Posts on January 27, 2021

Către, Secretarul Camerei Deputaților În conformitate cu prevederile Art. 198 din Regulamentul Camerei Deputaților, privind dreptul deputaților de a adresa întrebări scrise membrilor Guvernului, prin prezenta vă înaintăm următoarea: Adresată: Ministerul Finanțelor Publice Prin Ordonanța […]