Ionuț Neagu – Întrebare parlamentară – Legislația statelor europene în domeniul sprijinirii minorităților înrudite de peste hotare.

Adresată:  Domnului Bogdan Lucian AURESCU, ministru al Afacerilor Externe

De către: Senator Ionuț NEAGU, secretar al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi

Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna

Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor

Data: 18/05/2022

Obiectul întrebării: Legislația statelor europene în domeniul sprijinirii minorităților înrudite de peste hotare.

Stimate domnule ministru,

Mai multe state europene care au minorități înrudite peste hotare au dezvoltat legislații și practici în domeniul sprijinirii acestor minorități sau a persoanelor aparținând filonului cultural și lingvistic respectiv.

Sistemele unor state europene de protecție a drepturilor cetățenești ale persoanelor aparținând minorităților naționale înrudite de peste hotare sau filonului cultural respectiv sunt fucționale și eficiente.

Printre aceste sisteme se remarcă cele francez, polonez, maghiar, spaniol, grec, slovac. Ele vizează atât comunitățile diasporale, cât și comunitățile etnice istorice sau cele înrudite cultural și lingvistic.

La nivelul Consiliului Europei, de asemenea, a fost dezvoltat un cadru în domeniul sprijinirii comunităților diasporale, și anume:

 1. Rezoluţia APCE nr. 1035 (1994) cu privire la europenii de peste hotare din 18 mai 1994
 2. Directiva APCE nr. 495 (1994) cu privire la europenii de peste hotare din 18 mai 1994
 3. Recomandarea APCE nr. 1410 (1999) privind legăturile dintre europenii de peste hotare cu ţările lor de origine din 26 mai 1999
 4. Recomandarea APCE nr. 1650 (2004) privind legăturile dintre europenii de peste hotare cu ţările lor de origine.  

Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm respectuos să interpelați, în procedură internă de lucru, misiunile diplomatice ale României acreditate în toate statele europene (fie că sunt sau nu membre ale Uniunii Europene) în legătură cu legislația și practicile din statele respective în domeniul asistării minorităților lor înrudite de peste hotare, a comunităților diasporale și a persoanelor aparținând filonului cultural și lingvistic respectiv:

 1. Care este legislația (normă constituțională, legile speciale sau ordinare, actele subsecvente legilor etc.) care reglementează domeniul. În cazul în care sunt disponibile, în original sau în limba română ori în traducere în una din limbile de largă circulație internațională, am fi recunoscători dacă textele acestor acte legislative ar putea fi alăturate răspunsului.
 2. Care este definiția juridică a conaționalului, compatriotului, persoanei aparținând minorităților înrudite de peste hotare sau aparținând comunităților diasporale ori filonului cultural respectiv.
 3. Care este autoritatea centrală de stat, responsabilă cu promovarea politicilor în domeniu. În acest sens, rugăm să fie indicate: denumirea autorității în limba oficială a statului respectiv și traducerea în limba română, nivelul administrativ sau forma juridică de organizare, data înființării, actul juridic sau administrativ prin care a fost înființat.
 4. Ce alte autorități ale statului au competențe în domeniu. Prin ce acte normative interne sunt reglementate statutul, rolul, atribuțiile și funcțiile acestor autorități.
 5. Care sunt politicile și practicile statelor înrudite în domeniul repatrierii și integrării/reintegrării în cetățenie a persoanelor aparținând minorităților lor înrudite de peste hotare (în cazul persoanelor cu altă cetățenie) și în domeniul reinserției sociale în țară a persoanelor din comunitățile diasporale (în cazul cetățenilor emigranți).
 6. Care sunt condițiile obișnuite / comune sau preferențiale / de facilitare sau exonerare (reducerea sau anularea  termenului de stagiu în țară, anularea examenului lingvistic etc.) pentru integrarea în cetățenia statului respectiv a persoanelor aparținând minorităților sale înrudite de peste hotare sau filonului cultural și lingvistic respectiv.
 7. Care sunt condițiile sau modalitățile de dovedire a apartenenței unei persoane la minoritatea înrudită de peste hotare sau la filonul cultural și lingvistic respectiv. Există acte eliberate de statele înrudite persoanelor aparținând minorităților lor înrudite de peste hotare, acte care să fie utilizate în cuprinsul satului emitent sau în fața autorităților statului emitent pentru a putea beneficia de drepturile sau tratamentele preferențiale acordate de legislație (de ex. Legitimația de slovac de peste hotare, Legitimația de maghiar de peste hotare, Legitimația de polonez – Karta Polaka etc.).
 8. Care sunt politicile și practicile statelor înrudite în domeniul atragerii pe piața internă a muncii a persoanelor aparținând minorităților naționale înrudite de peste hotare sau comunităților diasporale ori filonului cultural și lingvistic respectiv.
 9. Care sunt modalitatea și gradul de reprezentare parlamentară sau administrativă a persoanelor din diaspora sau din comunitățile istorice de peste hotare (număr de locuri rezervate, normă de reprezentare, număr de circumscripții, număr de funcții rezervate etc.).
 10. Care sunt alte forme de reprezentare la nivel național a persoanelor din diaspora sau din comunitățile istorice de peste hotare.
 11. Care este bugetul alocat anual de către fiecare dintre statele europene asistării minorităților sale înrudite de peste hotare și cum este structurat acesta (cuantum și proporții).

