Gianina Șerban – Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor

Expunere de motive

          Protecția mediului este un domeniu tot mai des întâlnit. Omenirea trebuie să protejeze ultimele resurse ale acestei planete pe de o parte, iar pe de altă parte trebuie să conserve și să reducă poluarea cât mai mult posibil. România este o țară în care întâlnim toate formele de relief în proporții egale. România trebuie să rămână o țară verde, o țară fără tăieri ilegale de păduri, deversări ilegale, abandonarea ilegală a deșeurilor, etc. În România întâlnim deseori arii naturale protejate, zone care trebuie conservate pe cât de mult posibil. În aceste zone întâlnim o faună și o floră deosebită, de multe ori unică. Activitățile antropice pun deseori în pericol toate aceste zone, fără să ne dăm seama.

          În România regimul deșeurilor trebuie privit cu prioritate deoarece, în ziua de azi, folosim tot mai des produse ambalate, construim tot mai des, activități din care rezultă tot mai multe deșeuri. Aceste deșeuri trebuie depozitate și tratate doar în gropi de deșeuri construite conform standardelor europene. Acestea nu trebuie aruncate la întâmplare, deoarece poluăm aerul, apa, solul, subsolul și pânza freatică.

          România are numeroase proceduri de infringement declanșate în domeniul deșeurilor. Trebuie să reducem abandonul deșeurilor și, totodată, să respectăm legislația europeană, Pactul Ecologic European și mediul înconjurător.

          Cei care abandonează deșeurile în mediul înconjurător trebuie sancționați, obligați să curețe zona și să plătească, pe lângă amendă, costurile de eliminare a gunoaielor prin societăți specializate.

          Având în vedere cele mai sus menționate, propun spre dezbatere și aprobare propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Inițiator,

Deputat Șerban Gianina – AUR

TABEL COMPARATIV

Privind modificarea și completarea Legii 211/2011

Forma actuală a Legii nr. 211/2011Forma propusă spre adoptareMotivație
Articolul 61   Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:   a) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1), (2) şi (4), art. 13, 14, art. 15 alin. (1) lit. a) şi b), art. 17 alin. (2), art. 19 alin. (2) lit. a), c) şi d), alin. (3) şi (4), art. 22 alin. (1) şi (2), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 32 alin. (1), art. 36 alin (2);   b) cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei, nerespectarea art. 22 alin. (3), art. 40 alin. (3) şi art. 49 alin. (1), (2), (4) şi (5);   c)cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, neîndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit prevederilor art. 17 alin. (1), art. 31 alin. (1) şi (3) şi art. 59.Articolul 61   Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:   a) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 40.000 lei la 60.000 lei, pentru persoanele juridice, încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1), (2) şi (4), art. 13, 14, art. 15 alin. (1) lit. a) şi b), art. 17 alin. (2), art. 19 alin. (2) lit. a), c) şi d), alin. (3) şi (4), art. 22 alin. (1) şi (2), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 32 alin. (1), art. 36 alin (2);   b) cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei, nerespectarea art. 22 alin. (3), art. 40 alin. (3) şi art. 49 alin. (1), (2), (4) şi (5);   c)cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei, neîndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit prevederilor art. 17 alin. (1), art. 31 alin. (1) şi (3) şi art. 59.Este necesară înăsprirea sancțiunilor întrucât România se află în procedură de infringement și nu se observă îmbunătățiri ale protecției mediului.   Fenomenul abandonării deșeurilor trebuie stopat.
Articolul 63   Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă următoarele fapte:   a) importul de aparate, instalaţii, echipamente, utilaje, substanţe şi produse folosite şi uzate, din categoria deşeurilor interzise la import;   b) neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfăşurarea activităţilor de colectare, tratare, transport, valorificare şi eliminare a deşeurilor periculoase;   c) comercializarea, abandonarea şi/sau neasigurarea încărcăturii deşeurilor pe durata şi pe parcursul tranzitării teritoriului României;         d) refuzul de returnare în ţara de origine a deşeurilor introduse în ţară în alte scopuri decât cel al eliminării şi pentru care s-a dispus măsura returnării de către autoritatea competentă;     e) introducerea în ţară a deşeurilor în scopul eliminării şi/sau neutilizarea acestora în scopul pentru care au fost introduse;   f) acceptarea de către operatorii de depozite/incineratoare, în vederea eliminării, a deşeurilor introduse ilegal în ţară şi/sau a deşeurilor introduse în ţară în alte scopuri decât cel al eliminării şi care nu au putut fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse.                       (2) Tentativa se pedepseşte.Articolul 63   Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 7 ani sau cu amendă următoarele fapte:   a) importul de aparate, instalaţii, echipamente, utilaje, substanţe şi produse folosite şi uzate, din categoria deşeurilor interzise la import;   b) neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfăşurarea activităţilor de colectare, tratare, transport, valorificare şi eliminare a deşeurilor periculoase;   c) comercializarea, abandonarea şi/sau neasigurarea încărcăturii deşeurilor pe durata şi pe parcursul tranzitării teritoriului României, în acest fel poluând apele de suprafață, apele subterane, aerul, solul și subsolul;   d) refuzul de returnare în ţara de origine a deşeurilor introduse în ţară în alte scopuri decât cel al eliminării şi pentru care s-a dispus măsura returnării de către autoritatea competentă;     e) introducerea în ţară a deşeurilor în scopul eliminării şi/sau neutilizarea acestora în scopul pentru care au fost introduse;   f) acceptarea de către operatorii de depozite/incineratoare, în vederea eliminării, a deşeurilor introduse ilegal în ţară şi/sau a deşeurilor introduse în ţară în alte scopuri decât cel al eliminării şi care nu au putut fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse;   g) deversarea poluanților în ape;   h) poluarea cu bună știință a apelor de suprafață, apelor subterane, aerului, solului și subsolului prin procese de depozitare necorespunzătoare a deșeurilor sau arderi ilegale ale acestora.   (2) Tentativa se pedepseşte.Este necesară înăsprirea sancțiunilor întrucât România se află în procedură de infringement și nu se observă îmbunătățiri ale protecției mediului. Fenomenul abandonării deșeurilor trebuie stopat.

