Boris Volosatîi – întrebare parlamentară către Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie/ Ministerul Justiţiei/ Ministerul Afacerilor Externe – Termene nerezonabile și cereri ultimative ale Autorității Naționale pentru Cetățenie!

Adresată:  Domnului  Stelian-Cristian ION, ministru al Justiției

                   Domnului Bogdan Lucian AURESCU, ministru al Afacerilor Externe

                   Doamnei Gabriela LENGHEL, secretar de stat, președinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC)

De către: Deputat Boris VOLOSATÎI, ales în circumscripția nr. 43 pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara graniţelor ţării

Obiectul întrebării: Termene nerezonabile și cereri ultimative ale Autorității Naționale pentru Cetățenie de natură să împiedice redobândirea cetățeniei române de către etnicii români din fostele județe Bălți, Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca, Storojineț, Tighina și parțial Dorohoi (Ținutul Herța) anexate de către fosta URSS.

Stimați domnilor miniștri,

Stimată doamnă secretar de stat, președinte al ANC,

Astăzi, 16 iunie 2021, am fost sesizat oficial, în cadrul unei audiențe la sediul Parlamentului României, de către un etnic român originar din fostul județ Ismail și rezident legal în București, absolvent, ca bursier al statului român, al Facultății de Istorie a Universității București (licență și master), căsătorit legal cu o cetățeană română născută în România, că Autoritatea Națională pentru Cetățenie, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Justiției, a instituit de curând practici ilegale și abuzive menite să împiedice, efectiv, redobândirea cetățeniei române de către etnicii români din fostele județe Ismail și Cetatea Albă. Sesizarea s-a făcut cu prezentarea de acte doveditoare emise de către ANC.

Astfel, într-o scrisoare datată cu 4 iunie 2021, trimisă cu poșta la 7 iunie 2021 (ștampila oficiului de expediție), primită de oficiul poștal de destinație din București la 8 iunie 2021 și primită efectiv de către destinatar la 14 iunie 2021 (fapt confirmat prin semnătură), ANC cere expres ca, până la data de 18 iunie 2021, adică în maximum 5 zile calendaristice, destinatarul să completeze dosarul de redobândire a cetățeniei române, depus acum 3 ani (în anul 2018), cu următoarele documente:

”1. Toate actele de stare civilă pentru dvs., pentru părinți și ascendenți (certificate de naștere/extrase originale privind nașterea, certificate de căsătorie), cu aplicarea apostilei ÎN ORIGINAL conform prevederilor Convenției de la Haga din 1961, cu traducerea în limba română, legalitată, cu traducerea autentificării în limba română și cu aplicarea apostilei ÎN ORIGINAL pe în încheierea de legalizare a actelor de stare civilă (nu sunt acceptate adeverințe de arhivă, și nici certificate de deces cu mențiuni privind data și locul nașterii);

2. Cazier judiciar emis de autoritățile din Ucraina, în original, cu aplicarea apostilei ÎN ORIGINAL conform prevederilor Convenției de la Haga din 1961, cu traducerea în limba română, legalizată” (Notă: ortografia și sublinierile aparțin ANC).

În continuare, ANC îl avertizează categoric pe etnicul român originar din fostul județ Ismail și rezident legal în București: ”În cazul în care nu veți da curs prezentei solicitări de a depune actele solicitate apostilate cererea dvs. va fi respinsă ca nejustificată. Actele pe care le veți depune vor fi însoțite de o copie a prezentului document” (Notă: ortografia și sublinierile aparțin ANC).

De fapt, ANC îi cere acestui român să redepună întregul dosar, cu apostilarea tuturor actelor depuse, în condițiile legii și cu respectarea acesteia, încă acum trei ani. Este, de asemenea, evident că acest dosar de redobândire a cetățeniei române este examinat cu încălcarea de către ANC a termenului prevăzut expres de legea română.

Constatăm că între 4 iunie (ziua datării scrisorii ANC) și 18 iunie (ziua limită pentru prezentarea repetată a tuturor actelor din dosar, apostilate în original) sunt 14 zile calendaristice (dintre care doar 10 zile lucrătoare), iar timpul dintre primirea scrisorii și data limită fixată nerezonabil de către ANC este de doar 5 zile calendaristice.

