Focșa Dumitru-Viorel – interpelare parlamentară către M.A.I. – Potențial abuz săvârșit de reprezentanți ai MAI, GNM și ARBDD.

Către: Ministrul Afacerilor Interne,

          Domnului ministru Lucian Bode

De la: Dumitru-Viorel Focșa, 

  Deputat AUR, circumscripția electorală Constanța

Dată: 17.05.2021 

Subiectul interpelării: Potențial abuz săvârșit de reprezentanți ai MAI, GNM și ARBDD

Stimate domnule ministru,

        În cadrul audiențelor periodice pe care le susțin, în calitate de parlamentar al județului Constanța, mi-a fost adus la cunoștință un potențial abuz săvârșit de mai mulți reprezentanți ai Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, Comisariatului Județean Constanța al Gărzii Național de Mediu și Administrației Rezervației Biosferei “Delta Dunării”. Abuzul s-ar fi petrecut în cadrul unei acțiuni specifice de control desfășurate pe data de 10.03.2022, în comuna Corbu, satul Corbu, din județul Constanța, pe amplasamentul pe care un anumit dezvoltator imobiliar construiește un ansamblu de locuințe.

        Pe scurt, reprezentanții instituțiilor mai sus menționate au arătat că lucrările efectuate nu sunt cele prevăzute în Acordurile de Mediu nr.8 și nr.9/27.10.2020 emise de Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, în sensul că în loc de fundația cu piloni din fier s-a executat o fundație cu piloni din beton. În realitate, se pare că soluția legală, stipulată în Acordurile de Mediu consideră, este fundația cu piloni din beton, cei din fier fiind soluția alternativă.

        Acțiunea de control s-a finalizat cu o amendă contravențională în valoare de 50.000 lei, precum și cu măsura complementară de sistare a activității de construire a imobilelor, desființarea lucrărilor și aducerea terenurilor la starea inițială. Curios este faptul că această activitate specifică s-a derulat fără reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții, singura instituție abilitată în exercitarea controlului de stat cu privire la respectarea dispozițiilor legale privind calitatea în construcții, în toate etapele de concepție, proiectare, autorizare, execuție, recepție, utilizare și postutilizare, indiferent de forma de proprietate sau destinația construcțiilor, pentru aplicarea regulilor obligatorii stabilite prin actele normative în vigoare”.

        Pe această cale, vă solicit să demarați o anchetă prin care să verificați cele semnalate prin prezenta interpelare, legalitatea acțiunii de control, competența persoanelor care au desfășurat activitatea în raport cu cele constatate la fața locului, corectitudinea derulării controlului și a întocmirii actelor rezultate din acesta.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI           În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1)  și ale art. 75 din Constituția României, republicată, precum și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă „Lege pentru modificarea și completarea Legii […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„LEGE pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată, și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 16 alin. (1) […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintămPropunerea legislativă ”Lege pentru aprobarea Programului național de conformare a fondului […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru completarea art. 128 din Legea învățământului […]