Boris Volosatîi – întrebare către M.A.E. – Gradul de utilizare a spațiilor de serviciu, utilizarea fondurilor bugetare de stat pentru locuințele de serviciu închiriate pentru personalul diplomatic și consular român și pentru personalul ICR de peste hotare

Adresată: Domnului Bogdan Lucian AURESU, ministru al Afacerilor Externe

De către: Deputat Boris VOLOSATÎI, vicepreședinte al Comisiei pentru comunitățile   de români din afara granițelor țării

Circumscripția: nr. 43 pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara graniţelor ţării

Obiectul întrebării: Gradul de utilizare a spațiilor de serviciu, utilizarea fondurilor bugetare de stat pentru locuințele de serviciu închiriate pentru personalul diplomatic și consular român și pentru personalul ICR de peste hotare din perspectiva exigențelor legale privind economicitatea, eficacitatea și eficiența.

Stimate domnule ministru,

Potrivit informațiilor de care dispunem și care anterior au fost confirmate oficial de către Ministerul Afacerilor Externe (MAE), există multiple cazuri în care cheltuielile bugetare pentru locuințele directorilor și personalului Institutelor Culturale Române (ICR) de peste hotare sunt suspect de mari și, astfel, ridică un șir de semne de întrebare. Aceste cheltuieli nu puteau fi angajate fără aprobarea prealabilă a MAE.

Astfel, constatăm, pe de o parte, că în cazul unor ICR-uri de peste hotare nu sunt prevăzute, aprobate și nici operate efectiv cheltuieli bugetare pentru locuințele directorilor sau personalului (bunăoară ICR Beijing, ICR Budapesta, inclusiv filiala Seghedin, ICR Lisabona, ICR New York, ICR Praga, ICR Roma și ICR Veneția).

Pe de altă parte, constatăm că în alte cazuri cheltuielile bugetare lunare aprobate de MAE și operate efectiv pentru locuințele directorilor sau personalului ICR sunt vădit exagerate, în contrast cu prețul mediu al chiriei practicat în statele respective. A se vedea cazul chiriei pentru locuințele închiriate ale directorului ICR Tel Aviv (5 234, 49 Euro lunar), directorului ICR Londra (6 478, 33 Lire sterline lunar), referentului ICR Paris (3 700 Euro lunar), directorului ICR Paris (3 300 Euro lunar), directorului adjunct al ICR Chișinău (1 620 Euro lunar), referentului ICR Chișinău (1200 Euro lunar).

În majoritatea cazurilor, cheltuielile lunare cu chiria pentru locuința unui membru al personalului ICR depășește cu mult cuantumul lunar, stabilit prin lege sau act administrativ, al indemnizației pentru închirierea spațiilor de locuit pentru membrii parlamentelor și guvernelor statelor respective.

Precizăm în context, cu titlu de comparație, că parlamentarilor români beneficiază, nediferențiat, de o sumă lunară fixă pentru cheltuieli de cazare. Astfel, potrivit alin. (2) al art. 41 din Legea nr. 96/2006, ”deputaților și senatorilor care nu au domiciliul în municipiul București sau județul Ilfov li se acordă lunar, pe durata mandatului, pe bază de declarație pe propria răspundere care reprezintă document justificativ, o sumă forfetară din bugetul Camerei Deputaților și, respectiv, al Senatului, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în municipiul București. Cuantumul sumei este stabilit prin hotărârea birourilor permanente reunite ale celor două Camere, în funcție de resursele bugetare, dar nu mai puțin de jumătate din indemnizația brută a deputatului, respectiv al senatorului”. Orice diferență dintre această sumă și cuantumul efectiv al chiriei este suportat de către fiecare parlamentar. În prezent, suma pentru cheltuielile de cazare nu depășește echivalentul a 1 000 de Euro lunar.

La o simplă analiză, constatăm că, în cazurile concrete aduse în atenție mai sus fie că este vorba despre locuințe de lux, cu metraj peste parametrii oficiali aprobați și peste necesitățile reale ale respectivelor persoane, fie că este vorba despre căpușarea fondurilor publice ale țării noastre.

