Ionuț Neagu – Interpelare – Modul de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) în perioada 2011-2023.

Adresată:   Domnului Ion-Marcel CIOLACU, prim-ministru al României

De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi

Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna

Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor

Data: 05.03.2024

Obiectul interpelării: Modul de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) în perioada 2011-2023.  

Stimate domnule prim-ministru,

Potrivit datelor ultimelor recensăminte generale ale populației din România, numărul etnicilor maghiari din țara noastră era în anul 2011 de 1 227 626 de persoane, iar în anul 2022 era de 1 002 151 de persoane. În realitate, numărul etnicilor maghiari care s-au declarat ca atare la ultimul recensământ a coborât sub pragul de 1 milion și a constituit 948 321 de persoane, întrucât nu număr de 53 830 de cetățeni s-au declarat etnici secui, nu etnici maghiari.

Uniunea Democrată Maghiară din România, din care nu fac parte toți cetățenii români de etnie maghiară, a beneficiat în ultimul deceniu de sume importante alocate de la Bugetul de stat. Astfel, defalcat pe fiecare an, UDMR i-au fost alocate următoarele sume continuu crescânde:

AnSumă alocată
201115 987 000 lei
201217 173 000 lei
201318 011 900 lei
201418 558 820 lei
201519 780 970 lei
201622 877 630 lei
201723 725 500 lei
201826 157 480 lei
201929 436 580 lei
202032 311 890 lei
202136 821 810 lei
202243 479 860 lei
202351 394 610 lei
202458 487 170 lei

Departamentul pentru Relații Interetnice, entitate fără personalitate juridică din cadrul Secretariatului General al Guvernului, este resposnabil de monitorizarea în mod continuu, începând cu anul 2004, modul în care organizațiile cetățenilor apraținând mnorităților naționale utilizează sumele alocate anual de la bugetul de stat. În acest sens, Departamentul Relații Interetnice centralizează toată informația financiară în domeniu și transmite anual Rapoarte de monitorizare Secretariatului General al Guvernului, în calitatea acestuia de ordonator principal de credite. Aceste Rapoarte de monitorizare nu sunt făcute publice nici de către Departamentul pentru Relații Interetnice, nici de către Secretariatul General al Guvernului.

Organizațiile cetățenilor apraținând mnorităților naționale au obligația de a respecta principiile de economicitate, eficiență și eficacitate în utilizarea sumelor alocate de la bugetul de stat și raportează lunar Departamentului pentru Relații Interetnice modul de utilizare a fondurilor alocate.

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm respectuos să ne puneți la dispoziție, în copie, Rapoartele anuale de monitorizare a activității financiare a UDMR, din perioada 2011-2023, transmise de către Departamentul pentru Relații Interetnice Secretariatului General al Guvernului.

Totodată, vă rugăm respectuos să ne comunicați punctual, pe anii perioadei 2011-2023, în partea referioare la organizația Uniunea Democrată Maghiară din România, următoarele:

