Focșa Dumitru-Viorel – întrebare parlamentară către – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației – Clarificări asupra condițiilor în care poate fi revocată o documentație de urbanism de către emitent.

Către: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,

             Domnului ministru Cseke Attila

De la: Dumitru-Viorel Focșa,

 Deputat AUR, circumscripția electorală 14 Constanța

Subiectul întrebării: Clarificări asupra condițiilor în care poate fi revocată o documentație de urbanism de către emitent

Stimate domnule ministru,

          Potrivit art.129, alineat (6), litera c) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, „Consiliul Local avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților”.

          Potrivit art.45 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și completată, prin documentații de amenajare a teritoriului și urbanism înțelegem și Planul Urbanistic General și regulamentul local aferent acestuia, Planul Urbanistic Zonal și regulamentul local aferent acestuia, precum și Planul Urbanistic de Detaliu.

          Potrivit art.18, alineat (7) din Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodolgice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, modificată și completată, „P.U.Z. și regulamentul local de urbanism aferent acestuia, odată aprobate, devin acte de autoritate ale administrației publice locale, opozabile în justiție”.

Potrivit art.1, alineat (6) din Legea 544/2004 a contenciosului administrativ, modificat prin Legea 262/2007, „autoritatea publică emitentă a unui act administrativ unilateral nelegal poate să solicite instanţei anularea acestuia, în situaţia în care actul nu mai poate fi revocat întrucât a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice. În cazul admiterii acţiunii, instanţa se pronunţă, dacă a fost sesizată prin cererea de chemare în judecată, şi asupra validităţii actelor juridice încheiate în baza actului administrativ nelegal, precum şi asupra efectelor juridice produse de acestea. Acţiunea poate fi introdusă în termen de un an de la data emiterii actului”.

Potrivit Hotărârii ICCJ în dosarul 1133/1/2021 „în interpretarea și aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 311, art. 32 alin. (5) lit. a), art. 39, art. 44, art. 45, art. 47 alin. (1) şi (2), art. 56 alin. (1), (4), (6) şi (7) și art. 64 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la art.66 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea consiliului local de aprobare a unui plan urbanistic zonal reprezintă un act administrativ cu caracter normativ”.

Potrivit art.3, alineat (1), din din Legea 544/2004 a contenciosului administrativ, modificat prin Legea 262/2007, „Prefectul poate ataca direct în faţa instanţei de contencios administrativ actele emise de autorităţile administraţiei publice locale, dacă le consideră nelegale; acţiunea se formulează în termenul prevăzut la art. 11 alin. (1), care începe să curgă de la momentul comunicării actului către prefect şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Acţiunea introdusă de prefect este scutită de taxa de timbru.”

          Se poate interpreta, astfel, că o Hotărâre a Consiliului Local prin care este aprobat un Plan Urbanistic Zonal poate fi revocată/abrogată de emitent doar dacă aceasta nu a produs efecte juridice, adică dacă nu au fost emise Certificatului Urbanism de construire sau Autorizația de Construire pentru orice persoană fizică sau juridică aflată în parcela reglementată de PUZ, și numai după ce s-a constatat nelegalitatea unilaterală a actului administrativ, fapt ce poate fi realizat doar de prefect, în termenul prevăzut de lege pentru actele normative.

          Totuși, având în vedere că nu există o practică unitară la nivelul Consiliilor Locale din România, vă solicit să îmi comunicați în ce condiții un Consiliu Local poate revoca/abroga o Hotărâre anterioară de aprobare, după caz, a unui PUG, PUZ sau PUD.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published.

MAI MULTE ARTICOLE

Către: Domnul Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății Domnul Attila-Zoltán Cseke, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Adresată de către: Senator Adrian Costea Circumscripţia electorală: 23 Grupul Parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor (A.U.R.) Obiectul întrebării: Deficitul de medici de familie în România Data: 22 iunie 2022 Stimați Domni Miniștri, […]
Adresată: Domnului Barna TÁNCZOS, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor De către:  Senator Dorinel Cosma Circumscripţia electorală: Grupul parlamentar: AUR Şedința Senatului din data de: 22.06.2022 Obiectul întrebării: Controalele la  societățile comerciale ce practică arderi ilegale de deșeuri Stimate domnule Ministru, Pe 14 aprilie au avut loc […]
 Adresată:  Domnului ministru Carol Eduard NOVAK, Ministrul Sporturilor De către:  Domnul Senator Sorin Cristian MATEESCU  Circumscripţia electorală nr.14 Constanța,  Grupul  Parlamentar  AUR – Senat  şi prezentată în şedinţa Plenului din 22.06.2022 Obiectul întrebării : situația în care fostului mare fotbalist  Stelian Carabaș  i s-a îngrădit dreptul […]
Adresată: Domnului Ministru al Transporturilor Și Infrastructurii, Sorin Mihai GRINDEANU De către: Senator Andrei BUSUIOC Circumscripția electorală: NR. 39, Vaslui Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Obiectul întrebării: Probabilitatea dezvoltării unui drum de mare viteză pe ruta Tișița- Vama Albița. Data: 22.06.2022 Stimate domnule ministru, Sorin […]
Către: Domnul Sorin Mihai Câmpeanu, Ministrul Educației Adresată de către: Evdochia Aelenei Circumscripția electorală: Nr. 14, Constanța Grupul Parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor (A.U.R.) Ședința Senatului din: 22.06.2022 Obiectul întrebării: Clarificări cu privire la măsuri de prevenirea abandonului școlar Domnule Ministru, Proiectul „România Educată” a început […]
Adresată: Domnului Barna TÁNCZOS, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor De către:  Senator Andrei HANGAN Circumscripţia electorală: nr. 9 – Brăila Grupul parlamentar: AUR Şedința Senatului din data de: 22.06.2022 Obiectul întrebării: Protejarea arborilor remarcabili Stimate domnule Ministru, România nu are, până la acest moment, o legislație […]