Silviu-Titus PĂUNESCU – întrebare către Guvernul României – Lista jaloanelor care trebuie îndeplinite în trimestrul IV din 2022.

Către: domnul domnul Nicolae Ciucă, Prim-ministrul Guvernului României

De la: domnul Silviu-Titus PĂUNESCU, Deputat AUR, circumscripţia electorală nr.23 IALOMIŢA

Obiectul întrebării: Lista jaloanelor care trebuie îndeplinite în trimestrul IV din 2022

                                                             Stimate Domnule prim-ministru,

            În total, Guvernul are de bifat 55 de jaloane în ultimele trei luni ale acestui an, mai precis până la 31 decembrie.

            Lista jaloanelor care trebuie îndeplinite în trimestrul IV 2022 este următoarea:

 1.             Acorduri de implementare semnate cu autoritățile locale care participă la programul „Prima conectare la apă și canalizare”
 2. Intrarea în vigoare a legislației privind siguranța rutieră – legislația privind monitorizarea, asigurarea respectării și sancțiunile aplicabile pentru încălcarea normele de siguranță rutieră
 3. Semnarea contractelor pentru 50% din lucrările legate de modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare
 4. Selectarea și numirea membrilor consiliului de administrație al C.N.A.I.R., C.N.I.R, C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători.
 5. Semnarea contractelor pentru 50% din lucrări, în urma unor licitații deschise și concurențiale, și obținerea autorizațiilor relevante.
 6. Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului legislativ existent privind programul național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009)
 7. Cadrul tehnic de reglementare privind investițiile pentru tranziția către clădiri verzi și digitale este operațional
 8. Adoptarea și punerea în aplicare a Strategiei de reducere a riscului seismic pentru reabilitarea seismică a parcului imobiliar existent.
 9. Intrarea în vigoare a noii legi privind reducerea riscului seismic al clădirilor
 10. Semnarea contractelor de renovare și renovare integrată în vederea asigurării eficienței energetice (consolidare seismică și eficiență energetică) pentru clădiri rezidențiale
 11. Semnarea contractelor de renovare și renovare integrată în vederea asigurării eficienței energetice (consolidare seismică și eficiență energetică) pentru clădiri publice
 12. Scoaterea din operare a capacității de producție a energiei electrice pe bază de lignit
 13. Îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic
 14. Intrarea în vigoare a cadrului legislativ care introduce măsuri de facilitare a investițiilor în eficiența energetică în industrie
 15. Intrarea în vigoare a Legii privind apărarea și securitatea cibernetică a României
 16. Contribuabili persoane juridice înrolați suplimentar în SPV
 17. Intrarea în vigoare a cadrului juridic aplicabil care definește criteriile de risc pentru clasificarea contribuabililor. Cadrul legal se aprobă prin ordin al președintelui ANAF.
 18. Intrarea în vigoare a cadrului legal incident domeniului de activitate al structurilor de control fiscal
 19. Intrarea în vigoare a cadrului de reglementare modificat pentru a asigura planificarea bugetară multianuală pentru proiectele semnificative de investiții publice și efectuarea unei evaluări ex-post a analizei cheltuielilor de către Consiliul Fiscal
 20. Analiza sistemului fiscal al României cu scopul de a formula recomandări pentru a se asigura faptul că sistemul fiscal contribuie la promovarea și menținerea unei creșteri economice sustenabile
 21. Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Codului fiscal care reduc treptat domeniul de aplicare al regimului fiscal special aplicabil microîntreprinderilor
 22. Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale
 23. Numărul de case de marcat conectate la sistemul informatic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală
 24. Ponderea numărului de desk-audituri raportată la numărul total de audituri efectuate de administrația fiscală – 30 %
 25. Infrastructură hardware și software modernizată
 26. Intrarea în vigoare a legii „Licenței industriale unice”
 27. Entități selectate pentru a participa sau a se asocia la proiect
 28. Entități din consorțiile care participă la cererile de proiecte ale Întreprinderii Comune Tehnologii Digitale Esențiale (KDT JU)
 29. Intrarea în vigoare a unei legi încurajează, facilitează și reglementează integrarea voluntară și funcțională și fuzionarea instituțiilor de cercetare din România.
 30. Instituirea a 5 centre de competență
 31. Intrarea în vigoare a legislației în domeniul mobilității urbane durabile
 32. Intrarea în vigoare a ordinului de ministru privind instituirea unei structuri care să acorde asistență tehnică pentru elaborarea de planuri de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și actualizarea PMUD instituite și operațional
 33. Semnarea de contracte pentru reînnoirea parcurilor de vehicule de transport public (achiziționarea de vehicule nepoluante)
 34. Semnarea contractelor pentru furnizarea STI/alte infrastructuri TIC
 35. Semnarea contractelor pentru construirea de puncte de încărcare pentru vehicule electrice
 36. Puncte suplimentare de încărcare pentru vehicule electrice
 37. Intrarea în vigoare a hotărârii de guvern de instituire a cadrului politicii urbane a Românie
 38. Intrarea în vigoare a actului legislativ de modificare a Codului administrativ și de instituire a unor consorții administrative în unitățile administrativ-teritoriale rurale sau predominant rurale învecinate, existente ca zone rurale funcționale
 39. Semnarea tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de locuințe pentru tinerii care provin din comunități și grupuri vulnerabile și pentru specialiști din sănătate și învățământ din zonele urbane sau rurale
 40. Semnarea contractelor pentru renovarea moderată a clădirilor publice
 41. Semnarea contractelor pentru elaborarea/actualizarea documentelor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a planurilor de mobilitate urbană durabilă
 42. Semnarea contractelor privind pistele pentru biciclete
 43. Intrarea în vigoare a ordinului ministerial privind indicatorii de performanță și de calitate care urmează să fie utilizați pentru selectarea unităților medicale care vor fi finanțate din Fondul pentru calitatea serviciilor medicale
 44. Dezvoltarea resurselor umane din sănătate.
 45. Intrarea în vigoare a unui act legislativ necesar pentru a preveni separarea copiilor de familie și sprijinirea familiilor vulnerabile
 46. Intrarea în vigoare a actului legislativ pentru punerea în aplicare și operaționalizarea Ghidului privind accelerarea procesului de dezinstituționalizare
 47. Intrarea în vigoare a legii de sprijinire a punerii în aplicare a strategiei naționale adoptate pentru prevenirea instituționalizării
 48. Intrarea în vigoare a unei legi pentru adoptarea și implementarea Strategiei naționale privind îngrijirea pe termen lung
 49. Modificarea Codului penal și a Codului de procedură penală
 50. Intrarea în vigoare a legislației actualizate privind companiile de stat
 51. Operaționalizarea grupului operativ din cadrul Centrului Guvernului pentru coordonarea și monitorizarea politicilor de guvernanță corporativă
 52. Intrarea în vigoare a legislației privind dialogul social, care să prevadă un dialog social și negocieri colective semnificative și oportune, în conformitate cu recomandările OIM
 53. – Intrarea în vigoare a Ordinului ministerial (OM) de adoptare a programului-cadru intersectorial – Intrarea în vigoare a MO care reglementează înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor complementare de educație timpurie
 54. Intrarea în vigoare a ordinului ministerial de utilizare a instrumentului MATE la nivel național
 55. Semnarea contractelor pentru o schemă de grant pentru digitalizarea Consiliului Național al Rectorilor.

