Andrei Hangan – Interpelare – Efectele dăunătoare pentru mediu ale construirii centurii metropolitane din Cluj

Adresată: Domnului Barna TÁNCZOS, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor

De către:  Senator Andrei HANGAN

Circumscripţia electorală: nr. 9 – Brăila

Grupul parlamentar: AUR

Şedința Senatului din data de: 11.05.2022

Obiectul interpelării: Efectele dăunătoare pentru mediu ale construirii centurii metropolitane din Cluj

Stimate domnule Ministru,

Construirea centurii metropolitane din Cluj poate avea consecințe negative directe asupra celor două păduri de mare importanță pentru județ, și anume Hoia și Făget.

Cu privire la acest pericol pentru mediu, mai mulți locuitori au semnat o petiție care va fi înaintată autorităților competente înainte de consultarea publică legată de emiterea acordului de mediu pentru lucrările respective. Astfel, se cere protejarea celor două păduri cu tuneluri mai lungi decât se prevede în actuala formă a proiectului.

Ținând cont că distrugerea naturii atrage consecințe și costuri îngrijorătoare pe termen lung, consider implicarea dumneavoastră în această direcție extrem de necesară. Pericolul de deteriorare a unor ecosisteme valoroase, precum Situl Natura 2000 ROSCI0146, Pădurea de stejar pufos de la Hoia sau pajiștea cu peri seculari din Baciu este mai important decât un plan de construcție a unei centuri metropolitane.

Odată cu distrugerea siturilor și pădurilor sus-menționate, vor fi afectate, de asemenea, rutele de migrație ale animalelor din ecosistemele respective (căprioare, vulpi, păsări, insecte), precum și comportamentele de hrănire și reproducere ale acestora. În plus, apropierea șoselei de centură de zonele împădurite va crește considerabil presiunea dezvoltării imobiliare în aceste zone.

Luând în considerare aspectele prezentate, vă rugăm să ne răspundeți punctual la următoarele întrebări:

        – Care este perspectiva Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor cu privire la proiectul de construcție a centurii metropolitane din Cluj, având în vedere pericolul degradării/distrugerii unor ecosistemelor valoroase din județul Cluj?

        – Cum vă veți implica pentru a limita procesul de distrugere a acestor ecosisteme pe durata construirii centurii metropolitane?

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI           În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1)  și ale art. 75 din Constituția României, republicată, precum și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă „Lege pentru modificarea și completarea Legii […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„LEGE pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată, și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 16 alin. (1) […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintămPropunerea legislativă ”Lege pentru aprobarea Programului național de conformare a fondului […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru completarea art. 128 din Legea învățământului […]