Există informații cum că în cazul unor misiuni diplomatice și/sau oficii consulare ale României și al unor Institute Culturale Române de peste hotare spațiile din clădirile acestora nu sunt utilizate eficient sau pe deplin. S-a adus adesea în atenție cazul spațioasei clădiri a Ambasadei României la Moscova, imobil utilizat într-o proporție cu mult sub jumătatea capacității sale, în condițiile în care cheltuielile de întreținere se ridică la cote apreciabile.

Date fiind informațiile incomplete furnizate de către MAE, precum și informațiile uneori contradictorii apărute în presa națională, privind cheltuielile bugetare operate prin MAE pentru spații de serviciu sau pentru locuințele unor demnitari și funcționari români în străinătate, considerăm necesară o clarificare, sens în care vă rugăm respectuos să ne transmiteți punctual:

  1. Suprafețele totale ale clădirilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare ale României și Institutelor Culturale Române de peste hotare, defalcat pe fiecare imobil, precum și gradul procentual de utilizare efectivă a lor. În cazul în care există excedent de spațiu de serviciu în aceste clădiri, vă rugăm să indicați suprafețele disponibile/neutilizate sau gradul procentual din totalul suprafeței clădirilor. De asemenea, în cazul în care există deficit de spațiu de serviciu în aceste clădiri, vă rugăm să indicați suprafețele care ar fi necesare pentru buna desfășurare a respectivelor misiuni diplomatice, oficii consulare sau ICR-uri.
  • Numărul de spații de locuit, închiriate sau date în folosință gratuită în proprietăți ale statului român, utilizate de personalul diplomatic și consular român sau de personalul Institutelor Culturale Române, defalcat pe fiecare misiune diplomatică, oficiu consular sau ICR, cu indicarea suprafețelor închiriate, respectiv, a celor de serviciu, utilizate cu titlu gratuit.
  • Costurile lunare ale chiriei pentru fiecare dintre spațiile de locuit închiriate în străinătate pentru personalul diplomatic și consular român sau de personalul ICR, cu indicarea funcției fiecărui beneficiar.
  • Criteriile în cazul cărora a fost stabilit cuantumul sumelor plătite pentru închirierea spațiilor de locuit de către personalul diplomatic și consular român sau de către personalul ICR din perspectiva exigențelor legale privind economicitatea, eficacitatea și eficiența utilizării fondurilor publice.
  • Motivele temeinice pentru care MAE nu a stabilit până în prezent criterii obiective și rezonabile în baza cărora să aprobe plafoane maxime ale sumelor alocate de la bugetul de stat al României, prin MAE, destinate închirierii de spații de locuit de către personalul diplomatic și consular român sau de personalul ICR.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Deputatul AUR, Dan Tanasă, a criticat declarațiile pe care președintele UDMR, Kelemen Hunor, le-a făcut în Statele Unite ale Americii, subliniind că, în vreme ce românii celebrau Ziua Națională, liderul UDMR arunca din nou cu venin și noroi în statul român. „Zilele trecute, în timp ce […]
Președintele AUR, George Simion, a atras atenția că actualul Guvern PSD – PNL nu reușește să aibă grijă de copiii României. Acesta a precizat că Programul „Cornul și Laptele” nu funcționează în mare majoritate din județele țării din cauză că nu sunt bani. De asemenea, pentru […]
Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, senatorul Claudiu Târziu, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că în această săptămână, la Senat, au fost respinse de către PSD-PNL-UDMR, împreună cu USR, două proiecte de legi extrem de importante pentru români. „Am avut 2 proiecte […]
Președintele AUR, George Simion, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că AUR va solicita extinderea cercetării penale pentru achizițiile din timpul pandemiei și la Raed Arafat și la Adrian Streinu Cercel, cel care, în timpul unei emisiuni televizate, s-a denunțat cu privire la sponsorizările […]
Mă prevalez de această oportunitate pentru a trage un semnal de alarmă în privința restricțiilor traficului autovehiculelor de mare tonaj (TIR), deoarece acestea nu exista sau  sunt nu respectate și încălcate tot mai des. Țara noastră înregistrează, din nou un record negativ. Accidentele rutiere înregistrate în […]
ROMÂNIA, ȚARA ASISTAȚILOR SOCIAL Țara noastră ocupă locul al doilea în Europa la numărul de persoane inactive în câmpul muncii. Dintre acestea, aproape un milion și jumătate ar putea să-și găsească de muncă, dar, pur și simplu, nu vor! Ori, după cum spun unii sociologi, ar […]