Anamaria Gavrilă – interpelare parlamentară către Ministerul Energiei – Sistemul Energetic Național.

Către: Ministrul Energiei

           Domnului Virgil Popescu

De la: Anamaria Gavrilă

 Deputat AUR, circumscripția electorală nr. 22 Hunedoara

Subiectul interpelării: Sistemul Energetic Național

Stimate Domnule Ministru,

Poporul român pe care îl reprezint este îngrijorat cu privire la situația sectorului energetic al țării noastre. Oamenii doresc să înțeleagă ce plan au înalții funcționari ai statului român și care vor fi consecințele pentru ei. În spiritul și respectând jurământul din art. 82 al Constituției pe care atât eu cât și dumneavoastră l-am depus, avem obligația de a servi românii și de a le răspunde cu respect la întrebările pe care le au.

Informațiile publice care ne stau la dispoziție sunt limitate cu privire la planul concret în termen de scopurile precise pe care România le are cu privire la energie, la termenele de execuție a investițiilor, condițiile de disponibilizare a angajaților și impactul social și economic al tranziției la energia verde.

Este o comunicare corectă și omenească pe care noi o datorăm acestor oameni. Mai ales că mulți dintre ei sunt părinții și bunicii noștri care și-au îndeplinit datoria de a ne lăsa nouă o moștenire de apreciat la care ei au lucrat din greu atunci când aveau vârsta noastră.

Vă rugăm astfel să ne comunicați și să ne ajutați cu următoarele:

 1. În urma scrisorii mele către CSAT înregistrată cu DSN/204 din 11.02.2021 am fost informată că ministerul dumneavoastră a primit observațiile mele. Vă rog să îmi spuneți ce măsuri s-au luat de către Ministerul Energiei pentru a adresa temele din sesizare.
 • Pe data de 24.03.2021 ați declarat că Planul Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice (PNIESC) și Strategia Energetică Națională vor fi finalizate și trimise în Parlament la începutul lunii aprilie. La data la care trimit această interpelare pe 10 mai 2021, Parlamentul nu le-a primit însă spre dezbatere și aprobare. Cum justificați întârzierea continuă a analizei și adoptării în Parlament a acestor documente?
 • Care sunt exact pașii pe care dumneavoastră i-ați făcut de când ocupați funcția de Ministru al Energiei pentru a vă asigura că România are o Strategie Energetică Națională în cel mai scurt timp posibil?
 • Vă rog să ne împărtășiți lista persoanelor care au lucrat la această strategie, perioada și costul întocmirii acestei strategii.
 • Ce demersuri ați luat după evenimentul de blackout din 8 ianuarie 2021 pentru a evita asemenea dezastre pentru țara noastră?
 • Planul de Guvernare 2020-2024 menționează următoarele cu privire la Complexul Energetic Hunedoara (CEH): ”Aplicarea OUG 60/2019 în așa fel încât din CEH se vor desprinde 2 companii, una care să cuprindă Termocentrala de la Paroșeni și minele de huilă, iar cea de-a doua va avea Termocentrala de la Mintia ce va fi dată în gestiunea administrației locale. În ambele companii se vor face investiții de reducere a emisiilor de CO2 prin introducerea de tehnologii noi cu respectarea standardelor de mediu.”

În baza cărui plan aprobat de Parlament acționați dumneavoastră acum în calitate de ministru și ministerul pe care îl conduceți pentru a implementa stoparea producției de energie la termocentrala Mintia, închiderea termocentralei și a minelor, disponibilizarea personalului din aceste unități și de ce nu s-au început investițiile de reducere a emisiilor de CO2?

 • Complexului Energetic Oltenia (CEO) i-a fost acordat un ajutor de stat în vederea susținerii funcționării acesteia în perioada premergătoare aprobării planului de restructurare și decarbonare înaintat Comisiei Europene. Aceste măsuri au atras o investigație a Comisiei Europene în temeiul articolului 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”) potrivit căruia „sunt incompatibile cu piața internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre”.

Pe data de 05.03.2021 Termocentrala Mintia a fost oprită din lipsa de cărbune. Lipsa de cărbune a fost cauzată de refuzul Ministerului Energiei de a facilita garanția pentru achiziția cărbunelui disponibil în Portul Constanța. Domnule Ministru – ați motivat în data de 25.02.2021 că nu se poate acorda această garanție pentru că ar fi ajutor de stat și ar încălca legile europene. Cum se poate însă ca CEO să primească ajutor de stat iar Complexul Energetic Hunedoara, mai specific Termocentrala Mintia, să nu poată fie alimentată cu cărbune la capacitate minimă pentru a susține termoficarea orașului Deva până când o alternativă este construită de către administrația locală a municipiului Deva, mai ales că temperaturile au coborât până la -10 grade și ne aflam într-o perioadă de pandemie COVID-19 cu stare de urgență declarată? Mai mult, agenții economici și spitalul județean din Deva se bazează pe o a doua sursă de termoficare de la Mintia, care este și obligatorie a se avea. Acest ajutor de stat ar fi putut fi ușor motivat Comisiei Europene pentru că achiziționarea de cărbune nu ar fi fost o investiție care să crească competitivitatea termocentralei, dar ar fi salvat și protejat viețile a mii de oameni. Cum putea această acordare de garanție pentru achiziționarea cărbunelui să denatureze concurența și să afecteze schimburile comerciale dintre state? Ce demersuri ați făcut pentru a asigura funcționarea termocentralei pentru oamenii din Deva?

