro-ungar, formulă inacceptabilă, împotriva căreia protestau reprezentanții națiunilor oprimate din monarhia habsburgică, hotărâte să trăiască în state proprii independente. Pe linia acestor preocupări, reprezentanții Partidului Național Român sau întâlnit la Oradea, în 12 octombrie 1918. Aceasta întrunire se poate considera ca fiind acțiunea majoră, definitorie, care avea să pregătească drumul românilor spre Marea Unire. Ea a avut loc în casa avocatului Dr. Aurel Lazar, om politic și personalitate marcantă a Municipiului Oradea. Documentul aprobat la Oradea e denumit „Declarația de Autodeterminare Națională a Românilor din Transilvania, Banat, Crișana si Maramureș”. Declarația a fost redactată de Vasile Goldiș și aprobată de Comitetul Executiv al Partidului Național Român, din  care făceau parte Teodor Mihali, Ștefan Cicio Pop, Alexandru Vaida Voevod, Aurel Vlad, Dr. Aurel Lazăr, Ioan Suciu și Ioan Ciordaș. Textul declarației de autodeterminare națională avea următorul conținut:

 „Comitetul Executiv al Partidului Național Român din Ardeal și Ungaria, ca organ politic al Națiunii Române din Ardeal și Ungaria, constată că urmările războiului îndreptățesc pretențiunile de veacuri ale națiunii române la deplina libertate națională. Pe temeiul dreptului firesc că fiecare națiune poate dispune, hotărî singură și liber de soarta ei, un drept oarecare este acum recunoscut și de către guvernul ungar prin propunerea de armistițiu a monarhiei, națiunea română din Ungaria și Ardeal dorește să facă acum uz de acest drept și reclamă  în consecință și pentru ea dreptul, ca liberă de orice înrâurire străină, să hotărască singură așezarea ei printre națiunile libere, precum și stabilirea legăturii de coordonare a ei cu celelalte națiuni libere. Organul național al națiunii române din Ungaria și Ardeal nu recunoaște îndreptățirea acestui parlament și acestui guvern să se considere ca reprezentante ale națiunii române, ca să poată reprezenta la Congresul general de pace interesele națiunii române din Ungaria și Ardeal, căci apărarea intereselor ei națiunea română o poate încredința numai unor factori designați de propria lor adunare națională. Afară de organele delegate de Adunarea Națională sau  alese din mijlocul său, așadar afară de comitetul executiv al Partidului Național Român, nimeni nu poate fi îndreptățit să trateze și să hotărască în treburi care se referă la situația politică a națiunii române. Toate deciziunile și acordurile, care s-ar lua și s-ar face fără aprobarea acestor organe, le declarăm ca  nule și fără valoare, care nu leagă întru nimic națiunea română. Națiunea română care trăiește în monarhia austro-ungară așteaptă și cere – după multe suferințe de veacuri – afirmarea și valorizarea drepturilor ei nestrămutate și inalienabile la viață națională “

Oradea, 12 Octombrie 1918

Declarația de independență față de Ungaria a poporului român din Transilvania, Banat și părțile ungare ( 5/18 octombrie 2018 )

                                                              (Casa Avocat Dr. Aurel Lazăr)

Declarația de autodeterminare de la Oradea a reprezentat un moment istoric fundamental pentru Națiunea Română, pentru desăvârșirea unității sale politice și de stat, un document de mare importanță programatică și practică.

Aceasta Declarație de Autodeterminare Națională pe baza principiului naționalităților a fost adusă la cunoștință Parlamentului Ungar de la Budapesta de către marele om politic și patriot Alexandru Vaida Voievod, în discursul său ținut în Parlamentul Ungariei pe 18 Octombrie 1918.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

               Adresată de către domnul senator: Gheorghe Adrian CĂTANĂ Circumscripția electorala:  nr. 34 Sibiu Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Sedința Senatului din data de: 29.03.2023 Titlul declarației: Petre Daea, un bufon care trebuie să plece acasă. 10 milioane Euro pentru o ţară întreagă, cea mai […]
Adresată:  Domnului Nicu MARCU, președinte al Autorității Naționale de Supraveghere Financiară De către: Senator Andrei BUSUIOC Circumscripția electorală: nr. 39, Vaslui Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 29/03/2023 Obiectul întrebării: Acoperirea despăgubirilor de către firmele de asigurări în situația producerii unor cutremure majore. Stimate domnule […]
Adresată: Doamnei Ministru al Educației Naționale- Ligia Deca De către: Senator Rodica Boancă Circumscripția: nr. 23, Ialomița Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Ședința Senatului din data de: 29.03.2023 Obiectul întrebării: cumulul sporului de doctorat cu cel de grad didactic în învățământul preuniversitar Stimată doamnă Ministru, […]
Adresată: Domnului Ministru al Sănătății, Alexandru Rafila De către: Senator Rodica Boancă Circumscripția: nr. 23, Ialomița Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Ședința Senatului din data de: 29.03.2023 Obiectul întrebării: situația medicilor de familie la nivel național Stimate domnule Ministru Alexandru Rafila,                 La începutul săptămînii […]
Adresată: Domnului Barna TÁNCZOS, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor De către:  Senator Andrei HANGAN Circumscripţia electorală: nr. 9 – Brăila Grupul parlamentar: AUR Şedința Senatului din data de: 29.03.2023 Obiectul întrebării: Situația privind importul deșeurilor Stimate domnule Ministru, Gestionarea deșeurilor reprezintă o problemă majoră pentru mediul […]
Adresată: Domnului Barna TÁNCZOS, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor De către:  Senator Andrei HANGAN Circumscripţia electorală: nr. 9 – Brăila Grupul parlamentar: AUR Şedința Senatului din data de: 29.03.2023 Obiectul întrebării: Combaterea secetei și protejarea mediului în regiunea Valea Prutului Stimate domnule Ministru, În ultimii ani, […]