Nagy Vasile – declarație politică – Jandarmeria Română!

Stimați colegi, declarația mea politică se numește “Jandarmeria Română!” și vizează un subiect extrem de important.

Dragi colegi deputați – Momentul care marchează întemeierea Jandarmeriei Române a fost 3 aprilie 1850 când, printr-un ofis domnesc, domnitorul Grigore Alexandru Ghica a aprobat hotărârea Divanului obștesc, semnând “Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi”.

Prin această lege, s-a dat statut juridic armei Jandarmeriei şi i s-au stabilit principiile de organizare şi funcționare. Ca urmare, legea prevedea că Regimentul de jandarmi din Moldova se împarte în două subdiviziuni, fiecare având zona de responsabilitate formată din câte șase ținuturi (județe).

La fiecare ținut era repartizată câte o companie de jandarmi, la care se adăuga cât o companie la Isprăvnicia Iașului şi la Poliția Capitalei (Iași). În total, 14 companii de jandarmi ce totalizau un efectiv de 1433 jandarmi călări şi pedeștri. Totodată, în această lege se stabilea Jandarmeriei următoarele misiuni: privegherea siguranței publice, ținerea unei bune orânduieli şi ducerea la îndeplinire a legilor. În ceea ce privește executarea serviciului, se prevedea că Jandarmeria execută un serviciu ordinar, care se realizează zilnic, pe baza regulamentelor sale şi un serviciu extraordinar, pe care îl execută la solicitarea autorităților. De asemenea, se prevedea pentru executarea serviciului extraordinar, constituirea de subunități mobile.

Transformarea societății românești inaugurată prin Revoluția din Decembrie 1989 şi reașezarea instituțiilor de stat pe temelii democratice de drept au favorizat în mod decisiv atât remodelarea instituției Jandarmeriei, cât şi elaborarea unei concepții noi cu privire la locul şi rolul forțelor de ordine internă, la sfârșitul secolului XX şi începutul secolului XXI. 

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.0749 din 5 iulie 1990 cu privire la creșterea capacității de acțiune şi îmbunătățirea structurii organizatorice a Ministerului de Interne, Comandamentul trupelor de Pază şi Ordine s-a transformat în Comandamentul Trupelor de Jandarmi; ulterior, prin Legea nr.40 din 18 decembrie 1990, s-au legiferat structura şi atribuțiile trupelor de jandarmi, instruite pentru a veghea la executarea legilor, la supravegherea şi informarea organelor superioare asupra stării de fapt în situații în care se amenință siguranța şi ordinea publică în caz de tulburări interne pentru intervenția în scopul restabilirii ei.

Un moment important în construcția edificiului României democratice îl reprezintă promulgarea Legii nr.116 din 18 iunie 1998 privind organizarea şi funcționarea Jandarmeriei Române. Prin acest act legislativ se poate considera că s-a marcat un moment decisiv în procesul remodelării Armei noastre şi pe plan mai larg, al stabilizării României pe coordonate statului de drept. 

Actul normativ va fi în vigoare până în anul 2004 când intră în vigoare Legea nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcționarea Jandarmeriei Române prin care se stabilește statutul, atribuțiile şi competențele instituției, organizarea şi conducerea, drepturile şi obligațiile personalului instituției.

Prin acceptarea ca membru cu drepturi depline în Asociația Polițiilor şi Jandarmeriilor Europene şi Mediteraneene cu statut militar, Arma noastră capătă vocație europeană, iar misiunile îndeplinite peste hotare, în spațiul ex-Iugoslav, sub egida O.N.U., sunt cea mai palpabilă dovadă a profesionalismului jandarmilor, instruiți şi educați să fie furnizori, garanți şi apărători de liniște, ordine de drept şi acumulări democratice.

 Cadrul normativ actual stabilește Jandarmeriei Române atribuții în cazul dezastrelor, pe două mari paliere:

  • participă la limitarea și înlăturarea consecințelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu sau complexe;
  • asigură măsuri de ordine şi de protecție a zonelor în care s-a produs sau există pericolul iminent de producere a unor incendii, explozii ori a altor situații de urgență ce pun în pericol viața, integritatea fizică a persoanelor sau bunurile acestora.

Intervenția pentru limitarea și înlăturarea efectelor situațiilor de urgență se realizează pe niveluri diferite, conform gradului de operabilitate al structurilor Jandarmeriei Române, în primă urgență fiind asigurată de către subunitățile de intervenție ale Inspectoratelor de Jandarmi Județene, ulterior, în funcție de amploarea și evoluția situației operative, creșterea capacității de intervenție fiind asigurată de Grupările de Jandarmi Mobile competente teritorial, ultimul nivel de intervenție fiind asigurat de Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei.

