Ionuț Neagu – Întrebare parlamentară către Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel”

Punctul de vedere al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel” și al Guvernului României față de sentința judecătoriei Sibiu nr. 2790 din 2007 privind stabilirea continuității juridice (succesiunii în drepturi) dintre organizația nazistă și hitleristă Grupul Etnic German din România (Deutsche Volksgruppe in Rumänien) și Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu.

Adresată:  Domnului Alexandru FLORIAN, director general al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel”

De către: Senator Ionuț NEAGU, secretar al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi

Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna

Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor

Data: 27/10/2021

Obiectul întrebării: Punctul de vedere al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel” și al Guvernului României față de sentința judecătoriei Sibiu nr. 2790 din 2007 privind stabilirea continuității juridice (succesiunii în drepturi) dintre organizația nazistă și hitleristă Grupul Etnic German din România (Deutsche Volksgruppe in Rumänien) și Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu.

Stimate domnule director general, 

După cum bine se cunoaște, Grupul Etnic German din România (germană: Deutsche Volksgruppe in Rumänien) a fost o organizație fascistă și hitleristă din țara noastră.

Pentru prima oară Grupul Etnic German din România a fost pomenit în anexele la textul Dictatului de la Viena. El a fost înființat, sub presiunea Germaniei hitleriste, de către conducătorul de atunci al statului român, Ion Antonescu, prin Decretul-Lege nr. 830 din 21 noiembrie 1940, cu doar o zi înaintea vizitei întreprinse de către acesta la Berlin (22-25 noiembrie 1940).  Germania nazistă a impus înființarea de Grupuri Etnice Germane și în alte state, cum ar fi Cehia și Polonia. Grupurile Etnice Germane din Cehia și Polonia nu au în prezent succesori în drepturi. Grupul Etnic German este singura organizație nazistă din România și din Europa care are oficial continuatori/succesori juridici.

La 12 septembrie 1944 a fost semnată Convenția de armistițiu între Guvernul Român, pe de o parte, și Guvernele Uniunii Sovietice, Regatului Unit și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte, publicată în Monitorul Oficial nr. 219 din 22 septembrie 1944.

În temeiul Art.15 din aceeași Convenție ”Guvernul Român se obligă să dizolve imediat toate organizațiile pro-hitleriste de tip fascist aflate pe teritoriul românesc, atât cele politice militare sau cele paramilitare.

Astfel, Grupul Etnic German a fost desființat de către Regele Mihai I prin Decretul-Lege numărul 485 din 7 octombrie 1944 care abroga Legea nr. 830 din 21 noiembrie 1940. Toate bunurile proprietate a Grupului Etnic German au trecut în proprietatea Statului român. Precizăm că Legea 485/1944 a fost elaborată în urma Convenţiei de armistiţiu a Marilor Puteri din al Doilea Război Mondial. Legea nr. 485/1944 prevede, între altele:

Art. I. Dispozițiunile legii Nr. 830 din 21 Noemvrie 1940, pentru constituirea Grupului Etnic German din România, sunt și rămân abrogate.

Statul Român devine pe data prezentei legi proprietar al bunurilor aparținând Grupului Etnic German din România.

Prin efectul acestei legi, bunurile aparținând Grupului Etnic German sunt lovite de indisponibilitate, fără îndeplinirea vreunei formalități.

Pe această dată Statul Român devine titularul tuturor drepturilor aparținând Grupului Etnic German din România, subrogându-se acestuia.

Instanțele de carte funduară vor proceda din oficiu la efectuarea înscrierilor drepturilor Statului Român ca proprietar a acestor bunuri.

Art. II. Toate înstrăinările de bunuri mobile și imobile și orice constituire de drepturi reale sau renunțări la orice fel de drepturi făcute în intervalul dela 23 August 1944 și până la data publicării acestei legi sunt prezumate ca făcute prin fraudă și sunt lovite de nulitate absolută după cererea Statului.

Art. III. Administrarea și lichidarea bunurilor și a drepturilor care au aparținut Grupului Etnic German din România, se vor face de o comisiune compusă din trei membri desemnați de Președintele Consiliului de Miniștri.

Art. IV. Orice dispozițiuni contrare prezentului decret-lege sunt și rămân abrogate”.

Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR), a fost înființat prin Sentința nr. 473 din 19 februarie 1990.

Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu (FDGS) a fost înființat ca persoană juridică distinctă prin Sentința nr. 3620 din 5 septembrie 1991. 