În cazul concret al etnicului român născut în fostul județ Ismail și rezident legal în București, până la clarificarea situației generale privind noile condiții impuse de către ANC, intervenim respectuos pentru prelungirea termenului ultimativ foarte scurt fixat de către ANC, prin scrisoarea nr. 24127/ANC/4.06.2021, pentru redepunerea întregului dosar cu apostilarea în original.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți următoarele informații:

  1. 1.    Dacă Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a depus instrumentele de denunțare a acordurilor cu Ucraina și Republica Moldova privind asistența juridică în materie civilă a cetățenilor din cele două state, care să facă imposibilă recunoașterea de către autoritățile statului român a actelor de stare civilă neapostilate ale foștilor cetățeni români și urmașilor acestora din fostele județe Bălți, Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca, Storojineț, Tighina și parțial Dorohoi (Ținutul Herța) anexate de către fosta URSS. În cazul unui răspuns negativ, solicităm un punct de vedere oficial al MAE, din perspectiva cadrului juridic bilateral al României cu Republica Moldova și Ucraina, în legătură cu cererile ultimative ale ANC privind redepunerea în termen foarte scurt a tuturor actelor din dosarele de redobândire a cetățeniei române cu apostilare în original.
  • Care este temeiul legal al cererilor ultimative/categorice pentru schimbarea din mers de către Ministerul Justiției și, implicit, de către ANC a condițiilor de depunere a cererilor de redobândire a cetățeniei române și a actelor din dosar cu apostilare în original?
  • Din ce dată concretă ANC a început a trimite asemenea cereri ultimative de completare a dosarelor de redobândire a cetățeniei române (practic de redepunere în termen ultimativ foarte scurt a tuturor documentelor din dosar, apostilate în original)?
  • Câtor foști cetățeni români și urmași ai acestora din fostele județe Bălți, Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca, Storojineț, Tighina și parțial Dorohoi (Ținutul Herța) anexate de către fosta URSS le-au fost trimise cereri ultimative de redepunere a actelor din dosar, apostilate în original?
  • Cum este respectat interesul legitim al foștilor cetățeni români și al urmașilor acestora din fostele județe Bălți, Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca, Storojineț, Tighina și parțial Dorohoi (Ținutul Herța) anexate de către fosta URSS de a se conforma în termen legal și rezonabil cerințelor suplimentare ale autorităților române, în speță celor ale ANC de prezentare repetată, într-un termen ultimativ foarte scurt (sub limita prevăzută de legile române), cu apostilare originală, a tuturor actelor din dosar?
  • Cum este corelat de către Ministerul Justiției, implicit, de către ANC termenul ultimativ foarte scurt (sub limita termenelor prevăzute de legile române) cu termenele legale din Republica Moldova și Ucraina pentru demersurile și procedurile necesare apostilării tuturor actelor din dosarele de redobândire a cetățeniei române de către foștii cetățeni români și urmașii acestora din fostele județe Bălți, Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca, Storojineț, Tighina și parțial Dorohoi (Ținutul Herța) anexate de către fosta URSS?

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) condamnă publicarea unei prime forme a unui document intern al Comisiei Europene, adresat traducătorilor, care recomandă evitarea referirii la Crăciun și înlocuirea numelor biblice în limbajul oficial. „Niște birocrați nealeși de nimeni și care par că nu mai reprezintă pe nimeni […]
tricolor
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) îl invită pe Klaus Iohannis la Alba Iulia, la evenimentele dedicate Zilei Naționale, pentru a constata la fața locului cât de dorit mai este de români în funcția prezidențială. „Dacă vrea să fie președintele tuturor românilor, și nu doar al PNL, […]
becuri
A doua zi după învestirea Guvernului Ciucă, cel mai mare furnizor de energie electrică pentru clienții casnici din România, ELECTRICA S.A., a anunțat creșterea substanțială, de la 1 ianuarie 2022, a prețurilor de distribuție. Acestea urmează a fi majorate cu până la 84%. La fel au […]
Președintele Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi invită românii la “Marșul Unirii” de la Alba-Iulia pe 1 decembrie. “Alba Iulia, capitala Unirii tuturor românilor va găzdui și în acest an serbările la 103 ani de la Marea Unire de la 1918. Ca în […]
Reprezentanţii Bucovinei au declarat unirea cu România la 28 noiembrie 1918 în Sala Sinodală a Palatului Mitropolitan din Cernăuţi. Iar acest episod istoric fericit se datorează în principal boierului Iancu Flondor, jurnalistului Valeriu Branişte, profesorului Sextil Puşcaru, medicului Isidor Bodea sau ofiţerului Ilie Lazăr. Iancu Flondor, […]
Către: Domnul Adrian Câciu, Ministrul Finanțelor De la: Silviu-Titus PĂUNESCU, Deputat AUR, circumscripţia electorală nr.23 IALOMIŢA Obiectul întrebării:Clarificări privind situația economică a României                                       Stimate Doamnule Ministru, Având în vedere că noul Guvern al României a fost investit pe clasica procedură de repede-înainte, cu dezbateri minime […]