EXPUNERE DE MOTIVE

Secțiunea 1

Titlul prezentului act normativ

LEGE pentru completarea Art. 138 și a Art.178 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

  1. Descrierea situației actuale.

Începând cu data de 18.05.2020 a intrat în vigoare Legea nr. 55 / 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Conform acestui act normativ pe perioada stării de alertă, printre drepturile restrânse, a fost și limitarea accesului în instituțiile publice pentru protejarea angajaților și implicit pentru reducerea numărului de persoane care se află în spații închise.

Totuși, autoritățile publice locale au continuat să își desfășoare activitatea, iar ședințele de consiliu local sau de consiliu județean s-au ținut în condiții speciale. Drepturile cetățenilor au fost astfel îngrădite, deoarece nu se respectă în totalitate dreptul de a avea acces la informație în concordanță cu prevederile art. 31 din Constituția României republicată, și autoritățile nu au îndeplinit obligațiile ce le revin prin punerea în aplicare a cadrului legal și asigurarea exercitării dreptului fundamental al persoanelor de a avea acces liber la aceste ședințe care au caracter public, în condițiile stării de alertă. În acest sens se dorește să se fi luat măsuri cu privire la modalitatea de acces a cetățenilor la derularea ședințelor de consiliu local sau de consiliu județean pentru a se respecta dreptul constituțional și pentru a nu fi îngrădit nici pe viitor acest drept.

În contextul în care este necesară continuarea aplicării măsurilor de prevenție și protecție sanitară, se impune stabilirea unor măsuri la nivelul unităților administrativ teritoriale și a celor județene pentru asigurarea unui act decizional în condiții de securitate epidemiologică, fără a fi încălcate drepturile cetățenilor.

În plus, aceste modificări pot aduce mai aproape cetățenii de forurile decizionale din unitatea administrativ- teritorială pe raza căreia locuiesc. Trebuie avut în vedere că accesul este liber pentru orice persoana. Dacă acea persoană nu are posibilitatea de a se deplasa liber, acest fapt nu trebuie să constituie un impediment pentru a nu putea urmări procesul deliberativ cu privire la problemele din comunitatea în care trăiește, în acest context se poate urmări beneficiul, pe termen lung, în asigurarea transparenței decizionale . Altfel spus, orice cetățean poate lua act prin accesarea ședințelor de consiliu local sau județean, astfel fiind asigurată și respectarea legii 544/2001 cu privire la liberul acces la informații de interes public pe lângă dreptul constituțional de acces liber la informație, indiferent de natura acesteia.

2. Schimbări preconizate

Având în vedere că la nivel național, contextul epidemiologic este diferit de la regiune, județ, localitate, se impune adoptarea completărilor propuse la Codul Administrativ.

În prezent, conform Legii nr. 55/2020, pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante, cu excepția celor vacantate urmare a suspendării din funcții a persoanelor care nu și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu de natură a pune în pericol persoanele și măsurile de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de Covid-19, posturile de predare vacante din unitățile de învățământ preuniversitar și a posturilor și funcțiilor vacante din instiutiile de învățământ superior, institutele de cercetare, Academia Română și academiile de ramură.

Totuși, impunerea înregistrării și postării ședințelor de consiliu local sau județean nu duce la angajarea unui personal calificat pentru această operațiune deoarece se poate realiza doar achiziționarea aparaturii tehnice necesare pentru înregistrare. În formă simplificată se poate accesa echipamentul tehnic aflat în dotarea unităților administrativ teritoriale , care a fost folosit pentru diverse videoconferințe. Nu trebuie ignorat faptul că această aparatură a fost deja achiziționată, deci modificarea Codului Administrativ nu ar presupune cheltuieli bugetare majore.

Fiecare unitate administrativă, fie că vorbim de autorități publice locale, fie că vorbim de autorități publice centrale, deține deja o pagină oficială în mediul virtual, iar responsabili cu actualizarea acestor pagini oficiale există la nivelul fiecărei autorități. Din acest punct de vedere nu necesită nicio redimensionare a capacității resursei umane, nu necesită organizarea unor concursuri de ocupare a unor posturi sau modificarea organigramelor existente.

