Coleșa Ilie-Alin – întrebare parlamentară către Ministerul Educației – Date statistice și cercetări cauzale privind copiii CES

Ilie-Alin Colesa

Către: Ministerul Educației,

În atenția Domnului Ministru Sorin Mihai CÎMPEANU

De la: Deputat Ilie-Alin COLEȘA

Circumscripția electorală nr. 13 Cluj

Cluj-Napoca, 26 Septembrie 2022

Subiectul întrebării: Date statistice și cercetări cauzale privind copiii CES

Domnule Ministru,

Având în vedere Art. 200 din Regulamentul Camerei Deputaților cu privire la drepturile parlamentarilor de a adresa întrebări conducătorilor de instituții ale administrației publice locale sau centrale, precum și în virtutea  Legii 544/2001 cu privire la liberul acces la informații de interes public, vă voi adresa, în continuare, câteva întrebări și solicitări.

În măsura în care există date statistice privitoare la copii cu nevoi educaționale speciale (CES):

  1. Evoluția numărului de copiilor cu CES cu, respectiv fără, handicap asociat, în ultimii douăzeci de ani (posesori ai uni certificat de diagnosticare);
  2. Evoluția numărului de copiilor cu CES, cu, respectiv fără handicap asociat, în ultimii douăzeci de ani (posesori ai uni certificat de diagnosticare);
  3. Numărul/procentul aproximativ de copii cu CES, nediagnosticați, dar cu suspiciune de CES;

Gruparea acestor evoluții numerice pe fiecare grupă de vârstă sau nivel de învățământ: ante-preșcolare, preșcolar, primar, gimnazial, liceal, post-liceal și universitar;

  • Dacă s-au făcut studii cu privire la cauzele primare care cred riscul apariției afecțiunilor/deficiențelor specifice copiilor CES;
  • Care sunt aceste cauze și ce măsuri s-au luat pentru diminuarea lor sau cel puțin pentru conștientizarea acestor cauze?
  • Numărul anual de sesizări/recomandări spre evaluare făcute de cadrele didactice, de consilieri școlari, de profesori itineranți și de sprijin, de psihologi școlari sau de către mediatorilor școlari cu privire la suspicionare de CES, defalcate per fiecare nivel de învățământ; pe scurt, numărul anual de sesizări sau recomandări spre evaluare făcute de către personalul școlar cu privire la suspicionarea de CES a unor copii/elevi astfel încât aceștia să beneficieze de diagnostic precoce și intervenție timpurie.
  • Numărul de copii cu CES încadrați în învățământul de masă – evoluție anuală;
  • Numărul de profesori itineranți și de sprijin încadrați – evoluție anuală;
  • Dacă există o modalitate de raportare a absenței de lângă copii pe parcursul activităților didactice din unitățile de învățământ a profesorilor itinerați (de sprijin);

Menționez  că în temeiul Regulamentului Camerei Deputaților, Capitolul IV, Art. 195, alin(3) și Art. 199, alin(2), aveți obligația de a răspunde la întrebările deputaților în termen  de maximum 15 zile  calendaristice. Aș  aprecia  suplimentar  disponibilitatea  și  efortul  Dvs  și  v-aș  rămâne  îndatorat dacă mi-ați răspunde la întrebările de mai sus într-un timp mai scurt.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI           În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1)  și ale art. 75 din Constituția României, republicată, precum și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă „Lege pentru modificarea și completarea Legii […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„LEGE pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată, și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 16 alin. (1) […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintămPropunerea legislativă ”Lege pentru aprobarea Programului național de conformare a fondului […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru completarea art. 128 din Legea învățământului […]