Acatrinei Dorel și Pușcașu Lucian – Propunere legislativă privind modificarea şi completarea OUG 217/2000 cu modificările şi completările ulterioare.

EXPUNERE DE MOTIVE:

În anul 2021 Institutul Național de Statistică nu a comunicat o valoare a cosului minim de consum pentru un trai decent dar se așteptă o creștere datorită faptului că au crescut tarifele la energie, gaz, carburanții, produse alimentare, materiale de construcții, etc care au dus la creșterea inflației până la 5% la nivelul lunii iulie 2021.

Potrivit scrisorii Federației Europene pentru Industria Construcțiilor (FIEC) din data de 6 mai 2021 adresate Comisiei Europene, prețul bitumului a crescut cu 15% în doar trei luni, prețul cimentului a crescut cu 10% într-o singură lună, iar prețul la lemn a crescut cu peste 20% față de ianuarie anul curent.

În septembrie 2019 creșterea valorii coșului minim de consum pentru un trai decent față de anul anterior, 2018, a fost de +2,8%, cu 1,9 puncte procentuale mai puțin decât anul acesta. Cea mai mare creștere în structura de cheltuieli a coșului a fost înregistrată la capitolul locuință. Cheltuielile pentru locuință au crescut cu +8.8% în septembrie 2020 față de septembrie 2019. Prin comparație, în 2019 creșterea cheltuielilor legate de locuință era de doar +2,3% față de septembrie 2018.

Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii pentru luna Septembrie 2020 este de 7.278 lei pe lună, în creștere cu +4,7% față de anul trecut.

 În septembrie 2019, valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru același tip de gospodărie era de 6.954 lei pe lună, iar în septembrie 2018 -de 6.762 lei, potrivit Institutului Național de Statistică.

De asemenea, creșteri mai mari decât anul precedent s-au înregistrat la capitolul cheltuieli pentru alimentație cu +5,5% mai mult în septembrie 2020 față de septembrie 2019 (comparativ cu+3,8% în septembrie 2019 față de septembrie 2018). Valoarea coșului pentru o familie de doi adulți și un copil este de 6.194 lei pe lună, pentru o familie de doi adulți fără copii este de 4.597 lei pe lună, iar pentru o persoană adultă singură este de 2.818 lei pe lună.

Propunerea legislativă vizează ca valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o persoană adultă, calculată la nivelul lunii septembrie 2020, în sumă de 2818 lei să fie salariul minim brut pe economie garantat în plată și să fie indexată în fiecare an până la 01 decembrie de către INS pentru a fi preluată în fundamentarea bugetului de stat pentru anul următor.

Precizăm că au mai avut loc modificări ale legislației în domeniu, dar nici una dintre acestea nu a stabilit la modul concret salariul minim pe economie la nivelul coșului minim de consum pentru un trai decent, măsură care sperăm să fie un prim pas pentru ridicarea nivelului de trai al românilor, în anul scumpirilor fără de sfârșit.

LEGE

Lege privind modificarea și completarea OUG 217/2000 cu modificările și completările ulterioare


I. Ordonanța de Urgență nr. 217/2000 cu modificările și completările ulterioare se modifică și se completează după cum urmează:

Titlul Ordonanței se modifică și va avea următorul cuprins:

“Ordonanță de Urgență

privind stabilirea valorii coșului minim de consum pentru un trai decent  in Romania care devine salariului minim brut pe economie garantat în plată ”

Articolul 11 devine articolul 2 și va avea următorul cuprins:

(1) “Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent se stabilește anual de către Institutul Național de Statistică și se aprobă prin Ordin al Institutului Național de Statistică până la data de 01 decembrie a fiecărui an pentru a fi luat în calcul la fundamentarea Legii Bugetului de Stat și Legii Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat, în anul următor”.

(2) Institutul Național de Statistică (INS) va publica până la data de 1 decembrie a fiecărui an valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent care devine automat, începând cu data de 01 ianuarie a anului următor, salariul minim brut pe economie în România”.

(3) Începînd cu data adoptării prezentei legi, valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent în România este de 2818 ron și devine salariul minim brut pe economie garantat în plată.

După art. 3 se introduce art. 4 cu următorul cuprins:

“Coșul minim de consum elaborat de Institutul Național de Statistică nu poate fi ajustat în jos prin scoaterea vreunui indicator ori a diminuării cantităților și valorilor aferente fiecărei componente a coșului minim de consum pentru un trai decent aflat în vigoare la această dată”.

După art. 4 se introduce art. 5 cu următorul cuprins:

“Orice dispoziție contrară se abrogă.”

II.Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum pentru un trai decent publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 606 din 25 noiembrie 2000, aprobată prin Legea nr. 554/2001, cu modificările si completările ulterioare adoptate prin Legea nr. 174 din 14 august 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 741 din 14 august 2020 precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea 1, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art 76 al. (2) din Constituția României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Către: Guvernul României, domnului prim-ministru Nicolae-Ionel CIUCĂ           Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, domnului viceprim-ministru Sorin Mihai GRINDEANU           Ministerul Afacerilor Interne, domnului ministru Lucian Nicolae BODE De la: Antonio ANDRUȘCEAC Deputat AUR, circumscripția electorală nr. 4, Bacău Subiectul întrebării: Solicitarea Prim-ministrului României de trecere a unităților […]
Către: Nicolae-Ionel Ciucă, Prim-ministrul României De la: Dan Tanasă, Deputat AUR, circumscripția electorală 28 Mureș Subiectul întrebării: Românii cu mai multe locuințe pot plăti un preț de 5 lei/kWh Stimate Domnule Prim-ministru,           Conform declarațiilor oficialilor români din urmă cu câteva zile, „nici o lege nu […]
Către: domnul Florin Marian SPĂTARU, Ministrul Economiei De la: domnul Silviu-Titus PĂUNESCU, Deputat AUR, circumscripţia electorală nr.23 IALOMIŢA Obiectul întrebării: Situația primelor acordate în cadrul companiilor aflate în portofoliul, în subordinea și sub autoritatea Ministerului Economiei                                      Stimate Domnule ministru,           În ciuda unei situații economice […]
Către: domnul Sorin Mihai GRINDEANU, Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii De la: domnul Silviu-Titus PĂUNESCU, Deputat AUR, circumscripţia electorală nr.23 IALOMIŢA Obiectul întrebării: Situația primelor acordate în cadrul companiilor aflate în portofoliul, în subordinea și sub autoritatea Ministerului Transporturilor                                      Stimate Domnule ministru,           În ciuda […]
Către: domnul Virgil Daniel Popescu, Ministrul Energiei De la: domnul Silviu-Titus PĂUNESCU, Deputat AUR, circumscripţia electorală nr.23 IALOMIŢA Obiectul întrebării: Situația primelor acordate în cadrul companiilor aflate în portofoliul, în subordinea și sub autoritatea Ministerului Energiei                                      Stimate Domnule ministru,           În ciuda unei situații economice […]
Către: domnul prof. univ. dr. Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății De la: domnul Silviu-Titus PĂUNESCU, Deputat AUR, circumscripţia electorală nr.23 IALOMIŢA Obiectul întrebării: Riscul ca România să rămână fără medici cu specializări expuse la mare risc de malpraxis                                      Stimate Domnule ministru,           Emigrarea în masă a […]