Orice alte informații tangente cu obiectul prezentei întrebări parlamentare sunt binevenite.

În cazul în care considerați că este necesar un termen suplimentar pentru prezentarea răspunsului, rugăm să ni se comunice acest fapt în mod oficial, conform procedurilor legale.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published.

MAI MULTE ARTICOLE

Către: Domnul Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății Domnul Attila-Zoltán Cseke, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Adresată de către: Senator Adrian Costea Circumscripţia electorală: 23 Grupul Parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor (A.U.R.) Obiectul întrebării: Deficitul de medici de familie în România Data: 22 iunie 2022 Stimați Domni Miniștri, […]
Adresată: Domnului Barna TÁNCZOS, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor De către:  Senator Dorinel Cosma Circumscripţia electorală: Grupul parlamentar: AUR Şedința Senatului din data de: 22.06.2022 Obiectul întrebării: Controalele la  societățile comerciale ce practică arderi ilegale de deșeuri Stimate domnule Ministru, Pe 14 aprilie au avut loc […]
 Adresată:  Domnului ministru Carol Eduard NOVAK, Ministrul Sporturilor De către:  Domnul Senator Sorin Cristian MATEESCU  Circumscripţia electorală nr.14 Constanța,  Grupul  Parlamentar  AUR – Senat  şi prezentată în şedinţa Plenului din 22.06.2022 Obiectul întrebării : situația în care fostului mare fotbalist  Stelian Carabaș  i s-a îngrădit dreptul […]
Adresată: Domnului Ministru al Transporturilor Și Infrastructurii, Sorin Mihai GRINDEANU De către: Senator Andrei BUSUIOC Circumscripția electorală: NR. 39, Vaslui Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Obiectul întrebării: Probabilitatea dezvoltării unui drum de mare viteză pe ruta Tișița- Vama Albița. Data: 22.06.2022 Stimate domnule ministru, Sorin […]
Către: Domnul Sorin Mihai Câmpeanu, Ministrul Educației Adresată de către: Evdochia Aelenei Circumscripția electorală: Nr. 14, Constanța Grupul Parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor (A.U.R.) Ședința Senatului din: 22.06.2022 Obiectul întrebării: Clarificări cu privire la măsuri de prevenirea abandonului școlar Domnule Ministru, Proiectul „România Educată” a început […]
Adresată: Domnului Barna TÁNCZOS, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor De către:  Senator Andrei HANGAN Circumscripţia electorală: nr. 9 – Brăila Grupul parlamentar: AUR Şedința Senatului din data de: 22.06.2022 Obiectul întrebării: Protejarea arborilor remarcabili Stimate domnule Ministru, România nu are, până la acest moment, o legislație […]