Boris Volosatîi – întrebare parlamentară către Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie/ Ministerul Justiţiei/ Ministerul Afacerilor Externe – Termene nerezonabile și cereri ultimative ale Autorității Naționale pentru Cetățenie!

Adresată:  Domnului  Stelian-Cristian ION, ministru al Justiției

                   Domnului Bogdan Lucian AURESCU, ministru al Afacerilor Externe

                   Doamnei Gabriela LENGHEL, secretar de stat, președinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC)

De către: Deputat Boris VOLOSATÎI, ales în circumscripția nr. 43 pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara graniţelor ţării

Obiectul întrebării: Termene nerezonabile și cereri ultimative ale Autorității Naționale pentru Cetățenie de natură să împiedice redobândirea cetățeniei române de către etnicii români din fostele județe Bălți, Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca, Storojineț, Tighina și parțial Dorohoi (Ținutul Herța) anexate de către fosta URSS.

Stimați domnilor miniștri,

Stimată doamnă secretar de stat, președinte al ANC,

Astăzi, 16 iunie 2021, am fost sesizat oficial, în cadrul unei audiențe la sediul Parlamentului României, de către un etnic român originar din fostul județ Ismail și rezident legal în București, absolvent, ca bursier al statului român, al Facultății de Istorie a Universității București (licență și master), căsătorit legal cu o cetățeană română născută în România, că Autoritatea Națională pentru Cetățenie, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Justiției, a instituit de curând practici ilegale și abuzive menite să împiedice, efectiv, redobândirea cetățeniei române de către etnicii români din fostele județe Ismail și Cetatea Albă. Sesizarea s-a făcut cu prezentarea de acte doveditoare emise de către ANC.

Astfel, într-o scrisoare datată cu 4 iunie 2021, trimisă cu poșta la 7 iunie 2021 (ștampila oficiului de expediție), primită de oficiul poștal de destinație din București la 8 iunie 2021 și primită efectiv de către destinatar la 14 iunie 2021 (fapt confirmat prin semnătură), ANC cere expres ca, până la data de 18 iunie 2021, adică în maximum 5 zile calendaristice, destinatarul să completeze dosarul de redobândire a cetățeniei române, depus acum 3 ani (în anul 2018), cu următoarele documente:

”1. Toate actele de stare civilă pentru dvs., pentru părinți și ascendenți (certificate de naștere/extrase originale privind nașterea, certificate de căsătorie), cu aplicarea apostilei ÎN ORIGINAL conform prevederilor Convenției de la Haga din 1961, cu traducerea în limba română, legalitată, cu traducerea autentificării în limba română și cu aplicarea apostilei ÎN ORIGINAL pe în încheierea de legalizare a actelor de stare civilă (nu sunt acceptate adeverințe de arhivă, și nici certificate de deces cu mențiuni privind data și locul nașterii);

2. Cazier judiciar emis de autoritățile din Ucraina, în original, cu aplicarea apostilei ÎN ORIGINAL conform prevederilor Convenției de la Haga din 1961, cu traducerea în limba română, legalizată” (Notă: ortografia și sublinierile aparțin ANC).

În continuare, ANC îl avertizează categoric pe etnicul român originar din fostul județ Ismail și rezident legal în București: ”În cazul în care nu veți da curs prezentei solicitări de a depune actele solicitate apostilate cererea dvs. va fi respinsă ca nejustificată. Actele pe care le veți depune vor fi însoțite de o copie a prezentului document” (Notă: ortografia și sublinierile aparțin ANC).

De fapt, ANC îi cere acestui român să redepună întregul dosar, cu apostilarea tuturor actelor depuse, în condițiile legii și cu respectarea acesteia, încă acum trei ani. Este, de asemenea, evident că acest dosar de redobândire a cetățeniei române este examinat cu încălcarea de către ANC a termenului prevăzut expres de legea română.

Constatăm că între 4 iunie (ziua datării scrisorii ANC) și 18 iunie (ziua limită pentru prezentarea repetată a tuturor actelor din dosar, apostilate în original) sunt 14 zile calendaristice (dintre care doar 10 zile lucrătoare), iar timpul dintre primirea scrisorii și data limită fixată nerezonabil de către ANC este de doar 5 zile calendaristice.