            Prin urmare, stimate domnule prim-ministru, vă rog să îmi precizați ce soluții veți adopta, pentru fiecare Jalon în parte, astfel încât rezolvarea lor să se facă în timp util.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Claudiu Târziu, a declarat astăzi, la Bruxelles, că au trecut trei zile de la închiderea urnelor și, totuși, președintele AEP Toni Greblă refuză să explice de ce nu se anunță rezultatele finale. „Încercăm să înțelegem cum e posibil ca […]
Adrian Axinia, deputat AUR, a atras atenția, în cadrul unei declarații susținută la Bruxelles, asupra numărului uriaș de voturi declarate nule atât la alegerile europarlamentare, cât și la cele locale. „România este un stat capturat, iar puterea politică de la București, efectiv, a asasinat democrația. Spun […]
Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, susține că democrația este pusă sub semnul întrebării, în contextul în care 5% din voturile românilor exprimare la alegerile europarlamentare au fost anulate. „Într-un stat condus de hoți, nu se putea altfel decât ca aceste alegeri să fie fraudate, pornind de la […]
AUR a reușit la alegerile din 9 iunie un scor istoric. După doar 4 ani de la înființare, AUR este a doua forță politică a României după alianța comasaților. Am reușit ca în 4 ani de zile aproape să ne triplăm numărul de voturi obținute, de […]
Au trecut mai bine de 15 ore de când s-au închis urnele, iar Biroul Electoral Central refuză să publice rezultate parțiale oficiale. Între timp, sunt răspândite date neverificate, care induc intenționat lumea în eroare. Pe site-uri specializate sunt încărcate procese verbale neverificate, fără să se fi […]
Georgiana Teodorescu, candidat AUR, a prezentat duminică, 9 iunie, în cadrul unei conferințe de presă, susținută la sediul din Alianței pentru Unirea Românilor, noi informații privitoare la fraudele electorale care se află astăzi în desfășurare. ”Prima și cea mai gravă despre care am aflat recent și […]