Boris Volosatîi – întrebare către Ministrul Educației/ M.A.E. – Colaborarea dintre Ministerul Educației și M.A.E. pentru organizarea de unități de învățământ cu predarea în limba română pe lângă oficiile diplomatice și instituțiile culturale ale României în străinătate.

Adresată: Doamnei Ligia DECA, ministru al Educației

                Domnului Bogdan Lucian AURESCU, ministru al Afacerilor Externe     

 De către: Deputat Boris VOLOSATÎI, vicepreședinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării

Circumscripția: nr. 43 pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara graniţelor ţării

Obiectul întrebării: Colaborarea dintre Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Externe pentru organizarea de unități de învățământ cu predarea în limba română pe lângă oficiile diplomatice și instituțiile culturale ale României în străinătate.

Stimată doamnă ministru,

Stimate domnule ministru,

Legea educației naționale nr. 1/2011 prevede la alin. (2) al art. 11 că ”Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, prin Institutul Limbii Române, poate organiza unităţi de învăţământ cu predare în limba română pe lângă oficiile diplomatice şi instituţiile culturale ale României în străinătate, poate susţine lectorate în universităţi din străinătate, precum şi cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească”.

Această prevedere legală, răspunzând unei necesități reale, a creat un cadru de oportunitate pentru colaborarea interinstituțională în vederea sprijinirii concrete a milioanelor de români de peste hotare, în condițiile în care România are, în Europa și în lume, una dintre cele mai ridicate rate ale expatrierii propriilor cetățeni.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți:

  1. Cum au colaborat Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Externe în perioada 2011-2022 pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (2) al art. 11 al Legii educației naționale nr. 1/2011.
  • Ce propuneri concrete are Ministerul Educației și, respectiv, Ministerul Afacerilor Externe pentru colaborarea dintre ele în anul 2023 pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (2) al art. 11 al Legii educației naționale nr. 1/2011.
  • Cum estimează Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Externe necesitatea reală a organizării unor unităţi de învăţământ cu predare în limba română pe lângă oficiile diplomatice şi instituţiile culturale ale României în străinătate, cu precădere în statele Uniunii Europene care constituie principalele țări de destinație ale românilor expatriați.
  • În ce măsură sunt preocupate Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Externe de organizarea unor unităţi de învăţământ cu predare în limba română pe lângă oficiile diplomatice şi instituţiile culturale ale României în străinătate.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI           În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1)  și ale art. 75 din Constituția României, republicată, precum și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă „Lege pentru modificarea și completarea Legii […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„LEGE pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată, și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 16 alin. (1) […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintămPropunerea legislativă ”Lege pentru aprobarea Programului național de conformare a fondului […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru completarea art. 128 din Legea învățământului […]