Stoica Ciprian-Titi – întrebare către Ministrul Transporturilor și Infrastructurii – Legalitatea proiectului de act normativ denumit Ordonanță a Guvernului privind reorganizarea unor instituții publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pus în procedura de transparență decizională în data de 12.01.2023

Către: Domnul Sorin-Mihai GRINDEANU – Viceprim-ministru,

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii

De la: Ciprian-Titi STOICA, deputat AUR, circumscripția electorală 37 Timiș

Subiectul întrebării: Legalitatea proiectului de act normativ denumit Ordonanță a Guvernului privind reorganizarea unor instituții publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pus în procedura de transparență decizională în data de 12.01.2023     

Stimate domnule Ministru,

          Având în vedere inițiativa legislativă cu privire la promovarea proiectului de ordonanță de guvern, anexată prezentei, vă solicit respectuos să îmi transmiteți dacă acest proiect de ordonanță este în conformitate cu prevederile Directivei 2012/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 noiembrie 2021, respectiv Directiva UE 2016/798.

Având în vedere prevederile DIRECTIVEI 2012/34/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic European, care precizează foarte clar:

  • La Art.3

14. „licență” înseamnă autorizația acordată de o autoritate de acordare a licențelor unei întreprinderi, prin care i se recunoaște capacitatea de a presta servicii de transport feroviar în calitate de întreprindere feroviară; această calitate poate să fie limitată la prestarea de anumite tipuri de servicii;

 15. „autoritate de acordare a licențelor” înseamnă organismul însărcinat cu acordarea licențelor într-un stat membru;

  • CAPITOLUL III ACORDAREA DE LICENȚE ÎNTREPRINDERILOR FEROVIARE SECȚIUNEA 1 Autoritatea de acordare a licențelor

Art.16 Autoritatea de acordare a licențelor. Fiecare stat membru desemnează o autoritate de acordare a licențelor care este responsabilă cu acordarea licențelor și cu îndeplinirea obligațiilor impuse de prezentul capitol. Autoritatea de acordare a licențelor nu furnizează servicii de transport feroviar și este independentă de orice firmă sau entitate care furnizează astfel de servicii.

Și a DIRECTIVEI (UE) 2016/798 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 11 mai 2016 privind siguranța feroviară care prevede:

  • Pct. (35) În ceea ce privește organizarea, structura juridică și procesul de luare a deciziilor, autoritățile naționale de siguranță ar trebui să fie complet independente de orice întreprindere feroviară, administrator de infrastructură, solicitant, entitate contractantă sau orice entitate care atribuie contracte de servicii publice. Acestea ar trebui să își îndeplinească atribuțiile într-un mod deschis și nediscriminatoriu, să coopereze cu agenția la crearea unui spațiu feroviar unic european și să își coordoneze criteriile de luare a deciziilor. Dacă este necesar, ar trebui să fie posibil pentru statele membre să decidă să includă autoritățile lor naționale de siguranță în cadrul ministerului național care răspunde de transporturi, cu condiția respectării independenței autorităților naționale de siguranță. În vederea îndeplinirii atribuțiilor lor, autoritățile naționale de siguranță ar trebui să dispună de capacitatea organizațională internă și externă necesară în materie de resurse umane și materiale
  • Art.3

7. „autoritate națională de siguranță” înseamnă organismul național însărcinat cu atribuțiile referitoare la siguranța feroviară în conformitate cu prezenta directivă sau organismul căruia mai multe state membre i-au încredințat aceste atribuții pentru a asigura un regim de siguranță unificat;

17. „organism de evaluare a conformității” înseamnă un organism care a fost notificat sau desemnat pentru a fi responsabil cu activitățile de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, încercare, certificare și inspecție; un organism de evaluare a conformității este clasificat drept „organism notificat” ca urmare a notificării de către un stat membru; un organism de evaluare a conformității este clasificat drept „organism desemnat” ca urmare a desemnării de către un stat membru;

  • CAPITOLUL IV AUTORITĂȚI NAȚIONALE DE SIGURANȚĂ

Art.16 Atribuții (1) Fiecare stat membru instituie o autoritate națională de siguranță. Statele membre se asigură că autoritatea națională de siguranță dispune de capacitatea organizațională internă și externă necesară în materie de resurse umane și materiale. Autoritatea respectivă este independentă în organizarea, structura juridică și procesul decizional de orice întreprindere feroviară, administrator de infrastructură, solicitant sau entitate contractantă și de orice entitate care atribuie contracte de servicii publice. Autoritatea respectivă poate fi un departament din ministerul național care răspunde de transporturi, cu condiția ca independența acesteia să fie garantată.

