Axinia Adrian – întrebare către M.A.I. – Probleme privind nerespectarea planului pentru prevenirea situațiilor de urgență în rafinăria OMV-Petrom Brazi

Către: Ministerul Afacerilor Interne

Domnului Dan-Paul IAMANDI, Inspector General, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

De la:  Adrian-George AXINIA, deputat în circumscripția electorală

                nr.31, Prahova

Obiectul întrebării: Probleme privind nerespectarea planului pentru prevenirea situațiilor de urgență în rafinăria OMV-Petrom Brazi

Stimate Domnule Inspector General,

          Vă aduc la cunoștință o serie de situații deosebit de grave, existente în cadrul rafinăriei OMV-Petrom Brazi, care se pot constitui în grave accidente tehnologice, cu repercusiuni majore asupra salariaților de pe platformă, dar și a locuitorilor orașului Ploiești și a întregii zone periurbane.

  1. Detectoarele de incendiu (butoanele pentru alarmare dispecerat FALC) nu corespund cu locația fizică față de proiect și plan depus către ISU Prahova.
  2. Aeratoarele de izomerizare se folosesc abuziv pentru purjare gaze (izopentan și izohexan) ele fiind proiectate pentru mentenanță, eliminarea gazelor nu ar trebui să existe decât în situații de urgență, când instalația este pusă în pericol ori pentru mentenanță.
  3. Senzorii pentru detectare gaze din toate instalațiile rafinăriei sunt acoperiți cu mânuși protecție pentru a nu mai trimite alarme în dispeceratul FALC, spre exemplu, în rampa CF gpl sun scăpări peste limita legal admisă ce activează senzorii din dispeceratul FALC, alarmele fiind înregistrate în registrul de alarme din dispecerat, existând pericolul de explozii.
  4. În rampa CF țiței, pe o suprafață de aproximativ 200 mp, sunt scurgeri de produs petrolier între liniile de cale ferată, iar în cazul unui incendiu, acesta s-ar putea propaga foarte ușor la celelalte cisterne încărcate cu produse petroliere.
  5. În rampa auto încărcare gpl sunt scăpări de gaze peste limita admisă în exploatarea instalațiilor în timpul încărcării și descărcării produselor.
  6. În zona rampei CF, postul 4, linia 8, apa ajunge târziu – în aproximativ 5-7 minute – după presurizare din căsuța de spumă A5. Conform proiectului apa trebuie să fie permanent disponibilă în situați de urgență, mai ales pe timpul iernii, când există pericolul de îngheț pe instalațiile de răcire și stingere.
  7. În zona liniilor de cale ferată, unde se încarcă produse petroliere – liniile 1-8 – conducta care alimentează hidranții pentru stingerea incendiilor este spartă, iar alimentarea hidranților nu se face conform plan stingere incendii – spre exemplu, la o presiune de 5-10 bari presiune de lucru, după 30 de minute, rampele se inundă cu apă.
  8. În rampa auto păcură, pe o suprafață de aproximativ 100 mp, solul este infestat cu păcură, fiind o reală sursă pentru alimentarea unui incendiu și afectând ecologic zona.
  9. Având în vedere că nerespectarea celor menționate anterior, atrage după sine ridicarea autorizației de funcționare pe zonele precizate, vă rog să îmi transmiteți dacă ați suspendat autorizația de funcționare pentru nerespectarea planului pentru situații de urgență din această rafinărie.

Față de cele prezentate, stimate domnule inspector general, vă rog să dispuneți măsurile legale și să-mi comunicați concluziile rezultate în urma controalelor efectuate, precum și măsurile care s-au impus, pentru a preveni o adevărată catastrofă!

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI           În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1)  și ale art. 75 din Constituția României, republicată, precum și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă „Lege pentru modificarea și completarea Legii […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„LEGE pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată, și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 16 alin. (1) […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintămPropunerea legislativă ”Lege pentru aprobarea Programului național de conformare a fondului […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru completarea art. 128 din Legea învățământului […]