Boris Volosatîi – întrebare către Guvernul României/Agentia Nationala de Administrare Fiscala/Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale – Nedeclararea de către compania OMV PETROM a întregii cantități de țiței extrase și prelucrate în România.

Adresată:  Domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, prim-ministru al Guvernului României

                   Domnului Lucian Ovidiu HEIUȘ, președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

                   Domnului Sorin Călin GAL, președinte interimar al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale

Circumscripția: nr. 43 pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara graniţelor ţării

Data: 13/12/2022

Obiectul întrebării: Nedeclararea de către compania OMV PETROM a întregii cantități de țiței extrase și prelucrate în România.

Stimate domnule prim-ministru,

Stimați domnilor președinți,

Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) este autoritatea competență în domeniul resurselor minerale și al resurselor de petrol, cu atribuții în urmărirea producției de hidrocarburi și de resurse naturale în vederea stabilirii și încasării corecte a redevenței.

Agenția Națională de Administrare Fiscală  (ANAF) este organul de specialitate al administrației centrale având ca atribuție asigurarea resurselor pentru cheltuielile publice ale statului prin colectarea și administrarea eficace și eficientă a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor sume datorate bugetului de stat consolidat.  

Potrivit mai multor informații apărute în presa națională, Compania OMV PETROM este acuzată că, recurgând la evidență economică și contabilă dublă, ar ascunde anual cantități uriașe de tone de țiței, pentru a nu plăti redevența.

De asemenea, ofițerul de informații și contrainformații economice, Marian Rizea, a publicat o scrisoare în care acuză OMV Petrom că ascunde anual milioane de tone din producția de țiței, pentru a nu plăti redevența corespunzătoare statului român.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți, fiecare potrivit sferei sale de competență:

  1. Volumele totale de țiței extrase și prelucate în România, precum și cele exportate din România, defalcat pe fiecare an al perioadei 1990-2022.
  2. Volumele de țiței extrase și prelucrate, precum și cele exportate din România de către compania OMV PETROM, defalcat pe fiecare an al perioadei 2005-2022.
  3. Valoarea redevențelor datorate (calculate) și, respectiv, încasate la bugetul statului român, cu indicarea valorii procentuale a acestor redevențe în raport cu valoarea totală a producției în domeniul petrolier de către compania OMV PETROM.
  4. Care au fost, în contextul acestor cifre, încasările din accesoriile calculate pentru sumele plătite cu întârzire și, respectiv, încasările din diferențele stabilite de organele de control.
  5. Dacă OMV PETROM are sau nu datorii la plata redevențelor din domeniul petrolier. În cazul unui răspuns afirmativ la acest punct, vă rugăm să indicați sumele datorate.
  6. Dacă statul român a procedat la verificări privind corecta declarare a canităților de țiței extrase efectiv și prelucrate în România sau exportate. În cazul unui răspuns afirmativ la acest punct, vă rugăm să indicați datele concrete ale acestor verificări și rezultatul acestora.
  7. Dacă există discrepanțe între cantitățile de țiței extrase și cele prelucrate în țara noastră de către compania OMV PETROM.
  8. Dacă Guvernului României, ANAF și ANRM consideră necesar să propună modificarea valorii procentuale a redevențelor miniere și petroliere în perspectiva anului bugetar viitor.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Către: Domnul Nicolae-Ionel CIUCĂ, Prim-ministrul Guvernului României   De la: Doamna Raisa ENACHI, Deputat AUR, circumscripția electorală nr. 39 Vaslui Subiectul întrebării: Verificările la domiciliu. Românii rămân fără carte de identitate? Se anulează cartea de identitate? Stimate Domnule Prim-ministru, Ministerul Afacerilor Interne a organizat, pe data de […]
˝Admite în parte cererea modificată. Anulează în parte Ordinul ANRE nr. 15/2022 astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr. 95/2022, respectiv art.11 alin. 3 capitolul IV din Anexa la Ordinul 15/2022, modificat prin Ordinul nr. 95/2022. Cu drept de a formula recurs, în termen de […]
Către:Domnul Nicolae-Ionel Ciucă, Prim-Ministru al Guvernului României           Domnul Adrian Câciu, Ministrul finanțelor De la: Antonio ANDRUȘCEAC, Deputat AUR, circumscripția electorală 4 Bacău Subiectul întrebării: Informații privind împrumutul extern al României în anul 2023 Stimate domnule Prim ministru, Stimate domnule Ministru, Deși contractarea de împrumuturi externe este în […]
Adresată: Domnului Petre DAEA, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale De către: Deputat Gianina ȘERBAN, circumscripția electorală nr. 25 Ilfov Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Obiectul întrebării: Programe și subvenții pentru susținerea fermierilor și a agriculturii din România Stimate domnule ministru, Potențialul agricol al României este […]
Adresată: Domnului Ministru al Mediului,Apelor și Pădurilor                Barna Tanczos De către:  Mitrea Dumitrina                 Deputat AUR, circumscripția nr. 29 Neamț Data: 25.01.2023 Obiectul întrebării: Clarificări asupra jalonului PNRR privind operaționalizarea gestionării unitare a deșeurilor în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor                                                 […]
Adresată: Domnului  Ministru al Transporturilor și Infrastructurii                   Sorin Mihai Grindeanu De către:  Mitrea Dumitrina,                 Deputat AUR, circumscripția nr. 29 Neamț Data: 25.01.2023 Obiectul întrebării: Clarificări privind jalonul PNRR corespondent strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 Stimate Domnule Ministru,             Așa cum […]