 • Conform comunicării Comisiei Europene 2021/C 94/02 Comisia nu agreează planul de restructurare CEO și își exprimă clar îndoiala că acest ajutor de stat pentru restructurarea CEO poate fi acordat fără să încalce TFUE. Care este planul alternativ pentru CEO?
 • Vă luați vreo responsabilitate pentru neîndeplinirea promisiunii dumneavoastră de a atrage 750 milioane de euro din fondul de tranziției la energia verde pentru retehnologizarea termocentralele Mintia și Paroșeni precum ați declarat în ianuarie 2020?
 • Cum considerați că ar trebui sancționată de către popor neîndeplinirea promisiunii dumneavoastră de a veni cu un plan de restructurare a Complexului Energetic Hunedoara, promisiune pe care ați făcut-o atât la semnarea protocolului din 23.02.2021 și cât și în Planul de Guvernare 2020-2024?
 • Ce s-a schimbat din ianuarie 2020 până în ianuarie 2021 astfel încât retehnologizarea termocentralelor pe cărbune a fost abandonată și acum se procedează la vânzarea lor la licitație, creându-se astfel o oportunitate foarte bănoasă pentru un investitor privat și negarea beneficiului profitului pentru poporul român?
 • Încă din iulie 2020 ați declarat că Romgaz are un plan ambițios de investiții pentru termocentrala Mintia. Vă solicităm studiul de fezabilitate prin care Romgaz a stabilit oportunitatea unei investiții la termocentrala Mintia.
 • Conducerea termocentralei Mintia a pus la dispoziție salariaților ”cereri de disponibilizare” la propunerea conducerii Complexului Energetic Hunedoara. Vă rog să confirmați că acest plan de disponibilizare a fost dezbătut și adoptat de Ministerul Energiei cu toate sindicatele. Vă rog să ne puneți la dispoziție planul semnat de liderii sindicatelor privind disponibilizarea salariaților.
 • În întâlnirea pe care am avut-o în biroul dumneavoastră din 23.03.2021 ați spus că motivul pentru care termocentrala Paroșeni a fost pornită imediat ce cărbunele a fost disponibil, iar termocentrala Mintia a rămas oprită, este pentru că termocentrala Mintia nu avea autorizație de mediu. Legea permite funcționarea atât timp cât s-a depus documentația pentru autorizare, ceea ce era cazul termocentralei Mintia. Puteți vă rog clarifica acest aspect. Este unul extrem de important, mai ales că Directiva 2009/72/CE la art. 15 (3) spune că e instalaţiile cu producere combinată de energie electrică și termică au prioritate.
 • Vă rog să ne faceți cunoscute măsurile pe care Ministerul Energiei le-a implementat din noiembrie 2019 pentru a se alinia cererilor Uniunii Europene de a reduce emisiile și de a asigura continuitatea funcționării termocentralei Mintia.
 • În multiple ședințe cu reprezentanții sindicaliștilor de la Mintia, cât și în întâlnirea pe care am avut-o în cadrul delegației AUR ați declarat că Uniunea Europeană nu mai dă voie Mintiei să funcționeze. Vă rog să ne prezentați comunicarea Uniunii Europene cu privire la obligativitatea României de a stopa producția de energie la termocentrala Mintia. De asemenea, vă rog să ne prezentați cu acte și corespondență eforturile Ministerului Energiei de a evita un dezastru social la Deva și de a lăsa mii de oameni în frig la -10 grade în plină pandemie, și dovada comunicării acestor consecințe extinse Uniunii Europene. Vă mai rugăm să împărtășiți cu noi și răspunsul punctual la această comunicare din partea UE.
 • Instalațiile tehnice se deteriorează semnificativ și într-un ritm accelerat la Termocentrala Mintia datorită opririi subite a funcționării ei. Care este calendarul de conservare după care se protejează starea echipamentelor?
 • Câte capacități de producție a energiei electrice – defalcate pe surse de combustibil – se vor închide până în 2024?  
 • Care este necesarul de energie electrice a țării noastre până în 2024 și cum va fi acoperit?
 • Câtă energie se estimează că va fi importată până în 2024 în fiecare an?
 •  Permite structura curentă a rețelei de energie electrică în cantitatea previzionată să suporte importul?
 • Care anticipați că vor fi consecințele asupra prețului la consumatorii interni în urma creșterii importului de energiei?
 • Care este motivul întârzierii neînceperii producției de energie de la noile instalații de la termocentrala Iernut? Vă rog să ne comunicați corespondența Ministrului Energiei cu Romgaz care să arate efortul Ministerului de a rezolva această situație. S-au făcut plângeri în legătură cu nerespectarea obligațiilor contractuale?
 • Țara noastră dispune de soluții inovative de producție și stocare de energie precum cele ce includ piroliza, gazeificare de deșeuri și agrobiomasă. Vi s-au prezentat asemenea proiecte pentru retehnologizarea termocentralelor pe cărbune? De ce nu au fost adoptate?
 • Cu privire la Centrala Nucleară Cernavodă vă rog să ne comunicați stadiul semnării contractului de finanțare pentru construirea Unităților 3 și 4, și pentru retehnologizarea Unității 1.
 • Care sunt capacitățile de producție energetică puse în funcțiune (pe tipuri de combustibil) de Ministerul Energiei din noiembrie 2019 și care este costul per MW al acestor investiții?
 • Care este programul de decolmatare a lacurilor ce aprovizionează hidrocentralele? Care este costul și câte lacuri s-au decolmatat din noiembrie 2019? Cât reprezintă acestea din totalul portofoliului?
 • În Septembrie 2020 domnule Ministru Popescu, ați anunțat un parteneriat între Romgaz și GSP Power pentru termocentrala Halânga. Vă rog să ne explicați procesul prin care GSP Power a fost selectat ca investitor și să ne puneți la dispoziție o copie a acordului cadru (Heads of Terms) a înțelegerii dintre Ministerul Energiei, Romgaz și GSP Power.
 • Când va fi depusă în Parlament modificarea legii offshore pentru a asigura exploatarea gazului din Marea Neagră?
 • Din păcate doar 2% din suma disponibilă prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au fost alocate pentru proiecte le­gate de dezvoltarea infrastructurii de gaze în amestec cu hidrogenul și alte gaze verzi. Cum motivați alocarea aceasta timidă în comparație cu ambițiile mari de reducere a producției de energie din țara noastră?
 • Țările europene au semnat acordul Green Deal în Decembrie 2019. Care este planul la tranziția verde elaborat de Ministerul Energiei care să asigure îndeplinirea obligațiilor României cu privire la acest acord?
 • Care este stadiul construcției unei noi centrale pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Titan și pe care este termenul de finalizare a proiectului?
 • Care sunt stadiile și termenele de finalizare a investiții pe termen scurt cuprinse în Programul de Guvernare 2020-2024?
 • Finalizarea centralei noi de la Romgaz – Iernut;
 • Continuarea și finalizarea retehnologizării blocului nr. 5 SE Rovinari;
 • Modernizarea cazanelor aferente blocului nr. 8 SE Ișalnița;
 • Creșterea capacităților de înmagazinare în depozitele ROMGAZ și transformarea acestora în depozite multiciclu în vederea asigurării funcționării centralelor pe hidrocarburi, inclusiv în condiții meteorologice severe (temperaturi negative).
 • În iunie 2020, domnule Ministru Popescu ați mers la Galați pentru a (vă citez) ”pune bazele celei mai mari investiții din siderurgie din Romania și cred că din Europa, de 1,2 miliarde de euro”. Ce s-a întâmplat cu această investiție și care este stadiul?
 • Care este stadiul investițiilor propuse în Programul de Guvernare 2020-2024 inclusiv Romgaz, Electrocentrale București, Conpet, Oil Terminal SA, Uzina Termoelectrica Midia SA?