În cazul concret al etnicului român născut în fostul județ Ismail și rezident legal în București, până la clarificarea situației generale privind noile condiții impuse de către ANC, intervenim respectuos pentru prelungirea termenului ultimativ foarte scurt fixat de către ANC, prin scrisoarea nr. 24127/ANC/4.06.2021, pentru redepunerea întregului dosar cu apostilarea în original.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți următoarele informații:

  1. 1.    Dacă Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a depus instrumentele de denunțare a acordurilor cu Ucraina și Republica Moldova privind asistența juridică în materie civilă a cetățenilor din cele două state, care să facă imposibilă recunoașterea de către autoritățile statului român a actelor de stare civilă neapostilate ale foștilor cetățeni români și urmașilor acestora din fostele județe Bălți, Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca, Storojineț, Tighina și parțial Dorohoi (Ținutul Herța) anexate de către fosta URSS. În cazul unui răspuns negativ, solicităm un punct de vedere oficial al MAE, din perspectiva cadrului juridic bilateral al României cu Republica Moldova și Ucraina, în legătură cu cererile ultimative ale ANC privind redepunerea în termen foarte scurt a tuturor actelor din dosarele de redobândire a cetățeniei române cu apostilare în original.
  • Care este temeiul legal al cererilor ultimative/categorice pentru schimbarea din mers de către Ministerul Justiției și, implicit, de către ANC a condițiilor de depunere a cererilor de redobândire a cetățeniei române și a actelor din dosar cu apostilare în original?
  • Din ce dată concretă ANC a început a trimite asemenea cereri ultimative de completare a dosarelor de redobândire a cetățeniei române (practic de redepunere în termen ultimativ foarte scurt a tuturor documentelor din dosar, apostilate în original)?
  • Câtor foști cetățeni români și urmași ai acestora din fostele județe Bălți, Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca, Storojineț, Tighina și parțial Dorohoi (Ținutul Herța) anexate de către fosta URSS le-au fost trimise cereri ultimative de redepunere a actelor din dosar, apostilate în original?
  • Cum este respectat interesul legitim al foștilor cetățeni români și al urmașilor acestora din fostele județe Bălți, Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca, Storojineț, Tighina și parțial Dorohoi (Ținutul Herța) anexate de către fosta URSS de a se conforma în termen legal și rezonabil cerințelor suplimentare ale autorităților române, în speță celor ale ANC de prezentare repetată, într-un termen ultimativ foarte scurt (sub limita prevăzută de legile române), cu apostilare originală, a tuturor actelor din dosar?
  • Cum este corelat de către Ministerul Justiției, implicit, de către ANC termenul ultimativ foarte scurt (sub limita termenelor prevăzute de legile române) cu termenele legale din Republica Moldova și Ucraina pentru demersurile și procedurile necesare apostilării tuturor actelor din dosarele de redobândire a cetățeniei române de către foștii cetățeni români și urmașii acestora din fostele județe Bălți, Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca, Storojineț, Tighina și parțial Dorohoi (Ținutul Herța) anexate de către fosta URSS?

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

AUR
Ratarea aderării la Spațiul Schengen este un eșec monumental de politică externă al Președintelui Iohannis și al Guvernului Ciucă. Pentru români, este o trezire cruntă la realitate și o dovadă în plus că umilința, compromisurile, lașitatea și impostura nu sunt instrumente cu care să poată fi […]
Adresată:  Domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, prim-ministru al României                    Domnului Lucian ROMAȘCANU, ministru al Culturii De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 07/12/2021 Obiectul întrebării: […]
Deputatul AUR, Dumitru-Viorel Focșa, a declarat că AUR a inițiat un proiect de lege care a fost în această săptămâna dezbătut în Comisia pentru Energie de la Senat și care prevede fuziunea dintre 2 coloși de producere a energiei electrice: CE Oltenia și Hidroelectrica. Potrivit deputatului […]
Deputatul AUR, Antonio Andrușceac, a declarat, în cadrul conferinței săptămânale de presă, că AUR își dorește să vadă în bugetul de stat și acele proiecte benefice pentru țară pe care le va depune opoziția. Liderul deputaților AUR a precizat că AUR se va opune unui buget […]
Senatorul Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a declarat, în cadrul conferinței de presă săptămânale, că pretextul invocat de Cancelarul Austriei că prin România sau din România există fluxuri masive de imigranți ilegal este unul rușinos din punctul de vedere al AUR. Liderul […]
Adresată:  Domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, prim-ministru al României                    Domnului Lucian ROMAȘCANU, ministru al Culturii De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 07/12/2021 Obiectul întrebării: […]