Dumitru Coarnă – interpelare către Ministerul familiei, tineretului și egalității de șanse – Abuz la nivel înalt în Freiburg, Germania. Copil român răpit de Serviciului german de Asistență Socială, separat de mamă și instituționalizat forțat.

Adresată: Ministerului familiei, tineretului și egalității de șanse
Doamnei Firea Gabriela
De către: Deputat Călărași Dumitru Coarnă
Subiectul: Abuz la nivel înalt în Freiburg, Germania. Copil român răpit de Serviciului german de Asistență Socială, separat de mamă și instituționalizat forțat.


Doamnă ministru,


Vă readucem în atenție cazul fetei Seiler Pia Sophia (născută în 6 noiembrie 2013) care pe
10 martie 2021, atunci în vârstă de 7 ani, a fost răpită din sala de clasă de funcționari ai Serviciului
german de Asistență Socială pentru copii, pentru motivul aberant ca fetița era „prea atașată de
mamă”. Cazul este cu atât mai halucinant cu cât, cu doar două zile în urmă, pe data de 8 martie
2021, o instanță de judecată din orașul Freiburg, Germania, stabilise că fetița trebuie să rămână în
custodia mamei sale. Atât poliția, cât și autoritățile judiciare au recunoscut că s-a produs o eroare,
însă fetița a fost ținută cu forța în plasament timp de 1 an și 8 luni, fiind ulterior dată cu încălcarea
legii în grija tatălui, fost cetățean român, devenit cetățean german.
Instituționalizarea copilului Seiler Pia Sophia a plecat de la suma de peste 9.000 euro/ lună,
în condițiile în care cea mai înaltă instanța din Freiburg a decis ca fata sa rămână alături de mama
B/AUR/69/26.06.2023
sa. Astfel în urma unei decizii a Curții regionale superioare din Freiburg, Germania, din data de 8
martie 2021, reiese că Pia în vârstă de 7 ani ar trebui să rămână cu mama ei. Contrar hotărârii
judecătorești definitive, în dimineața zilei de 10 martie 2021, copilul a fost efectiv răpit din sala
de clasa la ordinul doamnei B., o angajată a Biroului de asistență pentru tineret, fără o decizie
judecătorească și fără un temei legal. Această angajată a statului german a comis un abuz grav,
încălcând o hotărâre judecătorească și drepturile tuturor copiilor stabilite și recunoscute la nivel
mondial de ONU, plasând fetița într-o familie necunoscută, deși niciunul dintre criteriile pentru
riscul bunăstării unui copil NU a fost îndeplinit și nici confirmat vreodată, Seiler Pia fiind un copil
sănătos, fericit și echilibrat.
În urma unor plângeri formulate de mama copilului la poliție și la judecătoriile
responsabile, s-a confirmat că acest act traumatizant a fost o eroare a angajatei B. și că fetița va
reveni acasă, alături de mama și fratele ei, însă copilul a rămas instituționalizat abuziv de statul
german, timp de aproape 2 ani.
Cazul prezentat nu este singular si ne confirmă faptul că în Germania, copiii sunt luați
ilegal de la părinții lor. În materia protecției copilului, numeroase drepturi ale omului sunt
încălcate, în special interzicerea tratamentului inuman, dreptul la un traseu corect și dreptul de a
folosi limba maternă. Nu este vorba de unele cazuri izolate, ci de o nedreptate sistematică.
Comisia pentru petiții din Parlamentul UE primește un număr mare de petiții, care atestă
practicile ilegale ale Jugendamt-ului german, o instituție publică menită să apere și să garanteze
drepturile fundamentale ale copilului, și încearcă să identifice mecanismele din spatele acestor
cazuri extrem de grave, stoparea abuzurilor și reintegrarea copiilor în familiile lor.
În disputele privind custodia copiilor din Germania, copiii sunt în mod repetat luați de la
mame, deoarece birourile de asistență pentru tineri și tribunalele de familie invocă o teorie
învechită și absurdă: teoria relației simbiotice mamă-copil, mamele fiind acuzate de faptul că
legătura mamă-copil este de obicei prea strânsă și dăunează copilului.
Ne exprimăm îngrijorarea privind cazul familiei Seiler din Germania şi solicităm ferm ca
autorităţile germane, în special reprezentanţii Jugendamt la nivel federal şi de land, în spiritul
respectului faţă de cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene, faţă de tradiţiile, cultura,