Prin sentința judecătoriei Sibiu nr. 2790 din 28 mai 2007,  din dosarul nr. 1672/306/2007, Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu, organizație nereprezentativă a minorității germane din țara noastră, a devenit succesor în drepturi (continuator juridic) al Grupului Etnic German din România.

De precizat că Forumului Democrat al Germanilor din România, persoană juridică distinctă de Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu, precum și persoanei juridice Biserica Evanghelică C.A., nu li s-a recunoscut vreodată legal calitatea de succesor în drepturi față de organizația fascistă Grupul Etnic German din România (Deutsche Volksgruppe).

Sentința judecătoriei Sibiu nr. 2790 din 28 mai 2007 nu face nicio referire la Forumul Democrat al Germanilor din România și nici la Biserica Evanghelică C.A..

Cu toate acestea, urmare a aplicării sentinției judecătoriei Sibiu nr. 2790 din 2007 au fost restituite peste 1.000 de imobile şi terenuri către persoanele juridice Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu, Forumul Democratic al Germanilor din România şi Biserica Evanghelică C.A., precum şi compensaţii băneşti către aceste organizaţii distincte, deşi proprietăţile organizației naziste Grupul Etnic German au fost confiscate legal, dar nu de către regimul comunist, ci prin legea semnată de Regele Mihai al României.

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel” a fost constituit prin Hotărârea de Guvern nr. 902 din 4 august 2005, cu doi ani înaintea pronunțării sentinței judecătoriei Sibiu nr. 2790 din 2007 pronunțată în dosarul nr. 1672/306/2007.

Constatăm că Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel” nu a exprimat în 2007 și nici ulterior un punct de vedere privind sentința judecătoriei Sibiu nr. 2790 din 2007 și efectele acesteia, cu toate că acest subiect a făcut obiectul unor intense dezbateri publice, inclusiv în presa din țara noastră.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog respectuos să-mi transmiteți:

  1. Un punct de vedere oficial al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel” în legătură cu sentința judecătoriei Sibiu nr. 2790 din 2007 privind stabilirea continuității juridice (succesiunii în drepturi) dintre organizația nazistă și hitleristă Grupul Etnic German din România (Deutsche Volksgruppe in Rumänien) și Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu.
  • Un punct de vedere oficial al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel” în legătură cu faptul că și alte persoane juridice române, distincte de Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu, sunt beneficiari efectivi ai drepturilor de succesiune ale organizației naziste și hitleriste Grupul Etnic German din România (Deutsche Volksgruppe in Rumänien).

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

becuri
A doua zi după învestirea Guvernului Ciucă, cel mai mare furnizor de energie electrică pentru clienții casnici din România, ELECTRICA S.A., a anunțat creșterea substanțială, de la 1 ianuarie 2022, a prețurilor de distribuție. Acestea urmează a fi majorate cu până la 84%. La fel au […]
Președintele Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi invită românii la “Marșul Unirii” de la Alba-Iulia pe 1 decembrie. “Alba Iulia, capitala Unirii tuturor românilor va găzdui și în acest an serbările la 103 ani de la Marea Unire de la 1918. Ca în […]
Reprezentanţii Bucovinei au declarat unirea cu România la 28 noiembrie 1918 în Sala Sinodală a Palatului Mitropolitan din Cernăuţi. Iar acest episod istoric fericit se datorează în principal boierului Iancu Flondor, jurnalistului Valeriu Branişte, profesorului Sextil Puşcaru, medicului Isidor Bodea sau ofiţerului Ilie Lazăr. Iancu Flondor, […]
Către: Domnul Adrian Câciu, Ministrul Finanțelor De la: Silviu-Titus PĂUNESCU, Deputat AUR, circumscripţia electorală nr.23 IALOMIŢA Obiectul întrebării:Clarificări privind situația economică a României                                       Stimate Doamnule Ministru, Având în vedere că noul Guvern al României a fost investit pe clasica procedură de repede-înainte, cu dezbateri minime […]
Ca şi în anii precedenţi, ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor de anul acesta lansează 16 zile de activism care se vor încheia pe 10 decembrie 2021 – ziua care comemorează Ziua Internaţională a Drepturilor Omului. De la izbucnirea infecţiei cu coronavirus COVID-19, numărul cazurilor […]
Către: Prim-ministrul Guvernului României,   Domnul Florin Vasile CÎȚU De la:  Gl.mr. prof.univ.dr. Nicolae N. ROMAN             Deputat AUR, circumscripția electorală nr.10 Buzău Obiectul întrebării:  Posibilitatea fabricării de medicamente antivirale   Domnule prim-ministru,           Există informații că fabrica de medicamente “Terapia” din Cluj-Napoca poate începe […]