Gianina Șerban – Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor

Expunere de motive

          Protecția mediului este un domeniu tot mai des întâlnit. Omenirea trebuie să protejeze ultimele resurse ale acestei planete pe de o parte, iar pe de altă parte trebuie să conserve și să reducă poluarea cât mai mult posibil. România este o țară în care întâlnim toate formele de relief în proporții egale. România trebuie să rămână o țară verde, o țară fără tăieri ilegale de păduri, deversări ilegale, abandonarea ilegală a deșeurilor, etc. În România întâlnim deseori arii naturale protejate, zone care trebuie conservate pe cât de mult posibil. În aceste zone întâlnim o faună și o floră deosebită, de multe ori unică. Activitățile antropice pun deseori în pericol toate aceste zone, fără să ne dăm seama.

          În România regimul deșeurilor trebuie privit cu prioritate deoarece, în ziua de azi, folosim tot mai des produse ambalate, construim tot mai des, activități din care rezultă tot mai multe deșeuri. Aceste deșeuri trebuie depozitate și tratate doar în gropi de deșeuri construite conform standardelor europene. Acestea nu trebuie aruncate la întâmplare, deoarece poluăm aerul, apa, solul, subsolul și pânza freatică.

          România are numeroase proceduri de infringement declanșate în domeniul deșeurilor. Trebuie să reducem abandonul deșeurilor și, totodată, să respectăm legislația europeană, Pactul Ecologic European și mediul înconjurător.

          Cei care abandonează deșeurile în mediul înconjurător trebuie sancționați, obligați să curețe zona și să plătească, pe lângă amendă, costurile de eliminare a gunoaielor prin societăți specializate.

          Având în vedere cele mai sus menționate, propun spre dezbatere și aprobare propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Inițiator,

Deputat Șerban Gianina – AUR

TABEL COMPARATIV

Privind modificarea și completarea Legii 211/2011

Forma actuală a Legii nr. 211/2011Forma propusă spre adoptareMotivație
Articolul 61   Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:   a) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1), (2) şi (4), art. 13, 14, art. 15 alin. (1) lit. a) şi b), art. 17 alin. (2), art. 19 alin. (2) lit. a), c) şi d), alin. (3) şi (4), art. 22 alin. (1) şi (2), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 32 alin. (1), art. 36 alin (2);   b) cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei, nerespectarea art. 22 alin. (3), art. 40 alin. (3) şi art. 49 alin. (1), (2), (4) şi (5);   c)cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, neîndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit prevederilor art. 17 alin. (1), art. 31 alin. (1) şi (3) şi art. 59.Articolul 61   Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:   a) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 40.000 lei la 60.000 lei, pentru persoanele juridice, încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1), (2) şi (4), art. 13, 14, art. 15 alin. (1) lit. a) şi b), art. 17 alin. (2), art. 19 alin. (2) lit. a), c) şi d), alin. (3) şi (4), art. 22 alin. (1) şi (2), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 32 alin. (1), art. 36 alin (2);   b) cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei, nerespectarea art. 22 alin. (3), art. 40 alin. (3) şi art. 49 alin. (1), (2), (4) şi (5);   c)cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei, neîndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit prevederilor art. 17 alin. (1), art. 31 alin. (1) şi (3) şi art. 59.Este necesară înăsprirea sancțiunilor întrucât România se află în procedură de infringement și nu se observă îmbunătățiri ale protecției mediului.   Fenomenul abandonării deșeurilor trebuie stopat.
Articolul 63   Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă următoarele fapte:   a) importul de aparate, instalaţii, echipamente, utilaje, substanţe şi produse folosite şi uzate, din categoria deşeurilor interzise la import;   b) neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfăşurarea activităţilor de colectare, tratare, transport, valorificare şi eliminare a deşeurilor periculoase;   c) comercializarea, abandonarea şi/sau neasigurarea încărcăturii deşeurilor pe durata şi pe parcursul tranzitării teritoriului României;         d) refuzul de returnare în ţara de origine a deşeurilor introduse în ţară în alte scopuri decât cel al eliminării şi pentru care s-a dispus măsura returnării de către autoritatea competentă;     e) introducerea în ţară a deşeurilor în scopul eliminării şi/sau neutilizarea acestora în scopul pentru care au fost introduse;   f) acceptarea de către operatorii de depozite/incineratoare, în vederea eliminării, a deşeurilor introduse ilegal în ţară şi/sau a deşeurilor introduse în ţară în alte scopuri decât cel al eliminării şi care nu au putut fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse.                       (2) Tentativa se pedepseşte.Articolul 63   Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 7 ani sau cu amendă următoarele fapte:   a) importul de aparate, instalaţii, echipamente, utilaje, substanţe şi produse folosite şi uzate, din categoria deşeurilor interzise la import;   b) neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfăşurarea activităţilor de colectare, tratare, transport, valorificare şi eliminare a deşeurilor periculoase;   c) comercializarea, abandonarea şi/sau neasigurarea încărcăturii deşeurilor pe durata şi pe parcursul tranzitării teritoriului României, în acest fel poluând apele de suprafață, apele subterane, aerul, solul și subsolul;   d) refuzul de returnare în ţara de origine a deşeurilor introduse în ţară în alte scopuri decât cel al eliminării şi pentru care s-a dispus măsura returnării de către autoritatea competentă;     e) introducerea în ţară a deşeurilor în scopul eliminării şi/sau neutilizarea acestora în scopul pentru care au fost introduse;   f) acceptarea de către operatorii de depozite/incineratoare, în vederea eliminării, a deşeurilor introduse ilegal în ţară şi/sau a deşeurilor introduse în ţară în alte scopuri decât cel al eliminării şi care nu au putut fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse;   g) deversarea poluanților în ape;   h) poluarea cu bună știință a apelor de suprafață, apelor subterane, aerului, solului și subsolului prin procese de depozitare necorespunzătoare a deșeurilor sau arderi ilegale ale acestora.   (2) Tentativa se pedepseşte.Este necesară înăsprirea sancțiunilor întrucât România se află în procedură de infringement și nu se observă îmbunătățiri ale protecției mediului. Fenomenul abandonării deșeurilor trebuie stopat.

