Adrian-Gheorghe Cătană – Interpelare – Înregistrarea  unui deficit la bugetul de stat

Adresată ministrului  finanţelor publice Dl. ADRIAN CÂCIU

De către  senator: Adrian Cătană

Circumscripția electorală: nr. 34 Sibiu

Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor

Ședința Senatului din data de: 15.02.2022

Domnului Adrian Câciu

Ministrul Finanțelor Publice

Obiectul interpelarii:

Înregistrarea  unui deficit la bugetul de stat, în cuantum de 5.243.429 RON echivalentul a 1.060.000 EURO urmare a  nerecuperării  unor obligaţii fiscale reprezentând taxe, impozite şi rambursări TVA, datorită  inacţiunii sau actiunilor executate necorespunzator de catre reprezentantii autorităţilor fiscale, respectiv  ANAF SIBIU, ca efect  a neanalizării factorilor de risc  fiscal  privind  mai multe societăţi comerciale  care işi desfăşurau  activitatea pe raza teritorială a Judeţului  Sibiu, societăţi înregistrate fictiv, cu scopul de a se sustrage  de la obligaţiile fiscale şi de a beneficia de rambursări TVA necuvenite. Aceste societati precum si administratorii lor au facut obiectul unui dosar de cercetare penala care a fost solutionat prin Hotararea penala cu nr 536 din 27.08.2020 de catre sectia penala a Curtii de Apel Alba in cadrul dosarului inregistrat pe rolul instanței sub nr. 1891/85/2016.

Domnule ministru,

          Vă supun atenţiei  domniei voastre o situaţie ingrijoratoare care se refera la modul in care  autorităţile fiscale, care gestionează activitatea fiscală  pe raza  Judeţului Sibiu, pare ca au abdicat de la  îndeplinirea  atribuţiilor si obligatiilor conferite  de lege, prin Codul Fiscal şi Codul de procedură fiscală, fapt  ce a generat înregistrarea la bugetul de stat a unui prejudiciu în cuantum de peste  5.243.429  milioane lei.

Inacţiunea  sau actiunile defectuoase ale autorităţilor fiscale s-au materializat  în sensul că,  nu au fost urmărite încă din anul 2007, operaţiunile finaciare  frauduloase a  mai multor societăți comerciale care  se ocupau cu tranzacţii petroliere fictive şi care  au beneficiat   inclusiv de ramburări nelicite de TVA, autorităţile fiscale nepunând în practică obligaţiile  ce le revin, privind monitorizarea comportamentului fiscal al acestor societăţi, şi riscul pe care acestea îl reprezenta  pentru autoritatea  fiscală, fapt ce denotă neverificarea cazierului fiscal al societăţilor, precum şi comportamentul fiscal al adminstratorilor acestora.

Având în vedere cele mai sus menţionate, vă rog pe cale de consecință ca:

  1. Prin compartimentele  de control ale ministerului pe care îl conduceţi să întreprindeţi măsurile legale de verificare  a modului în care  autorităţile financiare locale  s-au supus reglementărilor fiscale privind colectarea de la aceste societăţi a obligaţiilor fiscale pe care le aveau faţă de stat precum si felul in care au aprobat rambursarile de TVA care mai apoi au facut obiectul cercetarii penale si mai apoi au ramas de recuperat de catre Statul Roman in urma Hotararii penale cu nr 536 din 27.08.2020 de catre sectia penala a Curtii de Apel Alba in cadrul dosarului inregistrat pe rolul instantei sub nr. 1891/85/2016.
  • De asemenea va rugam ca prin aceleasi organe de control ale ministerului  pe care îl conduceţi să întreprindeţi măsurile legale de verificare  a modului în care  autorităţile financiare locale au procedat la recuperarea prejudiciului indicat mai sus intrucat acestea au reusit sa piarda cu “gratie” in prima instanta civila in dosarul 1999/85/2020 desi aveau o hotarare penala definitiva in acest sens.
  • Modalitatea în care autorităţile fiscale locale (ANAF SIBIU) au acţionat   pentru a avea o situaţie clară, privind statutul juridic şi financiar al acestor societăţi, dacă s-au făcut sau nu rapoarte, referate, de inspecţie fiscală în acest sens şi dacă datele colectate au fost înscrise în baza de date specială  conform normelor procedurale  fiscale.
  • Ce măsuri  au întreprins autorităţile  financiare locale, pentru colectarea obligaţiilor pe care  aceste societăţi le aveau  către stat şi  motivul  tergiversării acţiunilor de colectare, având în vedere că riscul fiscal  privind  activitatea acestor societăţi era cunoscut încă din anul 2007?

Cu deosebit respect  vă rog să luaţi act  că solicit în scris răspunsul privind rezultatul verificărilor pe care cu responsabilitate și celeritate le veti intreprinde conform  atributiilor si bunei credinte, in vederea recuperarii unui prejudiciu major adus Bugetului Statului.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

AUR
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat că printre prioritățile din această sesiune parlamentară se numără reducerea impozitării muncii în România. Astăzi, în a doua zi de la reluarea activității parlamentare, AUR face un prim pas concret în acest sens prin depunerea unei inițiative legislative prin […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea și […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (4) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (4) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm „Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 448/2006 […]
CĂTRE,                                       BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm „Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea […]
Către: Ministerul transporturilor și infrastructurii, domnului Ministru Sorin-Mihai GRINDEANU De la: Mihail ALBIŞTEANU, Cristian-Daniel IVĂNUŢĂ, deputați AUR aleși în circumscripția electorală nr. 24 Iași Subiectul întrebării: Demararea procedurii de transferare a 15 spitale și a 20 de policlinici din subordinea Ministerului Transporturilor în cea a autorităților […]
Către: Ministerul Sănătății, domnului Ministru, prof. univ. Dr. Alexandru RAFILA De la: Mihail ALBIŞTEANU, Cristian-Daniel IVĂNUŢĂ, deputați AUR, circumscripția electorală nr. 24 Iași Subiectul întrebării: Necesitatea construirii Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară în județul Iași Stimate domnule Ministru, Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară din județul Iași, […]