Ionuț Neagu – Interpelare – Execuția bugetară a fondurilor alocate de stat sprijinirii românilor de pretutindeni și organizațiilor membre ale Consiliului Minorităților Naționale în anul 2023.

Adresată:   Domnului Ion-Marcel CIOLACU, prim-ministru al României

De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi

Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna

Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor

Data: 06.02.2024

Obiectul interpelării: Execuția bugetară a fondurilor alocate de stat sprijinirii românilor de pretutindeni și organizațiilor membre ale Consiliului Minorităților Naționale în anul 2023.

Stimate domnule prim-ministru,

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), entitate înzestrată cu personalitate juridică, activează în cadrul aparatului de lucru al Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Potrivit cadrului normativ în vigoare, prin Secretariatul General al Guvernului, DRP elaborează şi aplică politica statului român în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni, în sensul atribuit acestui termen prin Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările ulterioare, şi acţionează pentru întărirea legăturilor cu aceştia şi pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sau rezidenţi sunt, precum şi în conformitate cu normele internaţionale relevante.

Departamentul pentru Relații Interetnice (DRI), entitate fără personalitate juridică, este organizat și funcționează în subordinea prim-ministrului și în coordonarea ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

DRI pune în aplicare politica stabilită prin Programul de guvernare în domeniul relațiilor interetnice și, între altele, elaborează și supune Guvernului spre aprobare strategii și politici pentru păstrarea, afirmare și dezvoltarea identității etnice aparținând minorităților naționale, sprimină realizarea unor programe sau activități interetnice inițiate de organizații, asociații, fundații sau instituții publice, pe bază de proecte, supune Guvernului spre adoptare, la propunerea fundamentată a Consiliului Minorităţilor Naţionale, în baza Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi a legilor bugetare anuale, proiecte de hotărâri pentru acordarea de asistenta financiară organizaţiilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, membre ale Consiliului Minorităţilor Naţionale, şi pentru aprobarea repartizării sumelor alocate prin bugetul de stat acestor organizaţii.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți o analiză statistică și financiară privind utilizarea fondurilor bugetare alocate pentru sprijinirea românilor de pretutindeni și a organizațiilor membre ale Consiliului Minorităților Naționale.

În acest sens, vă rog să-mi comunicați care este, pe anul 2023, gradul de utilizare a bugetului alocat organului de specialitate al administrației publice centrale pentru politicile și relația cu românii de pretutindeni în scopul sprijinirii activității românilor din afara granițelor prin acordarea de finanțări nerambursabile și alte mijloace de sprijin financiar, precum și care este, pe anul 2023, gradul de utilizare a bugetului alocat organizațiilor membre ale Consiliului Minorităților Naționale.

Vă rog să indicați, pentru anul 2023:

 1. Cifrele absolute ale mijloacelor din bugetul alocat organului de specialitate al administrației centrale pentru politicile și relația cu românii de pretutindeni, precizând compartimentele: a) cheltuieli de natură administrativă, salarială etc., b) cheltuieli destinate nemijlocit sprijinului acordat românilor de pretutindeni;
 2. Cifrele absolute ale mijloacelor financiare utilizate de către organul de specialitate al administrației publice centrale pentru politicile și relația cu românii de pretutindeni, precizând compartimentele: a) cheltuieli de natură administrativă, salarială etc., b) cheltuieli destinate nemijlocit sprijinului acordat românilor de pretutindeni;
 3. Diferența dintre mijloacele bugetare alocate și mijloacele bugetare utilizate, la ambele dintre cele două compartimente indicate în punctele 1 și 2;
 4. Gradul procentual de utilizare a mijloacelor bugetare alocate organului de specialitate al administrației publice centrale pentru politicile și relația cu românii de pretutindeni, la ambele dintre cele două compartimente indicate în punctele 1 și 2;
 5. Primele 10 state de destinație a sprijinului acordat românilor de pretutindeni (în ordinea descrescătoare a fondurilor utilizate), cu indicarea sumelor pentru fiecare dintre aceste state;
 6. Primele 10 proiecte realizate (în ordinea descrescătoare a fondurilor utilizate), cu indicarea sumelor pentru fiecare dintre aceste proiecte;
 7. Numărul și lista de proiecte sprijinite financiar pe o durată mai mare decât un an;
 8. Numărul distinct de proiecte și cuantumul fondurilor bugetare utilizate pentru sprijinirea: a) românilor din comunitățile istorice din jurul granițelor și Balcani; b) românilor din diaspora emergentă, diaspora istorică și exilul românesc; c) persoanelor aparținând filonului lingvistic și cultural românesc.
 9. Numărul de proiecte și lista acestora, cu indicarea sumelor prevăzute pentru fiecare dintre ele, pentru care nu s-au făcut decontările în termenul stabilit de legile în vigoare. Totodată, vă rugăm să indicați, pentru fiecare caz în parte, soluțiile practice și legale avute în vedere.
 10. Cifrele absolute ale mijloacelor din bugetul alocat DRI, precizând compartimentele: a) cheltuieli de natură administrativă, salarială etc., b) cheltuieși destinate proiectelor proprii ale DRI, c) cheltuieli destinate nemijlocit sprijinului acordat fiecăreia dintre organizațiile membre ale Consiliului Minorităților Naționale;
 11. Cifrele absolute ale mijloacelor financiare utilizate de către DRI, precizând compartimentele: a) cheltuieli de natură administrativă, salarială etc., b) cheltuieși destinate proiectelor proprii ale DRI, c) cheltuieli destinate nemijlocit sprijinului acordat fiecăreia dintre organizațiile membre ale Consiliului Minorităților Naționale;
 12. Diferența dintre mijloacele bugetare alocate și mijloacele bugetare utilizate, la ambele dintre cele două compartimente indicate în punctele 10 și 11;
 13. Gradul procentual de utilizare a mijloacelor bugetare alocate DRI, la ambele dintre cele două compartimente indicate în punctele 10 și 11.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Democrația a fost oficial ucisă de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, disperați să rămână la putere pentru următorii 10 ani de iluzorie stabilitate. Ce nu înțeleg ei este că românii s-au săturat de cele două partide care au nenorocit România timp de 34 de ani și […]
AUR a luat act de protestele românilor în privința amplasării statuii Hidra a sculptorului contemporan Costin Ioniță în fața grupului statuar al Voievozilor Români, lucrare de artă de for public, din perioada interbelică, șapte dintre statui fiind incluse în lista monumentelor istorice. Întrebarea legitimă este cine […]
Demiterea șefului APIA, Ionuț Lupu, după doar două luni de mandat, pe motiv că ar fi blocat banii pentru fermieri nu este altceva decât o mascaradă făcută de ministrul PSD al agriculturii, Florin Barbu, nimeni altul decât marioneta lui Paul Stănescu, doar pentru a ascunde adevăratul […]
Alături de activistul Tiberiu Boșutar, dăm startul celui mai important proiect inițiat împotriva mafiei pădurilor. AUR înființează Departamentul „Legea Codrului de AUR”, prin care vrem să aducem investigații de proporții despre jaful făcut asupra resurselor țării de șmecheri protejați la nivel local chiar de cei care […]
Alianța pentru Unirea Românilor îi îndeamnă pe românii patrioți, indiferent de culoarea politică, să se alieze la alegerile locale împotriva reprezentanților PNL-PSD, care țin România în subdezvoltare de mai bine de 30 de ani. „Având în vedere graba guvernării de a face alegeri comasate, ne schimbăm […]
Adresată: Domnului Tudorel ANDREI, Președinte al Institutului Național de StatisticăDe către: Deputat Boris VOLOSATÎI, vicepreședinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țăriiCircumscripția: nr. 43 pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara graniţelor ţăriiObiectul întrebării: Datele recensămintelor generale ale populației României privind […]