Axinia Adrian – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

CĂTRE,

BIROUL PERMANENT AL SENATULUI

           În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm propunerea legislativă ” Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali”, spre dezbatere și adoptare.

În temeiul art. 113 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, solicităm procedura de urgenţă pentru această iniţiativă legislativă.

De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, în cel mai scurt timp, punctul de vedere al Guvernului şi avizul Consiliului Legislativ.

PENTRU INIȚIATORI:

1. DEPUTAT  GEORGE – NICOLAE SIMION       

2. DEPUTAT ADRIAN – GEORGE AXINIA            

EXPUNERE DE MOTIVE

Cadrul normativ care reglementează modalitatea de alegere a autorităților administrației publice locale este reprezentat de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare.

În ultimii ani, la nivelul comunităților locale a avut loc o degradare a autorității locale, situație ce a fost determinată de diminuarea legitimității acelor primari care au fost aleși fără materializarea încrederii unei majorități a alegătorilor care locuiesc, în mod regulat, în respectivele unități administrativ-teritoriale.

Potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 alegătorii au posibilitatea de a-și exercita dreptul de vot în circumscripția electorală în care își au reședința, dacă aceasta a fost stabilită cu cel puțin 45 de zile înaintea datei scrutinului, perioadă ce nu poate fi apreciată ca fiind rezonabilă, de natură a justifica interesul lor de a fi reprezentați în acea localitate. În lipsa unei reședințe de durată a cetățenilor, unii edili, în exercitarea și perpetuarea mandatului lor, urmăresc obținerea unei susțineri facile din partea unei minorități a comunității, respectiv cea a alegătorilor cu reședință de cel puțin 45 de zile, și nu a unei majorități reprezentative a cetățenilor ce locuiesc în mod regulat în acea circumscripție electorală. Obținerea votului majorității cetățenilor în aceste condiții nu reprezintă altceva decât o alterare a standardului democratic la nivelul comunităților locale. Or, tocmai acest fapt este inacceptabil pentru o societate care își propune consolidarea sistemului democratic, precum și protejarea și întărirea funcției de reprezentare a cetățenilor prin intermediul alegerilor libere, ajungându-se în situația ca unii primari să reprezinte, timp de 4 ani, cetățeni care își stabilesc reședința pentru o perioadă scurtă înainte de alegeri și care nu locuiesc în mod regulat în circumscripțiile în care acei primari au fost aleși.

Astfel, este golit de conținut inclusiv dreptul fundamental de a alege, prin aceea că acești cetățeni sunt reprezentați într-o localitate în care nu mai au interesul, iar primarul care ar trebui să aibă legitimitatea conferită prin votul a cât mai mulți membri ai comunității, în fapt, nu o are.

Propunerea legislativă instituie, pentru exercitarea votului în circumscripțiile electorale în care alegătorii își au reședința,  condiția de stabilire a acesteia pentru o perioadă de cel puțin un an înaintea datei alegerilor, în scopul prevenirii distorsionării rezultatului alegerilor la nivelul comunităților locale, precum și pentru descurajarea fenomenului de ”turism electoral”. În cazul în care alegătorii nu și-au stabilit reședința într-o circumscripție electorală pentru o perioadă de cel puțin un an înaintea datei alegerilor, aceștia au posibilitatea de a-și exercita dreptul de vot în circumscripția electorală în care își au domiciliul.

Instituirea condiției de stabilire a reședinței pentru o perioadă de cel puțin un an înaintea datei alegerilor este în deplină concordanță cu recomandările formulate prin Codul bunelor practici în materie electorală – Linii directoare și raport explicativ, adoptat de Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Veneția, 18-19 octombrie 2002). Prin aceasta nu se schimbă sistemul electoral propriu-zis, nu se generează confuzie sau incertitudine pentru alegător și nu este afectat principiul predictibilității și securității juridice, fiind vorba de o condiție aplicată în mod tradițional în legislația românească începând cu anul 1992.

Mai mult decât atât, potrivit pct. 6, lit. c din Raportul Explicativ adoptat de Comisia de la Veneţia în cadrul celei de-a 52 Sesiuni Plenare (Veneţia, 18-19 octombrie 2002), se precizează că ”persoanele cu drept de vot pot fi înregistrate în listele circumscripţiilor electorale unde aceste persoane au reşedinţa secundară, în condiţiile în care el/ea domiciliază în localitatea respectivă în mod regulat şi achită taxele locale, dar nu trebuie să fie înregistrat pe listele electorale permanente”.

PENTRU INIȚIATORI:

1. DEPUTAT  GEORGE NICOLAE SIMION          

2. DEPUTAT ADRIAN-GEORGE AXINIA              

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Camera Deputaților                                                               Senat

LEGE pentru modificarea Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

ARTICOL UNIC – Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.349 din 20 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează :

  1. La articolul 3, după alineatul (3), se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

”(4) În cazul reședinței, dreptul de vot se exercită numai dacă aceasta a fost stabilită pe o perioadă de cel puțin un an înaintea datei alegerilor.”

”(1) Până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei scrutinului, cetăţenii cu drept de vot care şi-au stabilit reşedinţa în circumscripţia electorală în care au loc alegeri în condițiile art. 3 alin. (4), pot solicita primarului, pe baza actului de identitate, înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă pentru scrutinul respectiv.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) va lua parte la protestul organizat de mai multe organizații civice belgiene, care va avea loc joi, 23 mai, începând cu ora 13:30, pe esplanada din fața Parlamentului European. Protestul este îndreptat împotriva cenzurii exercitate de Radioteleviziunea Uniunii Europene (EBU). Contextul […]
Producătorii locali au nevoie de susținere reală din partea autorităților locale. Candidatul AUR la funcția de primar al municipiului Botoșani, antreprenorul Cătălin Silegeanu, propune o serie de măsuri care vin în sprijinul comercianților și consumatorilor deopotrivă, prin crearea condițiilor optime de comercializare a produselor agroalimentare. Piața […]
Potrivit lui Mihai Enache, candidatul AUR la Primăria Capitalei, nu mai există bani pentru a plăti motorina și curentul necesare STB, dar nici pentru salariile angajaților societății. Situația este cauzată de neplata datoriilor de către de către Primăria Municipiului București, care a acumulat datorii uriașe în […]
Cel mai sensibil aspect care necesită o implicare deosebită din partea autoritaților locale este cel al spitalelor botoșănene, pentru care nu de puține ori, am avut dovada clară că se lucrează mai mult împotriva pacienților decât în favoarea acestora! Am ajuns la acestă tristă concluzie după […]
Alianța pentru Unirea Românilor a organizat un marș electoral la Iași la care au participat peste o mie de persoane. Înaintea acestuia, Claudiu Târziu, președintele Consiliulul Național de Conducere al AUR, le-a adresat participanților câteva cuvinte despre votul din 9 iunie. “Dragi susținători ai Mișcării Naționale […]
Alianța pentru Unirea Românilor a organizat un marș electoral la Iași la care au participat peste o mie de persoane. În timpul evenimentului, președintele AUR, George Simion, l-a acuzat pe primarul Iașiului, Mihai Chirica, de legături cu mafia imobiliară și i-a îndemnat pe românii din diaspora […]