Axinia Adrian – Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată.

Expunere de motive

  1. Descrierea situaţiei actuale

Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii a instituit ca drept universal acest ajutor, ca o formă specifică de asistență socială, de care beneficiază toți copiii, fără discriminare.

Alocația de stat pentru copii se prezintă ca o formă de protecție prin care statul asigură familiilor cu copii un venit lunar, suplimentar, pentru ca acestea sa poată asigura creșterea și îngrijirea copiilor.

În România, alocația de stat reprezintă circa 4% din valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată și se plasează sub media de 9% din venitul salarial minim a alocațiilor oferite în statele membre ale Uniunii Europene.

Dezastrul demografic care se anunță de câțiva ani este un subiect de interes general public. Exemplificativ, anul trecut s-au născut 178.609 copii, cu 24.500 de copii mai puțini decât în 2019, fiind cel mai mic număr de copii născuți-vii din 1930 până în prezent, conform datelor Institutului Național de Statistică.

Așadar, anul trecut s-au născut cei mai puțini copii din ultimii 90 de ani. Cei mai puțini copii s-au născut în Tulcea (puțin peste 1500), iar cei mai mulți în București, arată datele Institutului Național de Statistică.

Totodată, numărul deceselor din țară a fost în creștere, în anul 2020 decedând 297.345 de persoane, fiind cel mai mare număr de decese din anul 1938 și până în prezent.

Anul 2020 a fost al 31-lea an în care se înregistrează un declin demografic, adică al 31-lea an în care numărul morților a fost mai mare decât numărul noilor născuți.

În ritmul actual, prognozele arată că în anul 2050 populația României ar ajunge la aproximativ 15-16 milioane de locuitori, atât din cauza ratei crescute de decese, cât și din cauza problemei emigrării populației tinere, fapt care conduce la modificarea componenței populației pe categorii de vârstă, caracterizată printr-un fenomen de îmbătrânire a populației, cu efecte negative asupra economiei țării.

Astfel, acest declin demografic afectează toate sectoarele economiei – PIB, buget, sustenabilitatea fondurilor de pensii, fondurile europene care se alocă în funcție de numărul de locuitori etc.

Or, având în vedere nivelul de trai din țară, care se află la un nivel inferior nivelului de trai din Uniunea Europeană, populația nu dispune de resursele financiare necesare pentru a putea asigura creșterea și întreținerea unor copii.

În același sens, un impact negativ asupra ratei natalității are și riscul crescut de sărăcie în rândul copiilor, care în anul 2017 a fost de 32,2% față de media UE de 20,2%. Dacă în unele țări europene, cum ar fi Luxemburg, Bulgaria, Spania și Suedia, o cincime sau chiar mai mulți dintre copiii ai căror părinți lucrează sunt expuși riscului de sărăcie, în România procentul se apropie de 50%.

Totodată, complicațiile familiale, grijile materiale și instabilitatea financiară, absența creșelor și a grădinițelor publice, permanentele crize politice, sociale și economice reprezintă motive suplimentare care îi determină pe mulți să aibă cel mult un copil ori să renunțe cu totul la a mai avea copii, fapt care se reflectă printr-o rată a natalității scăzute.

Tocmai de aceea se impune ca statul să intervină activ în această problemă gravă cu care se confruntă populația, prin stimularea familiilor cu resurse financiare suplimentare decât cele deja existente și care să conducă, per total, la creșterea natalității.

Soluția propusă

Potrivit analizei Hotnews.ro, măsurile de politică demografică privind interzicerea avorturilor adoptate la sfârșitul anului 1966, au avut ca efect redresarea puternică a natalității, mai ales în primii ani de aplicare a decretului, când s-au născut în medie peste 526.000 de copii anual, consemnându-se rate de 27,4 la mie (în 1967) și respectiv 26,7 la mie (în 1968). După 1980 s-a înregistrat o diminuare a numărului născuților vii, în medie sub 400.000 copii anual, iar în decursul perioadei 1980-1989 rată natalității a oscilat între 14 la mie și 18 la mie.

Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care instituie acordarea acestui drept și stabilește cuantumul alocației a fost modificată ultima dată în anul 2021, în sensul că începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2022 cuantumul alocației este de 600 lei pentru copii cu vârsta de pana la 2 ani și, respectiv până la 3 ani pentru cei cu dizabilități, până la împlinirea vârstei de 18 ani, precum și în cuantum de 300 lei  pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani.

Prin propunerea legislativă se dorește acordarea unui stimul suplimentar familiilor care au 2 sau mai mulți copii minori, prin acordarea unei alocații de stat de 600 de lei pentru fiecare copil dintre cei pe care îi are în grijă, indiferent de vârsta acestora, până la împlinirea vârstei de 18 ani, fapt care ar stimula familiile să ia în considerare posibilitatea de a avea și mai mult de un copil, știind că statul român îi vine în ajutor cu resurse financiare care să îi acopere din cheltuielile necesare creșterii și îngrijirii acestora.

  1. Impactul bugetar

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în ceea ce privește populația după domiciliu, la data de 1 ianuarie 2021 sunt în evidență 3.895.006 de copii cu vârsta de până la 18 ani.

Estimăm că dintre aceștia un procent de maxim 30% (aproximativ) 1.250.000 copii provin din familii cu mai mult de doi copii și reprezintă beneficiarii acestei propuneri legislative.

