Valentin-Rică Cioromelea – Declarație politică – Delta Dunării și Planul Național de Redresare și Reziliență.

Adresată de către domnul senator: CIOROMELEA Valentin-Rică

Circumscripţia electorală: nr.38, Tulcea

Grupul Parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)

Şedinţa Senatului din data de: 09.02.2022


Titlul declaraţiei politice: Delta Dunării și Planul Național de Redresare și Reziliență.

Stimați colegi,

            Doresc să încep declarația mea politică cu o întrebare simplă, dar totodată atât complexă pentru toți ultracompetenții din instituțiile în subordinea ministerelor: agenții, companii, instituții deconcentrate, instituții publice, etc.) care au depus propuneri de proiecte: Cu ce s-a ales Delta Dunării din mărețul Plan Național de Redresare și Reziliență?

          Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, este entitatea instituțională cea mai competentă pentru a trimite propuneri ca să fie inclusă în plan, a solicitat într-un proiect suma de 99 milioane de Euro pentru 4 proiecte: 1.Sistem integrat de comunicații și aplicații interne și externe, modelare hidraulică, evaluarea impactului schimbărilor climatice, valoare (52 milioane Euro); 2.Gestiunea deșeurilor în RBDD – teritoriu public de interes national, valoare (7 milioane Euro); 3.Decolmatarea lacurilor Uzlina și Fortuna, valoare (35 milioane Euro); 4.Întreținerea canalelor domeniu public de interes national, Valoare (5 milioane Euro).

            Revenind la întrebarea inițială, „Cu ce s-a ales Delta Dunării?”. În plan la capitolul B3, Reforma 2 „Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea implementării coerente și eficace a Strategiei Europene privind Biodiversitatea”, Investiția 4, “Investiții integrate de reconstrucție ecologică a habitatelor și conservarea speciilor aferente pajiștilor, zonelor acvatice și dependente de apă”. Investițiile sunt următoarele: vizează reducerea eutrofizării și menținerea diversității biologice în lacurile din Delta Dunării; […] 100 ha de suprafețe de lacuri vor beneficia de lucrări de îndepărtare a plantelor acvatice; modernizarea infrastructurii publice de acces și de vizitare a Deltei Dunării pentru reducerea presiunii turismului asupra habitatelor și speciilor. Ca urmare a acestei subinvestiții, vor fi construite 10 centre de vizitare, cu scopul de a reduce presiunea turismului asupra habitatelor. Asta e tot ce a putut ARBDD să obțină prin proiectele depuse la minister, iar invesțiile sunt din bani sub formă de împrumut, și nu sub sprijin nerambursabil. De aceste investiții avea nevoie Delta Dunării pentru a revini la normalitate și a trece de efectele majore produse de pandemia de COVID 19? Categoric Nu! ARBDD a elaborat acest proiect în spatele ușilor închise, fără  niciun fel de consultare cu societatea civilă, comunitatea științifică, agenții economice, organizații pentru protecția mediului național și internațioanal, etc.

            Delta Dunării avea nevoie de redirecționarea fondurilor din PNRR către investiții necesare tranziției către o economie sustenabilă care nu creează un impact negativ semnificativ asupra biodiversității. Multe dintre organizații au venit cu ideii, planuri, proiecte pentru relansarea acestei zone în același timp pentru a o proteja. Una dintre ideiile cu care multe organizații, agenții și comunități economice este dezvoltarea „Turismului verde” prin încurajarea și susținerea turismului local, a practicilor turistice care respectă natura și a antrepenorilor, astfel, conservarea peisajelor naturale, a ariilor naturale protejate, a speciilor și habitatelor de interes conservativ și a patrimoniului cultural, pot contribui la dezvoltarea activităților ecoturistice care să asigure venituri stabile, să aducă oportunități de dezvoltare pentru tineri, contribuind la crearea și susținerea de rețele antreprenoriale locale verzi; refacerea funcțiilor ecologice, utilizarea soluțiilor bazate pe natură și a infrastructurii verzi (reconstrucția ecologică a zonelor umede) pentru creșterea rezilienței la efectele schimbărilor climatice (secetă, inundații) a comunităților locale, activităților economice (agricultură, piscicultură etc.) și refacerea ecosistemelor acvatice; investiții pentru atenuarea eroziunii versanților în cazul inundațiilor prin împădurirea terenurilor degradate; dezvoltarea infrastructurii de depozitare și procesare pentru micii producători, plus infrastructura  fermelor  aflate  în  lunca  Dunării  și  în  Delta  Dunării  necesită  investiții, acestea pot să garanteze creșterea rezilienței la schimbările  climatice  în  zonele  vizate,  refacerea  ecosistemelor  acvatice,  contribuind  la  dezvoltarea  socio-economică (inclusiv contribuție la PIB, asigurarea locurilor de muncă), precum și la securitatea alimentară.             Rezervația Biosferei Delta Dunării, ultimul paradis natural al Europei și cea mai protejată arie naturală din România, a pierdut ! A pierdut din lipsă de transparanță, din lipsă de competență și interes a intituțiilor publice ce o administrează, iar șansa de a putea reface acestă zonă, de a ajuta comunitățile umane și de a crește economic zona a fost pecetluită !

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

AUR
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat că printre prioritățile din această sesiune parlamentară se numără reducerea impozitării muncii în România. Astăzi, în a doua zi de la reluarea activității parlamentare, AUR face un prim pas concret în acest sens prin depunerea unei inițiative legislative prin […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea și […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (4) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (4) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm „Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 448/2006 […]
CĂTRE,                                       BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm „Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea […]
Către: Ministerul transporturilor și infrastructurii, domnului Ministru Sorin-Mihai GRINDEANU De la: Mihail ALBIŞTEANU, Cristian-Daniel IVĂNUŢĂ, deputați AUR aleși în circumscripția electorală nr. 24 Iași Subiectul întrebării: Demararea procedurii de transferare a 15 spitale și a 20 de policlinici din subordinea Ministerului Transporturilor în cea a autorităților […]
Către: Ministerul Sănătății, domnului Ministru, prof. univ. Dr. Alexandru RAFILA De la: Mihail ALBIŞTEANU, Cristian-Daniel IVĂNUŢĂ, deputați AUR, circumscripția electorală nr. 24 Iași Subiectul întrebării: Necesitatea construirii Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară în județul Iași Stimate domnule Ministru, Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară din județul Iași, […]