Gheorghe-Adrian Cătană – Interpelare – Anularea amenzilor nelegale aplicate în temeiul OUG 192/2020, precum și a celorlalte efecte juridice produse de această ordonanță de urgență în intervalul de timp cuprins de la intrarea sa în vigoare și până la declararea sa ca fiind neconstituțională de către CCR.

    

Adresată: Domnului Prim-Ministru al României Nicolae  Ionel Ciucă, Domnului Ministru al Afacerilor Interne-Lucian Nicolae Bode și Domnului Ministru al Justiției Daniel Predoiu

De către: Senator Gheorghe Adrian CĂTANĂ

Circumscripția: nr. 34, Sibiu

Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor

Ședința Senatului din data de: 29.06.2022

Obiectul interpelării: Anularea amenzilor nelegale aplicate în temeiul OUG 192/2020, precum și a celorlalte efecte juridice produse de această ordonanță de urgență în intervalul de timp cuprins de la intrarea sa în vigoare și până la declararea sa ca fiind neconstituțională de către CCR.

 

Stimate domnule Prim-Ministru, Stimați Domni Miniștrii,

Prevederile art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei  de COVID – 19 au fost modificate prin OUG nr. 192/2020, iar pe de altă parte, prevederile OUG nr. 192/2020 au fost declarate ca fiind neconstituționale prin Decizia Curții Constituționale nr. 50/15.02.2022, definitivă și obligatorie.

 Astfel: OUG 192/2020 – neconstituțională –  ,,La articolul 13, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

  1. obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă;,,

             Decizia nr. 50 din 15.02.2022  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ:

              În numele legii DECIDE: 1. Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Cristian Adrian Secu în Dosarul nr.7114/301/2021 al Judecătoriei Sectorului 3 București – Secția civilă și constată că Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în ansamblu, și dispozițiile art.5 alin.(2) lit.d) din această lege, în special, sunt constituționale în raport cu criticile formulate. 2. Admite excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, în ansamblu, excepție ridicată de același autor în același dosar al aceleiași instanțe. Definitivă şi general obligatorie.

Cu alte cuvinte, în spațiile publice (închise sau deschise), obligativitatea purtării

măștii de protecție nu a mai fost considerată ca fiind o măsură constituțională.

În intervalul de timp cuprins între data intrării în vigoare a OUG nr. 192/2020 și data la care această ordonanță de urgență a fost declarată ca fiind neconstituțională,(data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei Curții Constituționale a României nr. 50 din 15.02.2022), au fost aplicate nenumărate amenzi, în temeiul acestui act normativ, unele

fiind contestate în instanța de judecată, altele nu. Chiar dacă această decizie a intervenit la o data ulterioară intrării sale în vigoare, nu se poate concluziona cu suficient temei și fără a sfida o logică juridică elementară, că până la data publicării deciziei Curții Constituționale, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 192/2020, deși era în vigoare și a produs efecte juridice, era și constituțională, iar începând cu data publicării deciziei menționate în Monitorul Oficial al României,(15.02.2022), acest act normativ a devenit neconstituțional și nu mai produce efecte juridice doar pentru viitor! Dacă instanța constituțională supremă a României a constatat neconstituționalitatea unui act normativ abia la o anumită dată, în urma unei sesizări legale, aceasta nu poate însemna nicidecum că până la acea dată actul normativ declarat neconstituțional a fost constitutional! Dimpotrivă, OUG nr. 192/2020 (ca de altfel toate actele normative aflate în situație identică), au fost neconstituționale încă de la data intrării lor în vigoare și nu doar începând cu data publicării deciziei CCR în MO! Iar efectele juridice produse până la acest moment sunt nule de drept, inclusiv amenzile contravenționale aplicate, fie că au fost contestate în instanță sau nu!

            Întrucât termenul de 45 de zile prevăzut de lege, în care Parlamentul sau Guvernul trebuiau să pună de acord prevederile actului normativ neconstituțional cu prevederile Constituției  a încetat, și în consecință prevederile OUG nr. 192/2020 nu mai produc efecte juridice pentru viitor, vă rog să-mi precizați ce se întâmplă cu amenzile aplicate nelegal și neconstituțional în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a OUG nr. 192/2020 ( 06.11.2020) și data declarării sale ca fiind neconstituțională (15.02.2022) ? Care este soluția pe care intenționați să o promovați și să o puneți în aplicare pentru a repara această nedreptate? Care este modalitatea ca toate amenzile aplicate neconstituțional și achitate în mod necuvenit să fie recuperate de către cetățenii care le-au plătit? Care este soluția legislativă pentru ca instanțele judecătorești să admită toate plângerile contravenționale cu acest obiect, fără a mai fi nevoite să judece cauza pe fond și fără a mai irosi în acest sens timp, bani și resurse necesare pentru înfăptuirea actului de justiție?

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

               Adresată de către domnul senator: Gheorghe Adrian CĂTANĂ Circumscripția electorala:  nr. 34 Sibiu Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Sedința Senatului din data de: 29.03.2023 Titlul declarației: Petre Daea, un bufon care trebuie să plece acasă. 10 milioane Euro pentru o ţară întreagă, cea mai […]
Adresată:  Domnului Nicu MARCU, președinte al Autorității Naționale de Supraveghere Financiară De către: Senator Andrei BUSUIOC Circumscripția electorală: nr. 39, Vaslui Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 29/03/2023 Obiectul întrebării: Acoperirea despăgubirilor de către firmele de asigurări în situația producerii unor cutremure majore. Stimate domnule […]
Adresată: Doamnei Ministru al Educației Naționale- Ligia Deca De către: Senator Rodica Boancă Circumscripția: nr. 23, Ialomița Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Ședința Senatului din data de: 29.03.2023 Obiectul întrebării: cumulul sporului de doctorat cu cel de grad didactic în învățământul preuniversitar Stimată doamnă Ministru, […]
Adresată: Domnului Ministru al Sănătății, Alexandru Rafila De către: Senator Rodica Boancă Circumscripția: nr. 23, Ialomița Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Ședința Senatului din data de: 29.03.2023 Obiectul întrebării: situația medicilor de familie la nivel național Stimate domnule Ministru Alexandru Rafila,                 La începutul săptămînii […]
Adresată: Domnului Barna TÁNCZOS, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor De către:  Senator Andrei HANGAN Circumscripţia electorală: nr. 9 – Brăila Grupul parlamentar: AUR Şedința Senatului din data de: 29.03.2023 Obiectul întrebării: Situația privind importul deșeurilor Stimate domnule Ministru, Gestionarea deșeurilor reprezintă o problemă majoră pentru mediul […]
Adresată: Domnului Barna TÁNCZOS, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor De către:  Senator Andrei HANGAN Circumscripţia electorală: nr. 9 – Brăila Grupul parlamentar: AUR Şedința Senatului din data de: 29.03.2023 Obiectul întrebării: Combaterea secetei și protejarea mediului în regiunea Valea Prutului Stimate domnule Ministru, În ultimii ani, […]