Boris Volosatîi – întrebare către M.A.E. – Bustul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Heidelberg, Germania, și manifestațiile comemorative cu ocazia împliniri a 150 de ani de la stingerea din viață a Domnitorului.

Adresată:  Doamnei Luminița Teodora ODOBESCU, ministru al Afacerilor Externe

De către: Deputat Boris VOLOSATÎI, vicepreședinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării

Circumscripția: nr. 43 pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara graniţelor ţării

Data: 20/06/2023

Obiectul întrebării: Bustul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Heidelberg, Germania, și manifestațiile comemorative cu ocazia împliniri a 150 de ani de la stingerea din viață a Domnitorului.

Stimată doamnă ministru,

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza al Moldovei și, ulterior, al Principatelor Unite Române (România) s-a stins din viață în exil, la 15 mai 1873, în hotelul „Der Europäische Hof”  din orașul Heidelberg, landul Baden-Württemberg, Germania. Pe clădirea acestui hotel a fost instalată o placă memorială cu inscripții în limile română și germană, având următorul cuprins: „În această clădire a locuit, în ultimele zile ale vieții sale, marele om politic și patriot Alexandru Ioan Cuza, primul Domnitor al Principatelor Unite Române. Stins din viață, aici, la Heidelberg, la 15 mai 1873”.

La 3 iunie 2011, în grădina publică a hotelului „Der Europäische Hof” din orașul Heidelberg a fost inaugurat un bust al Domnitorului Alexandru Ioan Cuza (20.03.1820/Bârlad – 15.05.1873/Heidelberg). Evenimentul a fost organizat de Asociaţia culturală „Alexandru  Ioan Cuza” din Heidelberg, cu participarea membrilor Forumului German-Român Stuttgart, în prezența Consulilor Generali ai României la München și, respectiv, Strasbourg, a unor delegații din România și Republica Moldova și a reprezentanților comunității românilor din întreaga Germanie.

Bustul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza este o donaţie a Consiliului Județean Prahova şi a Muzeului de Arheologie şi Istorie Prahova, fiind executat de către sculptorul Constantin Ionescu, din Ploieşti, iar  soclul a fost realizat de către inginerul Ştefan Breiller (Brăiloiu) din Karlsruhe, landul Baden-Württemberg.

Cu timpul, postamentul bustului s-a degradat. Am fost sesizat în mod repetat de către reprezentanți ai comunității românilor din landul Baden-Württemberg asupra intenției de a renova postamentul și de amenaja spațiul adiacent, inclusiv prin pavarea cu dale de ciment a platformei din jurul postamentului. Un asemenea demers era realizabil doar cu aprobarea primăriei orașului Heidelberg.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți:

  1. Care este statutul juridic (clasificare/proprietar/protecție) și gradul actual de conservare/degradare a bustului Domnitorului Alexandru Ioan Cuza instalat în anul 2011 în grădina publică a hotelului „Der Europäische Hof”din orașul Heidelberg.
  2. Dacă misiunea diplomatică a României la Berlin și oficiile consulare ale României în Republica Federală Germană au intervenit, iar în cazul unui răspuns afirmativ când anume, pe lângă autoritățile germnane în vederea avizării/aprobării lucărilor de reabilitare a postamentului bustului Domnitorului Alexandru Ioan Cuza instalat în  grădina publică a hotelului „Der Europäische Hof”din orașul Heidelberg și de amenajare (inclusiv pavarea) spațiului adiacent monumentului.
  3. Dacă statul român s-a implicat financiar sau intenționează să se implice financiar în lucrarea de reabilitare a postamentului bustului Domnitorului Alexandru Ioan Cuza instalat în  grădina publică a hotelului „Der Europäische Hof”din orașul Heidelberg și de amenajare (inclusiv pavarea) spațiului adiacent monumentului. În cazul unui răspuns afirmativ, vă rugăm să indicați sursa și cuantumul fondurilor care au fost deja sau vor fi utilizate.
  4. Dacă misiunea diplomatică a României la Berlin și oficiile consulare ale României în Republica Federală Germană au organizat sau nu, manifestații comemorative și depuneri de flori/jerbe/coroane, cu ocazia împlinirii, la 15 mai 2023, a 150 de ani de la trecerea la cele veșnice a Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în exil, în hotelul „Der Europäische Hof”din orașul Heidelberg.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI           În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1)  și ale art. 75 din Constituția României, republicată, precum și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă „Lege pentru modificarea și completarea Legii […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„LEGE pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată, și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 16 alin. (1) […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintămPropunerea legislativă ”Lege pentru aprobarea Programului național de conformare a fondului […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru completarea art. 128 din Legea învățământului […]