Antonio Andrușceac – întrebare către Guvernul României/M.T.I./M.A.I. – Solicitarea Prim-ministrului României de trecere a unităților sanitare din rețeaua M.T.I. în administrarea altor autorități/instituții publice la inițiativa Ministrului Transporturilor și Infrastructurii

Către: Guvernul României, domnului prim-ministru Nicolae-Ionel CIUCĂ

          Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, domnului viceprim-ministru Sorin Mihai GRINDEANU

          Ministerul Afacerilor Interne, domnului ministru Lucian Nicolae BODE

De la: Antonio ANDRUȘCEAC

Deputat AUR, circumscripția electorală nr. 4, Bacău

Subiectul întrebării: Solicitarea Prim-ministrului României de trecere a unităților sanitare din rețeaua Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în administrarea altor autorități/instituții publice la inițiativa Ministrului Transporturilor și Infrastructurii, domnul Sorin Mihai Grindeanu

Stimate Domnule Prim-ministru,

Stimate Domnule Viceprim-ministru,

Stimate Domnule Ministru,

Încă din primele luni ale anului 2022 observăm că sub conducerea actualului Guvern se prefigurează o nouă metodă de înstrăinare pe bucăți a patrimoniului CFR culminând cu preluarea a patrimoniului deținut de spitalele aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, de data aceasta prin intermediul unor solicitări ”ferme, responsabile și întemeiate” și hotărâri lipsite de temei și fundament legal. În acest context, consider că distrugerea acestei rețele specializate, cu mare adresabilitate, dotate cu aparatură medicală nouă și personal medical calificat reprezintă o măsură iresponsabilă, care trebuie stopată deoarece aduce atingere intereselor României privind strategia de securitate națională.

În spațiul public au apărut diverse informații conform cărora, în urma unei solicitări a Secretariatului General al Guvernului, 25 de instituții și autorități care au rețea sanitară proprie și-au anunțat intenția de a prelua unul sau mai multe spitale aflate în prezent în subordinea MTI, însă nimeni nu pomenește nimic despre impactul acestui transfer asupra celor peste 3.500 de angajați și familiile lor.

Având în vedere cele expuse anterior, vă adresez următoarele întrebări (preluate din comunicatul de presă al Federației Sanitas):

  1. Ce statut vor avea, cum vor fi reorganizate și cum vor funcționa instituțiile medicale preluate, având în vedere că unele au personalitate juridică, altele nu?
  2. Ce garanții avem că instituțiile care vor prelua unitățile medicale vor păstra destinația spațiilor în care se desfășoară activitatea medicală în prezent?
  3. Ce garanții se oferă personalului angajat că nu-și vor pierde locurile de muncă și drepturile salariale câștigate până în prezent? Nicio instituție care și-a manifestat intenția de preluare nu face vreo referire  la actuala organigramă a spitalelor vizate, la contractele colective de muncă în vigoare și nici la viitoarele organigrame ce vor fi adoptate după absorbție.
  4. Ce se va întâmpla după cedare cu entitățile care funcționează în prezent în cadrul unităților sanitare și care, prin lege și în baza unor directive europene, nu pot ieși de sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii? Ne referim, în speță, la Comisia Centrală Medicală și Psihologică în Siguranța Transporturilor precum și la unitățile medicale din orașele port.
  5. Ținând cont că nu toate clădirile și terenurile propuse spre cedare au o situație funciară clară, acestea  vor fi evaluate/reevaluate și va fi clarificată înscrierea lor în Cartea Funciară sau Ministerul Transporturilor le va transfera fără a ști cu exactitate valoarea actuală a bunurilor la care renunță?
  6. Va exista o verificare corectă și amănunțită a temeiniciei și legalității solicitărilor de preluare a acestor instituții medicale de către diverse instituții și autorități publice? Uniunea Sindicatelor din Spitalele CFR constată că în fundamentările diverselor entități care solicită preluarea unităților sanitare există o mulțime de denaturări, inadvertențe și informații incomplete cu privire la activitatea actuală a spitalelor pe care Ministerul Transporturilor intenționează să le cedeze. Acest fapt ne face să presupunem că există o mulțime de interese de grup în cedarea respectivelor instituții, iar acest demers nu este decât prima etapă a transferului întregii reţele medicale de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către alte instituții publice centrale și locale.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea și […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (4) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (4) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm „Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 448/2006 […]
CĂTRE,                                       BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm „Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea […]
Către: Ministerul transporturilor și infrastructurii, domnului Ministru Sorin-Mihai GRINDEANU De la: Mihail ALBIŞTEANU, Cristian-Daniel IVĂNUŢĂ, deputați AUR aleși în circumscripția electorală nr. 24 Iași Subiectul întrebării: Demararea procedurii de transferare a 15 spitale și a 20 de policlinici din subordinea Ministerului Transporturilor în cea a autorităților […]
Către: Ministerul Sănătății, domnului Ministru, prof. univ. Dr. Alexandru RAFILA De la: Mihail ALBIŞTEANU, Cristian-Daniel IVĂNUŢĂ, deputați AUR, circumscripția electorală nr. 24 Iași Subiectul întrebării: Necesitatea construirii Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară în județul Iași Stimate domnule Ministru, Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară din județul Iași, […]
George Simion, președintele AUR, a solicitat conducerii comisiei de anchetă cu privire la achizițiile din timpul pandemiei să demareze lucrările acesteia în cel mai scurt timp, astfel încât cei responsabili să vină să ofere explicații în fața parlamentarilor cu privire la achizițiile din pandemie. „Tragem un […]