 1. Numărul de membri ai organizației Uniunea Democrată Maghiară din România;
 2. Sumele concrete însemnând cheltuieli materiale pentru funcționarea sediului organizației și sucursalelor/filialelor acestora, ale centrelor culturale și comunitare, pentru lucrări de întreținere și reparații ale imobilelor aferente, pentru asigurarea securității și pazei acestora, precum și cheltuili conexe de expertiză și audit;
 3. Sumele concrete însemnând cheltuieli de personal și cheltuieli conexe din aplicarea legislației muncii. Numărul pe persoane angajate;
 4. Sumele concrete însemnând cheltuieli necesare pentru perfecționarea continuă a personalului;
 5. Sumele concrete însemnând cheltuieli pentru editarea, tipărirea și distribuția de carte, publicații, precum și de manuale școlare. Numărul de titluri și numărul de exemplare din fiecare titlu de carte, publicație și manual școlar, precum și enumerarea acestor titluri, cu indicarea costurilor în fiecare caz aparte;
 6. Sumele concrete însemnând cheltuieli pentru realizarea și difuzarea materialelor multimedia și realizarea de emisiuni radio-tv. Lista materialelor multimedia realizate, denumirile și durata emisiunilor radio-tv realizate, postul pe care au fost difuzate; 
 7. Sumele concrete însemnând cheltuieli pentru organizarea/participarea la întruniri ale membrilor conform statutului și alte asemenea manifestări, organizate în țară și în străinătate. Lista acestor manifestări și indicarea separată a cheltuielilor pentru fiecare dintre acestea;
 8. Sumele concrete însemnând cheltuieli pentru organizarea/participarea la acțiuni culturale, științifice, educaționale, sportive, simpozioane, schimburi de experiență, tabere, cursuri de formare/perfecționare, vizite de documentare și de studiu în domeniile protejării și promovării identității etnice, lingvistice și culturale, precum și în domeniul managementului operațional organizațte în țară și în străinătate. Lista acestor evenimente culturale, științifice, educaționale, sportive, simpozioane, schimburi de experiență, tabere, cursuri de formare/perfecționare, vizite de documentare și de studiu și indicarea separată a cheltuielilor pentru fiecare dintre acestea;
 9. Sumele concrete însemnând cheltuieli pentru investiții în bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activității organizației și comunității. Lista bunurilor mobile și imobile în care au fost făcute aceste investiții, cu indicarea separată a sumelor pentru fiecare dintre aceste bunuri și cu indicarea adresei și a numărului cadastral (dacă există) în cazul bunurilor imobile;
 10. Sumele concrete însemnând cheltuieli privind  asigurarea proprietății intelectuale. Lista bunurilor proprietate intelectuală asigurate și specificarea sumelor concrete pentru fiecare dintre aceste bunuri intelectuale;
 11. Sumele concrete însemnând cheltuieli privind cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri naționale, europene și internaționale. Lista acestor programe și proiecte, cu specificarea sumelor concrete pentru fiecare cofinanțare și participare;
 12. Sumele concrete însemnând cheltuieli de asistență juridică, taxe notariale, expertiză juridică și extrajuridiciară, audit. Informații privind auditul efectuat;
 13. Cheltuielile efectuate din sume provenite din alte surse. A se specifica mărimea acestor sume și sursele concrete din care au provenit;
 14. Totalul cheltuielilor efectuate din suma alocată de la bugetul de stat și sumele de la bugetul de stat rămase neutilizate la finele fiecăruia dintre anii 2011-2023;
 15. Dacă situațiile financiare privind gestiunea fondurilor alocate de la bugetul de stat au fost prezentate, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil, dacă au oferit o imagine fidelă și corectă, au fost sau nu complete, reale și conforme cu legile și reglementările în vigoare, dacă tranzacțiile financiare au respectat prevederile legale și regulile administrative;
 16. Cât de frecvent și în care anume dintre anii perioadei 2011-2023 activitatea financiară a organizației a fost supusă controlului intern și auditului extern. Care au fost rezultatele acestor controale interne și de audit extern, cu indicarea neregulilor financiare și a sumelor vizate, în cazul în care asemenea nereguli au existat;
 17. Cum a evaluat Departamentul pentru Relații Interetnice, la finele fiecăruia dintre anii perioadei 2011-2023, activitatea financiară, gestiunea și performanța managerial-bugetară, minimizarea costului resurselor utilizate, economicitatea, eficiența, și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor alocate organizației;
 18. În cazul în care s-ar fi constatat nereguli sau ilegalități în gestionarea fondurilor publice alocate organizației, care au fost deciziile, acțiunile și măsurile de remediere și cele de tragere la răspundere sau sancționare întreprinse conform legilor țării. A se specifica numele și funcția persoanelor vizate în aceste cazuri, dacă asemenea cazuri au existat;
 19. Motivele temeinice pentru care și fundamentarea economică în baza căreia actualul Guvern, în condiții de austeritate financiară, a propus Parlamentului majorarea sumei alocate UDMR în 2024 față de suma alocată în anul 2023.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Nicușor Dan fuge de promisiunile electorale din 2020
Mihai Enache, candidatul AUR la Primăria Capitalei, însoțit de membri AUR din București, s-au prezentat la sediul Prefecturii București unde Nicușor Dan își depunea candidatura pentru un nou mandat, pentru a-i aminti acestuia de promisiunile neonorate. Astfel, aceștia au afișat mai multe pancarte uriașe cu promisiunile […]
Stadionul Cotroceni Muzeului Risipirii Banului Public
Mihai Enache, candidatul AUR la Primăria București, a prezentat un nou exponat din cadrul Muzeului Risipirii Banului Public: stadionul Cotroceni, evaluat la zeci de milioane de euro și abandonat de 15 ani. La inaugurare au participat Lidia Vadim Tudor, candidatul AUR pentru Primăria Sectorului 5, Monica […]
Senatorul Claudiu Târziu, președintele Consiliului Naţional de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor, anunță Conferința “Make Europe Great Again” din acest weekend de la Palatul Parlamentului ca fiind cel mai mare si mai important eveniment al mișcării conservatoare organizat până acum în România.   “Institutul Conservator […]
Mihai Enache AUR Primăria capitalei provocare
Mihai Enache, candidatul AUR la Primăria Capitalei, a vorbit, în cadrul unei conferințe de presă, despre noii candidați ai Coaliției PSD-PNL pentru postul de primar al Bucureștiului. Acesta a subliniat că acum, în loc de un candidat pierzător Coaliția are doi candidați pierzători și a detaliat: […]
Claudiu Târziu președintele CNC al AUR
Senatorul Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor, a vorbit, în cadrul conferinței de presă a AUR de marți, 23 aprilie, despre evenimentul M.E.G.A., cel mai mare eveniment conservator desfășurat vreodată pe pământ românesc. ”Partidul AUR prin Institutul pentru Studii Politice […]
Deputatul AUR Adrian Axinia atrage atenția că România s-ar putea confrunta în acest an cu o situație economică fără precedent, din cauza măsurilor luate de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. „Este o nebunie ce vedem în momentul de față. Practic, cu banii împrumutați, Guvernul încearcă să creeze […]