Albișteanu Mihail și Ivănuță Cristian – interpelare către Ministerul Culturii – Restabilirea urgentă a Casei Callimachi-Ghica.

Interpelare adresată: Ministrului culturii, domnul Lucian Romașcanu

De către: Albișteanu Mihail, Ivănuță Cristian-Daniel, deputați circumscripția electorala nr.24 IAȘI

Data: 14.06.2022

Subiectul interpelării: Reabilitarea urgentă a Casei Callimachi-Ghica

Domnule Ministru,

Una dintre cele mai impozante clădiri din lași, Casa Callimachi-Ghica, înscrisă pe Lista Monumentelor istorice în județul lași, se află într-o stare avansată de degradare. Clădirea are o istorie îndelungată, cronicile secolului XIX făcând referire la aceasta. Imobilul a fost în posesia familiilor Mavrocordat și Callimachi. Se afirmă că însuși regele Carol I i-a trecut pragul în calitate de oaspete al unei recepții organizate în timpul vizitei sale la lași.

lon Mitican, bun cunoscător al istoriei construcțiilor lașilor, considera că aici și-ar fi stabilit cartierul general eteriștii de la lași, motiv pentru care clădirea a fost distrusă în vara anului 1821, fiind reconstruită ulterior.

Se crede că a funcționat drept hotel (hotelul Petersburg), clădire în care a izbucnit revoluția de la 1848, aici fiind citită „petițiunea-proclamațiune” a revoluționarilor moldoveni, iar între 1860-1897 a funcționat ca sediu al universității ieșene (primul sediu a1 universității ieșene).

Acestea sunt doar câteva frânturi din povestea îndelungată și tumultoasă a Casei Callimachi-Ghica. Din nefericire, clădirea se află într-o stare de degradare extremă. În anul 2021, clădirea a fost inclusă în lista de proiecte ce urmează a fi finanțate prin Planul Național dc Redresare și Reziliență.

Casa Callimachi-Ghica, monument istoric a1 lașilor, necesită reparații urgente, altfel i‘iscăm să pierdem încă o „piesă” valoroasă a istoriei la nivel local.

Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm să ne precizați:

1. Ce măsuri veți adopta în vederea reabilitării urgente a Casei Callimachi-Ghica?

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Adresată:  Domnului Sándor PETRES, prefect al județului Harghita De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Acțiunile Instituției Prefectului din județul Harghita […]
Adresată: Domnului Tudorel ANDREI, Președinte al Institutului Național de Statistică De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Distribuția pe localități a […]
Adresată: Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Preşedintelui ANPM Laurențiu-Alexandru PĂȘTINARU, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor Mircea FECHET   De către: Senator Andrei BUSUIOC  Circumscripția electorală: nr. 39, Vaslui Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Perioada de stocare și de prelucrare maximă […]
Adresată: Domnului Ministru al Apărării, Angel TÎLĂR, De către: Senator AELENEI Evdochia Circumscripția: nr. 14, Constanţa Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Ședința Senatului din data de: 27.09.2023 Obiectul întrebării: protejarea cetățenilor județului Constanța Stimate domnule Ministru,           Mă adresez dumneavoastră în contextul războiului nemilos al […]
Adresată: Autorității de Supraveghere Financiară, Președintelui Nicu Marcu De către: Senator Andrei BUSUIOC  Circumscripția electorală: nr. 39, Vaslui Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Companiile de reasigurări Stimate domnule Președinte Nicu Marcu, Printre principalele modalități de protecție împotriva unor pierderi financiare considerabile […]
Adresată: Doamnei Luminița-Teodora ODOBESCU, ministrul afacerilor externe Doamnei Simona BUCURA-OPRESCU, ministrul muncii și solidarității sociale Doamnei Ligia DECA, ministrul educației Domnului Alexandru RAFILA, ministrul sănătății De către Domnul senator: Dorinel COSMA Circumscripția electorală: Nr. 7, Botoșani Grupul Parlamentar: A.U.R. Ședința Senatului din data de: 27.09.2023 Obiectul […]