Rodica Boancă – Întrebare parlamentară – Situația laboratoarelor școlare și a substanțelor expirate care se evaporă în sălile de laborator.

Adresată:Domnului Sorin Mihai Cîmpeanu,  Ministrul Educației

De către: Senator Rodica Boancă

Circumscripţia electorală: nr.23 Ialomița

Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor

Şedinţa Senatului din data de: 21.09.2022

Obiectul interpelării: situația laboratoarelor școlare și a substanțelor expirate care se evaporă în sălile de laborator.

Domnule Ministru,

La nivelul învățământului preuniversitar (licee si gimnazii) situația laboratoarelor, în special a celor de chimie, ridică probleme foarte serioase atât din punct de vedere al dotării, cât și al siguranței copiilor, cadrelor didactice, personalului angajat, dar și al siguranței clădirilor și mediului. Astfel, majoritatea laboratoarelor dețin substanțe chimice  pe care le-au primit pentru utilizare înainte de 1990. Domnule ministru, vă aduc la cunoștință că, termenul de utilizare a acestora a expirat demult, iar procedura pentru eliminarea acestor substanțe este una specifică și costisitoare.

Eliminarea și neutralizarea acestora trebuie facută de firme specializate, autorizate, respectând anumite proceduri pentru protecția persoanelor și a mediului. De asemenea, calitatea actului educațional, regăsită în final în gradul de pregătire a copiilor, asimilarea de cunoștințe practice presupune o grijă autentică pentru dotarea acestor laboratoare. In conditiile în care finanțarea școlilor este la un nivel care nu asigură echipamentele necesare, conducerea acestora va tăia întotdeauna sumele propuse pentru dotări, pentru a asigura minima funcționare a lor. Consider necesară până la obligatorie implicarea ministerului pe care îl conduceți în solutionarea acestor probleme, pentru ca iată, în acest caz, descentralizarea însoțită de subfinanțare, nu asigură progres, ci un regres important, la nivelul anilor ‘60.

Pe acestă cale, date fiind elementele situației, vă rog să îmi comunicati, domnule ministru, atât mie în calitate de senator, cât și miilor de cadre didactice care se confruntă cu această problemă, următoarele:

  1. Dacă ați inițiat, sau există în desfășurare la nivelul ministerului, o acțiune care să cuprindă toate unitățile de învățământ cu scopul eliminării/neutralizării substantelor de laborator și al dotării corespunzătoare cu unele noi sau cu truse speciale pentru experimente. Dacă răspunsul este afirmativ, vă rog să ne comunicați stadiul acestor acțiuni, ce instituție coordonează programul și care sunt măsurile prevăzute de acest program?
  2. Dacă după realizarea lucrărilor de reamenajare/reparații capitale/consolidare etc. a fost acordată atenția necesară amenajării laboratoarelor (chimie, fizică, biologie) cel puțin la standardele dinaintea anilor ’90 și cum a fost verificată efectiv calitatea lucrărilor? (există informații conform cărora, au fost zidite nișele speciale, au fost închise aerisirile speciale, etc. diriginții de șantier semnând procesele verbale fără verificarea temeinică a corespondenței lucrărilor executate cu proiectele tehnice).

Va rog pe această cale, domnule ministru, să ne comunicati în scris răspunsul, ținând cont de ideea că, întrebările adresate nu îmbracă aspectul punerii în dificultate a cuiva, ci au un caracter constructiv, fapt pentru care așteptăm ca acesta să fie documentat temeinic, serios și cu date concrete.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI           În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1)  și ale art. 75 din Constituția României, republicată, precum și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă „Lege pentru modificarea și completarea Legii […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„LEGE pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată, și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 16 alin. (1) […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintămPropunerea legislativă ”Lege pentru aprobarea Programului național de conformare a fondului […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru completarea art. 128 din Legea învățământului […]