religia lor, să asigure dreptul copiilor de a nu fi separaţi de părinţi împotriva voinţei acestora
(potrivit articolului 9 al Convenţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului) și dreptul lor de
a menţine relaţii personale cu părinţii.
Considerăm că autorităţile germane responsabile trebuie să ţină cont de jurisprudenţa
CEDO şi să ia în considerare recomandările adresate statelor membre de către Adunarea
Parlamentară a Consiliului Europei prin Rezoluţia 2049 (2015) Social Services in Europe şi să
soluţioneze de urgenţă cererile legitime de repatriere imediată a copiilor luați abuziv din sânul
familiei lor, chiar dacă părintele are cetăţenie exclusiv română.
În acest context semnalăm autorităţilor române un caz evident de tratament discriminatoriu
aplicat unei mame, cetăţean român din partea unor reprezentanţi ai serviciilor sociale din ţara de
reşedinţă a acesteia, Germania şi reamintim că statul român trebuie să-ți asume responsabilitatea
în asigurarea protecţiei drepturilor copiilor cetățenilor săi.
Programul de Guvernare 2021 – 2024 include atât obiectivul implementării unor reforme
pentru prevenirea separării copiilor de familie, cât şi înfiinţarea unei structuri interinstituţionale,
în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, care să cuprindă contribuţii de specialitate
complementare, inclusiv cu personal, din partea unor instituţii sau departamente ale administraţiei
româneşti din străinătate, pentru păstrarea şi dezvoltarea identităţii lor spirituale, religioase,
culturale şi drepturilor socio-economice.
Având în vedere multiplele sesizări înaintate de familiile de români din mai multe state
europene, între care Germania, Finlanda, Norvegia, Danemarca, Marea Britanie, Austria, statul
român are obligația de a efectua proceduri și demersuri legislative în vederea prevenirii unor astfel
de abuzuri și evitarea separării copiilor români de familiile lor.
Subliniem că există decizii ale Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauze similare prin
care se constată încălcarea de către un stat parte a dreptului la respectarea vieţii de familie, înscris
în articolul 8 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, respectiv în articolul 7 al Cartei
Drepturilor Fundamentale a UE, şi că, în temeiul jurisprudenţei CEDO, copiii ar trebui să fie
separaţi de părinţii lor numai în circumstanţe excepţionale şi, de asemenea, trebuie făcut tot
posibilul pentru păstrarea relaţiilor personale părinte – copil şi pentru reîntregirea familiei.
Raportat la cazul prezentat vă solicităm să precizați:

 1. Măsurile concrete dispuse de minister în vederea recuperării copilului Seiler Pia Sophia
  din plasamentul forțat și revenirea acestuia în grija mamei așa cum au decis instanțele
  germane.
 2. Procedura urmată de minister în urma sesizării abuzului comis de statul german.
 3. Procedura urmată în astfel de cazuri în vederea limitării abuzului și revenirii copilului
  alături de familia sa.
 4. Măsurile dispuse de minister pentru compensarea prejudiciului moral și material
  cauzate ca urmare a abuzului comis de statul german.
 5. Măsurile concrete adoptate de minister în vederea prevenirii pe viitor a unor eventuale
  abuzuri comise de state europene împotriva cetățenilor români.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI           În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1)  și ale art. 75 din Constituția României, republicată, precum și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă „Lege pentru modificarea și completarea Legii […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„LEGE pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată, și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 16 alin. (1) […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintămPropunerea legislativă ”Lege pentru aprobarea Programului național de conformare a fondului […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru completarea art. 128 din Legea învățământului […]