  1. Având în vedere conținutul celor două directive, cum explicați promovarea unui proiect de ordonanță, prin care Organismul de Licențe Feroviar Român dispare ca autoritate de acordare a licențelor, fiind comasată chiar cu autoritatea care supraveghează siguranța feroviară, înființându-se o singură entitate juridică care acordă și licențe și efectuează supravegherea siguranței feroviare?

2. Cum vă explicați dispariția singurului organism notificat și desemnat din România, înființat conform directivei 2016/798? Ce rațiuni din punct de vedere legal au stat la baza promovării unui act normativ care încalcă prevederile unor directive?

3. Cum vă explicați faptul că, în conformitate cu prevederile OG nr.95/1998, respectiv HG nr.626/1998 cu toate modificările și completările ulterioare, cele trei organisme înființate în cadrul AFER respectau cerințele celor două directive europene, fiindu-le asigurată independența, așa cum prevede pct.35 din directiva 2012/34, față de orice întreprindere feroviară, administrator de infrastructură, solicitant, entitate contractantă sau orice entitate care atribuie contracte de servicii publice?

4. Prin înființarea celor două instituții pe lângă faptul că nu se respectă prevederile celor două directive, cum justificați înființarea unor posturi de conducere duble care să ofere posturi călduțe pentru membrii de partid?

Actul normativ inițiat se motivează eronat ca fiind întocmit în baza directivelor europene, dar așa cum am prezentat mai sus, aceste directive sunt interpretate într-o manieră personală, care exced cadrului legal.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a solicitat Guvernului României, în cadrul unei conferințe de presă extraordinară, să conteste decizia pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a pronunțat-o cu privire la căsătoriile între persoanele de același sex. Totodată, AUR solicită Executivului român să își exprime […]
Alianța pentru Unirea Românilor a reiterat, în cadrul unei conferințe de presă extraordinară, solicitarea transmisă ministrului de externe, Bogdan Aurescu, de a retrage susținerea publică pe care a anunțat-o cu privire la renunțarea Romaniei de a exercita dreptul de veto.„Pe neanunțate, România s-a alăturat unui grup […]
Cea de-a doua ediție a Conferinţei “România de Dincolo de Graniţe” dedicată românilor din diaspora şi organizată de Alianţa pentru Unirea Românilor a avut loc duminică, 28 Mai, la Roma, în Italia. De Ziua Românilor de Pretutindeni, AUR a fost alături de românii din diaspora. La […]
Astăzi, Guvernul României a venit exact cu aceeași ofertă pe care cadrele didactice au respins-o. Este o bătaie de joc din partea coaliției de guvernare la adresa dascălilor și la adresa învățământului românesc. Anunțul Guvernului vine ca nuca în perete! Este o dovadă de iresponsabilitate să […]
„Ca profesor și membru în Comisia de învățământ a Camerei Deputaților, mă alătur și eu zecilor de mii de colegi, întrucât, dacă Dumnezeu nu hotăra să fiu în Parlament, cu siguranță aș fi fost în stradă să îmi strig și eu nemulțumirile și să cer drepturile […]
Către: Domnul CSEKE Attila, Ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației De la: Domnul George-Nicolae SIMION, deputat în circumscripția electorală nr. 42 București Subiectul întrebării: Cetățenii strămutați din localitățile afectate de alunecările de teren Stimate domnule Ministru,           Vă adresez prezenta întrebare parlamentară în numele cetățenilor strămutați […]