Rodica Boancă și Adrian Axinia – Propunerea legislativă pentru modificarea art. 42 alin. (61) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, precum și pentru modificarea art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006

CĂTRE,

BIROUL PERMANENT AL SENATULUI

În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm Propunerea legislativă pentru modificarea art. 42 alin. (61) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, precum și pentru modificarea art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 spre dezbatere și adoptare.     

În temeiul art. 113 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, solicităm procedura de urgență pentru această iniţiativă legislativă.

De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, în cel mai scurt timp, avizul Consiliului Legislativ și  avizul Consiliului Economic și Social.

INIȚIATORI:

DEPUTAT:  GEORGE  NICOLAE SIMION  

SENATOR: CLAUDIU RICHARD TÂRZIU    

SENATOR: RODICA BOANCĂ                     

DEPUTAT: ADRIAN – GEORGE AXINIA       

EXPUNERE DE MOTIVE

          Prin intermediul prezentei propuneri legislative, se intenționează modificarea dispozițiilor cuprinse în Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celor cuprinse în Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare republicată, cu modificările și completările ulterioare, care conferă facturilor emise pentru serviciile de utilități publice precum și cele emise pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare caracter de titlu executoriu.

          Soluția menționată anterior se impune a fi luată de către statul român pentru a veni în sprijinul cetățenilor care, în actualul context economic, se află în imposibilitatea de a-și achita facturile.

          Din analiza actelor normative de mai sus, distingem că alin. (61) al art. 42 din Legea nr. 51/2006 stabilește faptul că factura emisă pentru serviciile de utilități publice constituie titlu executoriu și similar, alin. (17) al art. 31 din Legea nr. 241/2006 stabilește că factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare constituie titlu executoriu.

          Așadar, o primă concluzie ce poate fi trasă este aceea că, utilizatorii acestor servicii sunt obligați să achite contravaloarea serviciilor prestate de către operatori, sub amenințarea executării silite, chiar și în contextul în care un număr ridicat de cetățeni români primesc facturi care conțin erori de calcul și consum în beneficiul exclusiv la operatorului.

          Într-o atare situație, cetățeanul devine vulnerabil și este expus riscului de a achita sume suplimentare de bani pentru soluționarea dosarului de executare, în lipsa fondurilor necesare achitării facturilor emise de către operatori, situație care în actualul context economic nu mai poate fi tolerată.

          Soluția corectă nu poate fi alta decât aceea de a reveni la procedura de recuperare a eventualelor datorii prin apelarea la concursul instanțelor de judecată, ținând cont în principal, de faptul că utilizatorul beneficiază de prestarea unui serviciu, în baza unui act juridic bilateral, cu titlu oneros și sinalagmatic încheiat cu operatorul și orice diferend ce nu poate fi soluționat pe cale amiabilă va fi soluționat în urma unul litigiu.

          Este de reținut și faptul că, o astfel de modificare nu afectează drepturile și libertățile fundamentale ale omului, fiind tocmai o reparare a unei situații în care cetățeanul a fost și este expus unor riscuri, în fața operatorilor emitenți ai facturilor supuse atenției.

          Totodată, nu trebuie omis faptul că, în marea majoritate a cazurilor, contractele încheiate între operator și utilizator sunt contracte standard, menite să protejeze în special operatorul persoană juridică, iar detaliile juridice și tehnice sunt deseori greu accesibile utilizatorului.

          Această situație contribuie suplimentar la raportul disproporționat dintre părți, obligând utilizatorul să adere la unele condiții contractuale prestabilite și care, în principal, nu pot fi negociate.

Din perspectiva legislației protecției consumatorilor și a jurisprudenței CJUE în domeniu, reglementarea și utilizarea de titluri executorii, altele decât hotărârile judecătorești, împotriva consumatorilor, trebuie descurajata.

Din acest motiv, există îndoieli cu privire la necesitatea ca facturile de utilități publice emise consumatorilor de companiile care livrează servicii sau utilități publice comunitare in baza unei delegări a serviciului public să aibă caracter de titlu executoriu.

          În consecință, rugăm distinșii colegi parlamentari să conștientizeze situația complicată în care se află cetățenii români și să susțină adoptarea prezentei propuneri legislative, fiind evident faptul că, în actualul context economic și geopolitic, prețurile pentru utilități vor fi din ce în ce mai ridicate, sens în care statul român are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a-și proteja cetățenii.

INIȚIATORI:

DEPUTAT:  GEORGE  NICOLAE SIMION  

SENATOR: CLAUDIU RICHARD TÂRZIU    

SENATOR: RODICA BOANCĂ                     

DEPUTAT: ADRIAN -GEORGE AXINIA       

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

         SENAT                                                              CAMERA DEPUTAȚILOR

LEGE pentru modificarea art. 42 alin. (61) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, precum și pentru modificarea art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. I – La articolul 42 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (61) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(61) Factura emisă pentru serviciile de utilități publice nu constituie titlu executoriu.”

Art. II – La articolul 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 7 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (17) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(17) Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare nu constituie titlu executoriu.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

AUR
Ratarea aderării la Spațiul Schengen este un eșec monumental de politică externă al Președintelui Iohannis și al Guvernului Ciucă. Pentru români, este o trezire cruntă la realitate și o dovadă în plus că umilința, compromisurile, lașitatea și impostura nu sunt instrumente cu care să poată fi […]
Adresată:  Domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, prim-ministru al României                    Domnului Lucian ROMAȘCANU, ministru al Culturii De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 07/12/2021 Obiectul întrebării: […]
Deputatul AUR, Dumitru-Viorel Focșa, a declarat că AUR a inițiat un proiect de lege care a fost în această săptămâna dezbătut în Comisia pentru Energie de la Senat și care prevede fuziunea dintre 2 coloși de producere a energiei electrice: CE Oltenia și Hidroelectrica. Potrivit deputatului […]
Deputatul AUR, Antonio Andrușceac, a declarat, în cadrul conferinței săptămânale de presă, că AUR își dorește să vadă în bugetul de stat și acele proiecte benefice pentru țară pe care le va depune opoziția. Liderul deputaților AUR a precizat că AUR se va opune unui buget […]
Senatorul Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a declarat, în cadrul conferinței de presă săptămânale, că pretextul invocat de Cancelarul Austriei că prin România sau din România există fluxuri masive de imigranți ilegal este unul rușinos din punctul de vedere al AUR. Liderul […]
Adresată:  Domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, prim-ministru al României                    Domnului Lucian ROMAȘCANU, ministru al Culturii De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 07/12/2021 Obiectul întrebării: […]