Având în vedere că prin proiectul de act normativ se propune majorarea cuantumului alocației de stat pentru copii, în sensul acordării unui stimul suplimentar pentru familii, astfel încât să ia în considerare posibilitatea de a avea 2 sau mai mulți copii, dar și să susțină familiile care deja au 2 sau mai mulți copii minori aflați in creștere și întreținere, prin oferirea unei alocații în cuantum de 600 lei/lună/fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, sumele ce vor fi acordate vor fi într-un cuantum mai ridicat.

Astfel, se estimează următorul efort bugetar:

Numărul copiilor cu vârsta cuprinsă între 2 ani și cel mult 18 ani este de 3.512.722

Efortul bugetar cu alocația lunară pentru acești copii în plată la momentul analizei:

3.512.722 x 300 lei = 1.053.816.600 lei/lună

Numărul copiilor care provin din familii cu până la 2 copii:

3.512.722 – 1.250.000= 2.262.722 copii

Efortul bugetar cu alocația lunară pentru acești copii:

2.262.722 x 300 lei = 678.816.600 lei/lună

Numărul estimat al copiilor care provin din familii cu mai mult de 3 copii minori:

1.250.000

Efortul bugetar cu alocația lunară pentru acești copii:

1.250.000 x 600 lei= 750.000.000 lei

Totalul alocației plătite pe lună, prin raportare la modificările propuse:

678.816.600 + 750.000.000 = 1.428.816.600 lei/lună

Efortul bugetar suplimentar estimat:

1.428.816.600 – 1.053.816.600 = 375.000.000 lei/luna

sau 375.000 mii lei/lună

Prin propunerea legislativă se dorește acordarea unui stimul suplimentar familiilor care au 2 sau mai mulți copii, prin acordarea unei alocații de stat de 600 de lei pentru fiecare copil dintre cei pe care îi are în grijă, indiferent de vârsta acestora, fapt care ar stimula familiile să ia în considerare posibilitatea de a avea și mai mult de un copil, știind că statul român îi vine în ajutor cu resurse financiare care să îi acopere din cheltuielile necesare creșterii și îngrijirii acestora.

PENTRU INIȚIATORI:

1. DEPUTAT  GEORGE NICOLAE SIMION                      

2. SENATOR CLAUDIU RICHARD TARZIU                     

3. DEPUTAT AXINIA ADRIAN-GEORGE                           

4. DEPUTAT  BADIU GEORGEL                                         

5. DEPUTAT RUSU DANIEL-GHEORGHE                         

Lege pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Articol unic – Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul conținut:

„Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2022, alocația de stat pentru copii se stabilește în cuantum de:

  1. 600 lei pentru:
  2. copii cu vârsta de până la 2 ani;
  3. copii cu vârsta de până la 18 ani, în cazul copiilor cu handicap;
  4. pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, în cazul familiilor ce au în creștere și întreținere mai mult de 2 copii minori;
  5. 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani, precum și pentru tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3), altele decât situațiile prevăzute la lit. a);”

2. Articolul 3 alineatul 1 litera c) se abrogă.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

AUR Chișinău candidații la alegerile europarlamentare
Alianța pentru Unirea Românilor și-a prezentat duminică, 21 aprilie, la Chișinău, în Republica Moldova, într-un eveniment inedit, o parte dintre candidații pentru alegerile europarlamentare care se vor desfășura pe data de 9 iunie 2024. La evenimentul organizat la Chișinău, la care au participat peste 300 de […]
AUR mașini medici mediul rural
Alianța pentru Unirea Românilor pune la dispoziția medicilor de familie 40 de mașini pe care să le folosească pentru deplasările în teritoriu. Primele două mașini au fost deja redirecționate medicilor de familie din Mureș și Teleorman, în cadrul unui eveniment care a avut loc în fața […]
Regimul de la Kiev, prin intermediul serviciului său de spionaj militar HUR, se amestecă grosolan în treburile interne ale României, în campania electorală în curs. Totodată, Kievul urmărește și intimidarea românilor din Ucraina, precum și intimidarea Patriarhiei Române. Presa de la Kiev, citând ca sursă serviciul […]
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a prezentat sâmbătă, 20 aprilie, candidații pentru alegerile locale din județul Suceava. Evenimentul a avut loc în prezența președintelui AUR, George Simion. „Ne-au subjugat, ne-au vândut solul și subsolul, ne-au vândut suveranitatea, ne-au vândut independența, ne-au tăiat pădurile. Prin sate latră […]
Primarul PSD Gabriel Popescu din Glodeanu Siliștea își arată adevărata față: refuză accesul Caravanei Medicale AUR, punând politicul înaintea vieții oamenilor. Această acțiune cinică și egoistă demonstrează clar că primarul și partidul său sunt indiferenți la suferința și nevoile cetățenilor, preferând să se teamă de concurența […]
Împotriva Alianței pentru Unirea Românilor – AUR sunt folosite aceleași vechi metode securiste de dezinformare folosite la alegeri. Sistemul plasează atacurile mai întâi în rețeaua acoperiților din presa străină, cu scopul creșterii credibilității, după care aceste atacuri sunt preluate în țară, de mass-media controlată de Sistem. […]