LEGE

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 220 din data de 28 martie 2014, se modifică și se completează, după cum urmează:

1. Art. 61 litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 40.000 lei la 60.000 lei, pentru persoanele juridice, încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1), (2) şi (4), art. 13, 14, art. 15 alin. (1) lit. a) şi b), art. 17 alin. (2), art. 19 alin. (2) lit. a), c) şi d), alin. (3) şi (4), art. 22 alin. (1) şi (2), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 32 alin. (1), art. 36 alin (2);.

2. Art. 61 liera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei, nerespectarea art. 22 alin. (3), art. 40 alin. (3) şi art. 49 alin. (1), (2), (4) şi (5);

3. Art. 61 liera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

c) cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei, neîndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit prevederilor art. 17 alin. (1), art. 31 alin. (1) şi (3) şi art. 59.

4. Art. 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 7 ani sau cu amendă următoarele fapte:

a) importul de aparate, instalaţii, echipamente, utilaje, substanţe şi produse folosite şi uzate, din categoria deşeurilor interzise la import;

b) neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfăşurarea activităţilor de colectare, tratare, transport, valorificare şi eliminare a deşeurilor periculoase;

c) comercializarea, abandonarea şi/sau neasigurarea încărcăturii deşeurilor pe durata şi pe parcursul tranzitării teritoriului României, în acest fel poluând apele de suprafață, apele subterane, aerul, solul și subsolul;

d) refuzul de returnare în ţara de origine a deşeurilor introduse în ţară în alte scopuri decât cel al eliminării şi pentru care s-a dispus măsura returnării de către autoritatea competentă;

e) introducerea în ţară a deşeurilor în scopul eliminării şi/sau neutilizarea acestora în scopul pentru care au fost introduse;

f) acceptarea de către operatorii de depozite/incineratoare, în vederea eliminării, a deşeurilor introduse ilegal în ţară şi/sau a deşeurilor introduse în ţară în alte scopuri decât cel al eliminării şi care nu au putut fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse;

4. La art. 63, după lit.f) se introducdouă noi litere, g) şi h) și vor avea următorul cuprins:

g) deversarea poluanților în ape;

h) poluarea cu bună știință a apelor de suprafață, apelor subterane, aerului, solului și subsolului prin procese de depozitare necorespunzătoare a deșeurilor sau arderi ilegale ale acestora.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Senatorul Claudiu Târziu, președintele Consiliului Naţional de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor, anunță Conferința “Make Europe Great Again” din acest weekend de la Palatul Parlamentului ca fiind cel mai mare si mai important eveniment al mișcării conservatoare organizat până acum în România.   “Institutul Conservator […]
Mihai Enache AUR Primăria capitalei provocare
Mihai Enache, candidatul AUR la Primăria Capitalei, a vorbit, în cadrul unei conferințe de presă, despre noii candidați ai Coaliției PSD-PNL pentru postul de primar al Bucureștiului. Acesta a subliniat că acum, în loc de un candidat pierzător Coaliția are doi candidați pierzători și a detaliat: […]
Claudiu Târziu președintele CNC al AUR
Senatorul Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor, a vorbit, în cadrul conferinței de presă a AUR de marți, 23 aprilie, despre evenimentul M.E.G.A., cel mai mare eveniment conservator desfășurat vreodată pe pământ românesc. ”Partidul AUR prin Institutul pentru Studii Politice […]
Deputatul AUR Adrian Axinia atrage atenția că România s-ar putea confrunta în acest an cu o situație economică fără precedent, din cauza măsurilor luate de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. „Este o nebunie ce vedem în momentul de față. Practic, cu banii împrumutați, Guvernul încearcă să creeze […]
Adresată: Domnului Mircea FECHET, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor De către:  Senator Andrei HANGAN Circumscripţia electorală: nr. 9 Brăila Grupul parlamentar: AUR Şedința Senatului din data de: 23.04.2024 Obiectul întrebării: Provocările în aplicarea Planului Național pentru stoparea traficului de deșeuri din lipsa de personal Stimate domnule […]
Adresată: Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Nicoleta-Mioara Cîrciumaru De către: Senator Andrei BUSUIOC  Circumscripția electorală: nr. 39, Vaslui Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 23/04/2024 Obiectul întrebării: Sancțiunile privind nerespectarea obligațiilor de declarare în cadrul sistemului RO e-Transport Stimată Doamnă Preşedinte, […]