Rodica Boancă, Dumitrina Mitrea și Sorin Lavric – Lege pentru modificarea și completarea  Legii educației naționale nr. 1/2011

CĂTRE,

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI  DEPUTATILOR

           În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm propunerea legislativă ”Lege pentru modificarea și completarea  Legii educației naționale nr. 1/2011”, spre dezbatere și adoptare.

PENTRU INIȚIATORI:

DEPUTAT: GEORGE – NICOLAE SIMION           

SENATOR: CLAUDIU-RICHARD TÂRZIU           

SENATOR: RODICA BOANCA                       

SENATOR: SORIN LAVRIC                              

DEPUTAT: DUMITRINA MITREA                     

                                              EXPUNERE DE MOTIVE

În prezent, România se confruntă cu una dintre cele mai profunde crize a forței de muncă calificată, fenomen care, pe termen mediu și lung, va avea repercusiuni grave asupra productivității muncii și implicit asupra economiei naționale.

Sistemul educațional actual din Romania, nu este corelat cu cerințele pieței muncii, iar funcția economică a învățământului care se exprimă, în primul rând, în formarea și calificarea forței de muncă, este în continuarea ignorată și neexploatată corespunzător. Profilul calificării profesionale a absolventului nu răspunde nevoilor sociale și economice ale României, aspect ce a determinat creșterea șomajului și emigrarea, criza forței de muncă, imposibilitatea gestionării eficiente a resursei umane și, pe cale de consecință, apelarea la forța de muncă din străinătate pentru acoperirea deficitului de personal existent pe piața internă a muncii.

          Formarea profesională inițială, furnizată prin învățământul profesional și tehnic este reglementată prin Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

          Prin prezenta propunere legislativă se dorește atragerea și susținerea elevilor pentru formare inițială prin școala profesională. Prin atragerea absolvenților clasei a VIII-a pentru formare inițială prin școala profesională s-ar diminua considerabil și abandonul școlar care are drept consecințe șomajul, sărăcia și excluziunea socială.

La nivel național, dezvoltarea învățământului profesional și tehnic creează o nouă perspectivă de viitor tinerilor, conduce la creșterea nivelului competențelor tehnice, la atragerea de noi investitori și, implicit, la crearea de noi locuri de muncă.

Susținerea elevilor pentru a urma această formă de învățământ este absolut necesară, în contextul în care cei mai mulți dintre aceștia provin din localități aflate la distanțe mari de unitățile de învățământ profesionale, de unde nu ar putea ajunge la școală din lipsa rețelelor de transport în comun sau a costurilor mari, sens în care se impune asigurarea cazării și mesei acestora, cheltuielile urmând a fi suportate de către Ministerul Educației din fonduri alocate de la bugetul de stat.

De asemenea, în vederea încurajării continuării/finalizării studiilor de către elevii care frecventează această formă de învățământ, se impune acordarea unui sprijin financiar lunar, în cuantum de 250 lei, necesar continuării/finalizării studiilor, sprijin asigurat de către Ministerul Educației din fonduri alocate de la bugetul de stat.

Învăţământul profesional se va organiza în şcoli profesionale pentru calificări profesionale înscrise în Registrul naţional al calificărilor, stabilite de Ministerul Educaţiei şi aprobate prin hotărâre a Guvernului, cifra de şcolarizare pentru învăţământul profesional de stat se va stabili în funcţie de nevoile pieţei muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, judeţene şi locale, absolvenţii învăţământului profesional, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, vor dobândi certificat de calificare profesională, corespunzător nivelului stabilit prin Cadrul naţional al calificărilor, şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass, iar Ministerul Educaţiei va colabora cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale şi cu alte organisme guvernamentale sau nonguvernamentale, în vederea integrării pe piața muncii a absolvenților, potrivit calificării obţinute şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare

Totodată, elevii care nu obțin media 5 la probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a pot opta pentru înscrierea, în vederea admiterii, doar în școlile profesionale.

PENTRU INIȚIATORI:

DEPUTAT: GEORGE – NICOLAE SIMION           

SENATOR: CLAUDIU-RICHARD TÂRZIU           

SENATOR: RODICA BOANCA                            

SENATOR: SORIN LAVRIC                                

DEPUTAT: DUMITRINA MITREA                        

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Camera Deputaților                                                               Senat

LEGE pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

ARTICOL UNIC – Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează :

  1. La articolul 12, alineatul (81) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(81) Elevii înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic cu durata de minimum 3 ani, precum şi elevii din învăţământul dual beneficiază de masă gratuită în cantinele şcolare sau prin servicii de catering, de cazare gratuită în internatele şcolare și de un sprijin financiar lunar în cuantum de 250 lei. Finanțarea cheltuielilor pentru cazarea şi masa acestora, precum și sprijinul financiar se asigură de către Ministerul Educației din fondurile alocate de la bugetul de stat, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.”

”(1) Învăţământul profesional se organizează în şcoli profesionale care pot fi unităţi independente sau afiliate liceelor tehnologice, de stat sau particulare, pentru calificări profesionale înscrise în Registrul naţional al calificărilor, stabilite de Ministerul Educaţiei şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

  • La articolul 33, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

”(11) Cifra de şcolarizare pentru învăţământul profesional de stat se stabilește în funcţie de nevoile pieţei muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, judeţene şi locale, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu cel puţin 6 luni înainte de începerea anului şcolar.”

  • La articolul 33, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(3) Absolvenţii învăţământului profesional, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare profesională, corespunzător nivelului stabilit prin Cadrul naţional al calificărilor, şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.”

  • La articolul 33, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

”(41) Ministerul Educaţiei colaborează cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale şi cu alte organisme guvernamentale sau nonguvernamentale în vederea integrării pe piața muncii a absolvenților la finalizarea învăţământului profesional, potrivit calificării obţinute şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.”

  • La articolul 76, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

”(11) Elevii care nu obțin media 5 la probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a pot opta doar pentru înscrierea, în vederea admiterii în învățământul profesional organizat în condițiile art. 33, alin (1).”

   Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

AUR
Ratarea aderării la Spațiul Schengen este un eșec monumental de politică externă al Președintelui Iohannis și al Guvernului Ciucă. Pentru români, este o trezire cruntă la realitate și o dovadă în plus că umilința, compromisurile, lașitatea și impostura nu sunt instrumente cu care să poată fi […]
Adresată:  Domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, prim-ministru al României                    Domnului Lucian ROMAȘCANU, ministru al Culturii De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 07/12/2021 Obiectul întrebării: […]
Deputatul AUR, Dumitru-Viorel Focșa, a declarat că AUR a inițiat un proiect de lege care a fost în această săptămâna dezbătut în Comisia pentru Energie de la Senat și care prevede fuziunea dintre 2 coloși de producere a energiei electrice: CE Oltenia și Hidroelectrica. Potrivit deputatului […]
Deputatul AUR, Antonio Andrușceac, a declarat, în cadrul conferinței săptămânale de presă, că AUR își dorește să vadă în bugetul de stat și acele proiecte benefice pentru țară pe care le va depune opoziția. Liderul deputaților AUR a precizat că AUR se va opune unui buget […]
Senatorul Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a declarat, în cadrul conferinței de presă săptămânale, că pretextul invocat de Cancelarul Austriei că prin România sau din România există fluxuri masive de imigranți ilegal este unul rușinos din punctul de vedere al AUR. Liderul […]
Adresată:  Domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, prim-ministru al României                    Domnului Lucian ROMAȘCANU, ministru al Culturii De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 07/12/2021 Obiectul întrebării: […]