LEGE

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 220 din data de 28 martie 2014, se modifică și se completează, după cum urmează:

1. Art. 61 litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 40.000 lei la 60.000 lei, pentru persoanele juridice, încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1), (2) şi (4), art. 13, 14, art. 15 alin. (1) lit. a) şi b), art. 17 alin. (2), art. 19 alin. (2) lit. a), c) şi d), alin. (3) şi (4), art. 22 alin. (1) şi (2), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 32 alin. (1), art. 36 alin (2);.

2. Art. 61 liera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei, nerespectarea art. 22 alin. (3), art. 40 alin. (3) şi art. 49 alin. (1), (2), (4) şi (5);

3. Art. 61 liera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

c) cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei, neîndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit prevederilor art. 17 alin. (1), art. 31 alin. (1) şi (3) şi art. 59.

4. Art. 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 7 ani sau cu amendă următoarele fapte:

a) importul de aparate, instalaţii, echipamente, utilaje, substanţe şi produse folosite şi uzate, din categoria deşeurilor interzise la import;

b) neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfăşurarea activităţilor de colectare, tratare, transport, valorificare şi eliminare a deşeurilor periculoase;

c) comercializarea, abandonarea şi/sau neasigurarea încărcăturii deşeurilor pe durata şi pe parcursul tranzitării teritoriului României, în acest fel poluând apele de suprafață, apele subterane, aerul, solul și subsolul;

d) refuzul de returnare în ţara de origine a deşeurilor introduse în ţară în alte scopuri decât cel al eliminării şi pentru care s-a dispus măsura returnării de către autoritatea competentă;

e) introducerea în ţară a deşeurilor în scopul eliminării şi/sau neutilizarea acestora în scopul pentru care au fost introduse;

f) acceptarea de către operatorii de depozite/incineratoare, în vederea eliminării, a deşeurilor introduse ilegal în ţară şi/sau a deşeurilor introduse în ţară în alte scopuri decât cel al eliminării şi care nu au putut fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse;

4. La art. 63, după lit.f) se introducdouă noi litere, g) şi h) și vor avea următorul cuprins:

g) deversarea poluanților în ape;

h) poluarea cu bună știință a apelor de suprafață, apelor subterane, aerului, solului și subsolului prin procese de depozitare necorespunzătoare a deșeurilor sau arderi ilegale ale acestora.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

becuri
A doua zi după învestirea Guvernului Ciucă, cel mai mare furnizor de energie electrică pentru clienții casnici din România, ELECTRICA S.A., a anunțat creșterea substanțială, de la 1 ianuarie 2022, a prețurilor de distribuție. Acestea urmează a fi majorate cu până la 84%. La fel au […]
Președintele Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi invită românii la “Marșul Unirii” de la Alba-Iulia pe 1 decembrie. “Alba Iulia, capitala Unirii tuturor românilor va găzdui și în acest an serbările la 103 ani de la Marea Unire de la 1918. Ca în […]
Reprezentanţii Bucovinei au declarat unirea cu România la 28 noiembrie 1918 în Sala Sinodală a Palatului Mitropolitan din Cernăuţi. Iar acest episod istoric fericit se datorează în principal boierului Iancu Flondor, jurnalistului Valeriu Branişte, profesorului Sextil Puşcaru, medicului Isidor Bodea sau ofiţerului Ilie Lazăr. Iancu Flondor, […]
Către: Domnul Adrian Câciu, Ministrul Finanțelor De la: Silviu-Titus PĂUNESCU, Deputat AUR, circumscripţia electorală nr.23 IALOMIŢA Obiectul întrebării:Clarificări privind situația economică a României                                       Stimate Doamnule Ministru, Având în vedere că noul Guvern al României a fost investit pe clasica procedură de repede-înainte, cu dezbateri minime […]
Ca şi în anii precedenţi, ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor de anul acesta lansează 16 zile de activism care se vor încheia pe 10 decembrie 2021 – ziua care comemorează Ziua Internaţională a Drepturilor Omului. De la izbucnirea infecţiei cu coronavirus COVID-19, numărul cazurilor […]
Către: Prim-ministrul Guvernului României,   Domnul Florin Vasile CÎȚU De la:  Gl.mr. prof.univ.dr. Nicolae N. ROMAN             Deputat AUR, circumscripția electorală nr.10 Buzău Obiectul întrebării:  Posibilitatea fabricării de medicamente antivirale   Domnule prim-ministru,           Există informații că fabrica de medicamente “Terapia” din Cluj-Napoca poate începe […]