În contextul actual, evoluția pandemiei cauzată de virusul SARSCOV 2 este incertă. În aceste condiții este imperios necesar crearea cadrului legal care să respecte drepturile cetățenilor fără a le fi afectată integritatea, sănătatea fizică sau fără a le fi îngrădite drepturile, urmărind totodată și protejarea personalului angajat al unităților administrativ teritoriale. Prezentul act normativ oferă posibilitatea organizării ședințelor de consiliu local și de consiliu județean prin prezență virtuală, în spațiul cibernetic în timp real, fără a se încălca normele de siguranță impuse de condițiile actuale sau viitoare.

                                                               

LEGE

Propunere legislativă pentru completarea Art. 138 și a Art.178 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

În temeiul Art.75 din Constituţia României, republicată, conform căruia Camera Deputaţilor se pronunţă în calitate de primă Cameră sesizată asupra proiectelor de legi şi propunerilor legislative, în baza Art. 27 alin.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.8/1994, în concordanță cu prevederile Secțiunii a 3-a cu referire la Procedura legislativă, Art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților alin.8 pct.2 lit.e (lit.e) și alin. 9, dorim să inițiem modificarea și completarea OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu respectarea Art. 59 și a Art. 60 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu următoarele:

1. Se completează prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ la Art. 138 Desfășurarea ședințelor consiliului local, alin. 2 se completează cu o nouă literă

– Lit. d) pentru respectarea dreptului cetățenilor de a avea acces la ședințele consiliului local, se prevede obligativitatea înregistrării audio-video și difuzarea înregistrărilor pe pagina oficială a unității administrativ teritoriale, sub sancțiunea anulării ședinței de consiliu;

2. La art. 178 cu privire la Tipurile de ședințe ale Consiliului Județean, se completează cu un nou alineat

– alin. 4 Ședințele Consiliului Județean se înregistrează cu mijloace audio-video și înregistrarea ședințelor se pune la dispoziția cetățenilor pe pagina oficială a unității administrativ teritoriale, sub sancțiunea anulării ședinței de consiliu.

INIȚIATORI:

RUSU Gheorghe Daniel, SUCIU Sebastian, POP Darius, NAGY Vasile,

AXINIA Adrian George

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

15.000 de români s-au înscris în numai 24 de ore în AUR, singura forță patrotică, creștină și conservatoare din Parlamentul României, în urma apelului lansat luni de copreședinții formațiunii George Simion și Claudiu Târziu. AUR îi îndeamnă pe toți românii care nu sunt reprezentați politic să […]
28 iunie 1940, vineri Într-o zi de vineri a fost răstignit Hristos, pe nedrept, El, cel fără de greșeală. Într-o zi de vineri a fost cedată Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, aproximativ 18% din suprafața României de atunci, teritorii locuite de 4 milioane de […]
Duminică, 30 mai, ora 18:00, Alianța pentru Unirea Românilor a organizat un protest la ambasada Serbiei din București ca urmare a abuzului săvârșit de grănicerii sârbi care au împiedicat participarea deputatului AUR Ringo Dămureanu la manifestările organizate de comunitatea românească din regiunea Timoc cu ocazia Zilei […]
În seara zilei de 29 mai 2021 domnului Ringo Dămureanu, deputat AUR și membru al Grupului de Prietenie România-Serbia din Camera Deputaților, i s-a interzis accesul în Republica Sârbă în timp ce se îndrepta spre Valea Moraviei pentru a sărbători Ziua Românilor de Pretutindeni alături de comunitatea istorică românească din […]
Decizia de a impune restricții de circulație obligatorii și, mai ales carantina totală pentru persoanele în vârstă de peste 65, asumată public de Președintele Iohannis este disproporționată, inumană și în dezinteresul României. Izolarea la domiciliu a tuturor persoanelor de peste 65 ani, în lipsa unui sistem […]
În plină eră digitală, când informația este mai accesibilă ca oricând în istorie, rațiunea, logica și luciditatea ar trebui să primeze. Problema e că, deși educația se vrea a fi la apogeu, unii dintre noi nu sunt capabili să gândească logic și să acționeze rațional. România are […]