Pentru îndeplinirea funcțiilor principale și de sprijin, în situații de urgență, Jandarmeria Română:

– asigură măsurile de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice;

– asigură planificarea judicioasă a resurselor la dispoziție în vederea îndeplinirii misiunilor specifice;

– participă la planificarea și asigurarea capacităților operaționale necesare deblocării căilor de acces în zona afectată de o situație de urgență, în scopul salvării vieții omenești și facilitării accesului structurilor de urgență în locațiile afectate;

– participă la acțiuni de căutare și salvare a persoanelor;

– asigură măsurile de protecție a zonelor în care există pericolul iminent de producere a unor situații de urgență și în cele de evacuare a populației;

– asigură securizarea și supravegherea zonelor afectate/evacuate;

– participă, atunci când situația o impune, la transportul unor categorii de forțe și mijloace de intervenție, al persoanelor evacuate și al altor resurse, precum și la distribuirea apei și hranei pentru persoanele și animalele afectate sau evacuate;

– aplică măsurile de asigurare a ordinii publice și de protecție a zonelor în care s-au produs sau există pericolul iminent de producere a unor situații de urgență și restabilirea ordinii publice în zona afectată și în imediata vecinătate a acesteia;

– participă la asigurarea protecției transporturilor cu ajutoare umanitare și la distribuirea acestora;

– asigură paza pe timpul realizării misiunilor de evacuare a populației și a bunurilor materiale;

– asigură securitatea și paza perimetrului zonelor de intervenție/carantină;

– asigură securitatea și paza zonelor evacuate;

– sprijină acțiunea de evacuare a persoanelor, animalelor și bunurilor și realizarea taberelor/locurilor destinate evacuaților/sinistraților;

– participă, în sprijinul inspectoratelor pentru situații de urgență, cu forțe și mijloace la asigurarea reacției și înlăturarea efectelor produse de situația de urgență;

– asigură recunoașterea, cercetarea, evaluarea în teren și raportarea primară a consecințelor situațiilor de urgență;

– asigură monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice;

– participă la stabilirea și pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaților din zonele afectate;

– asigură legături de comunicații și informatică pentru structurile proprii.

Inspectoratul General este unitatea centrală a Jandarmeriei Romane, cu personalitate juridică şi competență teritorială generală, care planifică, organizează, conduce, coordonează şi controlează activitatea structurilor din subordine, asigură colaborarea cu celelalte instituții ale statului, organizații guvernamentale şi neguvernamentale din țară şi din străinătate.

Inspectoratul General este condus de un inspector general, numit în această funcție de ministrul afacerilor interne. 

Inspectorul general al Jandarmeriei Române este ajutat în îndeplinirea atribuțiilor sale de un prim-adjunct şi șef al statului major şi de adjuncți numiți în funcție, la propunerea sa, de către ministrul afacerilor interne.

„Jandarmeria Română este instituția specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Afacerilor Interne, care exercită, în condițiile legii, atribuțiile ce îi revin cu privire la: apărarea ordinii şi liniștii publice, a drepturilor şi libertăților fundamentale ale cetățenilor, a proprietății publice şi private, la prevenirea şi descoperirea infracțiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum şi la protecția instituțiilor fundamentale ale statului…” (Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcționarea Jandarmeriei Române).

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published.

MAI MULTE ARTICOLE

Către: Domnul Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății Domnul Attila-Zoltán Cseke, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Adresată de către: Senator Adrian Costea Circumscripţia electorală: 23 Grupul Parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor (A.U.R.) Obiectul întrebării: Deficitul de medici de familie în România Data: 22 iunie 2022 Stimați Domni Miniștri, […]
Adresată: Domnului Barna TÁNCZOS, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor De către:  Senator Dorinel Cosma Circumscripţia electorală: Grupul parlamentar: AUR Şedința Senatului din data de: 22.06.2022 Obiectul întrebării: Controalele la  societățile comerciale ce practică arderi ilegale de deșeuri Stimate domnule Ministru, Pe 14 aprilie au avut loc […]
 Adresată:  Domnului ministru Carol Eduard NOVAK, Ministrul Sporturilor De către:  Domnul Senator Sorin Cristian MATEESCU  Circumscripţia electorală nr.14 Constanța,  Grupul  Parlamentar  AUR – Senat  şi prezentată în şedinţa Plenului din 22.06.2022 Obiectul întrebării : situația în care fostului mare fotbalist  Stelian Carabaș  i s-a îngrădit dreptul […]
Adresată: Domnului Ministru al Transporturilor Și Infrastructurii, Sorin Mihai GRINDEANU De către: Senator Andrei BUSUIOC Circumscripția electorală: NR. 39, Vaslui Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Obiectul întrebării: Probabilitatea dezvoltării unui drum de mare viteză pe ruta Tișița- Vama Albița. Data: 22.06.2022 Stimate domnule ministru, Sorin […]
Către: Domnul Sorin Mihai Câmpeanu, Ministrul Educației Adresată de către: Evdochia Aelenei Circumscripția electorală: Nr. 14, Constanța Grupul Parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor (A.U.R.) Ședința Senatului din: 22.06.2022 Obiectul întrebării: Clarificări cu privire la măsuri de prevenirea abandonului școlar Domnule Ministru, Proiectul „România Educată” a început […]
Adresată: Domnului Barna TÁNCZOS, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor De către:  Senator Andrei HANGAN Circumscripţia electorală: nr. 9 – Brăila Grupul parlamentar: AUR Şedința Senatului din data de: 22.06.2022 Obiectul întrebării: Protejarea arborilor remarcabili Stimate domnule Ministru, România nu are, până la acest moment, o legislație […]