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, prezent duminică, 19 mai, la Baia Mare, în Maramureș, în cadrul Caravanei Patrioți în Europa, prin care AUR își prezintă candidații la alegerile din data de 9 iunie, a subliniat importanța acestor alegeri și diferențele dintre ceea […]
Sfânta zi de Duminică, 19 mai, a prilejuit oprirea Caravanei Patrioți în Europa, organizată de AUR pentru prezentarea candidaților la alegerile din 9 iunie, în județul Maramureș, la Baia Mare. Sute de oameni au participat la Baia Mare la prezentarea unora dintre candidații AUR la alegerile […]
Caravana Patrioți în Europa, organizată de AUR pentru prezentarea candidaților la alegerile din 9 iunie, a fost sâmbătă, 19 mai, pentru toată ziua, în județul Bistrița-Năsăud. În Bistrița, după un flashmob în parcul unde se regăsește și Cetatea Bistriței, o parte dintre candidații la alegerile europarlamentare […]
Cristian Terheș, europarlamentar, cel care deschide lista Alianței AUR pentru alegerile europarlamentare din data de 9 iunie, lansează un apel urgent către cetățeni în contextul investigațiilor desfășurate de Parchetul European (EPPO) asupra președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cristian Terheș critică vehement protejarea continuă a […]
Între 27 mai și 1 iunie, la Geneva, va avea loc cea de-a 77-a adunare a Organizației Mondiale a Sănătății care, potrivit tuturor informațiilor disponibile până la acest moment, prin adoptarea Tratatului de Pandemie Globală, urmărește să instaureze o nouă formă de control la nivel global. […]
Caravana Patrioți în Europa, organizată de AUR pentru prezentarea candidaților la alegerile din 9 iunie, a ajuns, vineri, 17 mai, în județul Mureș, la Sighișoara și la Târgu Mureș. În urma unui flashmob organizat în centrul orașului Sighișoara, participanții au ajuns în Cetatea Medievală din Târgu […]