PAUR

DREPTATE PENTRU ROMÂNIA!

Organizația Pensionarilor AUR (PAUR) – este una dintre structurile politice speciale constituite la nivel național în cadrul Alianței pentru Unirea Românilor, în conformitate cu art. 27 din Statutul AUR.

PAUR are următoarele obiective prioritare:

– promovarea între pensionarii români a unionismului, a patriotismului, a credinței creștine, a familiei tradiționale și a libertății;

– elaborarea și promovarea unor documente de analiză şi sinteză privind statutul pensionarilor în România şi oferta politică a AUR adresată pensionarilor;

– adoptarea și promovarea de poziții în legătură cu aspectele esențiale ale dezvoltării economice, sociale şi culturale, ale celorlalte aspecte ale vieții colectivităților, cu incidență în viața de zi cu zi a pensionarilor;

– promovarea şi popularizarea politicilor în domeniul pensionarilor, prin elaborarea şi organizarea unor programe politice, sociale, economice, educative, culturale, turistice corespunzătoare;

– inițierea şi dezvoltarea unor relații permanente de dialog şi parteneriat cu organizații ale pensionarilor din țară şi străinătate, în vederea promovării obiectivelor şi principiilor promovate de AUR;

Sediul organizației este la sediul central al AUR, strada Traian 168, București. Sediile teritoriale sunt stabilite în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea sediilor AUR;

Poate deveni membru al PAUR, orice pensionar român, membru al Alianței pentru Unirea Românilor, care aderă la organizație şi își asumă responsabilitatea participării active la viața organizației.

Pierderea calității de membru al PAUR se produce prin demisie, radiere sau excludere:

• demisia are loc în baza şi la data depunerii cererii, ca expresie a voinței liber exprimate de persoana în cauză;

• radierea se face în situația în care se constată că, ulterior dobândirii calității de membru al PAUR, persoana se află în situația de incompatibilitate prevăzută de statutul AUR, precum şi în caz de deces;

• excluderea din PAUR se hotărăște în conformitate cu prevederile Statutului AUR;


Membrii PAUR au aceleași drepturi și obligații ca și toți membrii AUR, în conformitate cu art. 17 și 18 al Statutului AUR;


Membrii PAUR, care au săvârșit abateri de la prevederile Regulamentului PAUR sau ale Statutului AUR, ori care prin activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii organizației, li se aplică, în funcție de gravitatea acestora, sancțiuni prevăzute de Statutul AUR, aplicate în baza procedurilor comune ale partidului;


Membrii PAUR cu activitate deosebită şi recunoscută în cadrul organizațiilor PAUR de la toate nivelurile pot fi nominalizați pentru a primi distincțiile și premiile instituite de PAUR sau propuși pentru a primi distincțiile atribuite de Alianța pentru Unirea Românilor în conformitate cu prevederile Statutului AUR;

Organizarea internă a PAUR se realizează în baza Regulamentului de organizare și funcționare PAUR, aprobat de BNC al AUR.