AAUR

DREPTATE PENTRU ROMÂNIA!

Organizația Oamenilor de Afaceri AUR (AAUR) – este una dintre structurile politice speciale constituite la nivel național în cadrul Alianței pentru Unirea Românilor, în conformitate cu art. 27 din Statutul AUR.

Președinte AAUR – Marius Dorin LULEA

AAUR are următoarele obiective prioritare:

– promovarea și protejarea antreprenorilor români și a investițiilor românești;

– exprimarea și valorificarea intereselor antreprenorilor români prin mijloace de acțiune politică și civică;

– promovarea şi popularizarea politicilor în domeniul economic, prin elaborarea şi organizarea unor programe politice, sociale, economice, educative, culturale, turistice corespunzătoare intereselor antreprenorilor români;

– inițierea şi dezvoltarea unor relații permanente de dialog şi parteneriat cu organizații ale oamenilor de afaceri din țară şi străinătate, în vederea promovării obiectivelor şi principiilor promovate de AUR;

Sediul organizației este la sediul central Sediile teritoriale sunt stabilite în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea sediilor AUR;

Poate deveni membru al AAUR, orice antreprenor român, membru al Alianței pentru Unirea Românilor, care aderă la organizație şi își asumă responsabilitatea participării active la viața organizației.

Pierderea calității de membru al AAUR se produce prin demisie, radiere sau excludere:

• demisia are loc în baza şi la data depunerii cererii, ca expresie a voinței liber exprimate de persoana în cauză;

• radierea se face în situația în care se constată că, ulterior dobândirii calității de membru al AAUR, persoana se află în situația de incompatibilitate prevăzută de statutul AUR, precum şi în caz de deces;

• excluderea din AAUR se hotărăște în conformitate cu prevederile Statutului AUR;

Membrii AAUR au aceleași drepturi și obligații ca și toți membrii AUR, în conformitate cu art. 17 și 18 al Statutului AUR;

Membrii AAUR, care au săvârșit abateri de la prevederile Regulamentului AAUR sau ale Statutului AUR, ori care prin activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii organizației, li se aplică, în funcție de gravitatea acestora, sancțiuni prevăzute de Statutul AUR, aplicate în baza procedurilor comune ale partidului;


Membrii AAUR cu activitate deosebită şi recunoscută în cadrul organizațiilor AAUR de la toate nivelurile pot fi nominalizați pentru a primi distincțiile și premiile instituite de AAUR sau propuși pentru a primi distincțiile atribuite de Alianța pentru Unirea Românilor în conformitate cu prevederile Statutului AUR.

Organizarea internă a AAUR se realizează în baza Regulamentului de organizare și funcționare AAUR, aprobat de BNC al AUR.