TAUR

DREPTATE PENTRU ROMÂNIA!

Organizația de Tineret AUR (TAUR) – este una dintre structurile politice speciale constituite la nivel național în cadrul Alianței pentru Unirea Românilor, în conformitate cu art. 27 din Statutul AUR.

Președinte TAUR – Ariadna CÎRLIGEANU

TAUR are următoarele obiective prioritare:

– promovarea între tinerii români a unionismului, a patriotismului, a credinței creștine, a familiei tradiționale și a libertății;

– exprimarea și valorificarea drepturilor tinerilor, prin mijloace de acțiune politică și civică;

– elaborarea și promovarea unor documente de analiză şi sinteză privind statutul tinerilor în România şi oferta politică a AUR adresată tinerilor;

– adoptarea și promovarea de poziții în legătură cu aspectele esențiale ale dezvoltării economice, sociale şi culturale, ale celorlalte aspecte ale vieții colectivităților, cu incidență în viața de zi cu zi a tinerilor;

– pregătirea, perfecționarea şi susținerea tinerilor, membri ai AUR, în vederea promovării acestora în structurile de conducere ale partidului, precum şi pentru asumarea unor responsabilități şi demnități publice;

– promovarea şi popularizarea politicii conservatoare în rândul tinerilor, prin elaborarea şi organizarea unor programe politice, sociale, economice, educative, culturale, turistice corespunzătoare intereselor şi aspirațiilor tinerilor;

– inițierea şi dezvoltarea unor relații permanente de dialog şi parteneriat cu organizații de tineri din țară şi străinătate, în vederea promovării obiectivelor şi principiilor promovate de AUR;


Sediul organizației este la sediul central al AUR, strada Traian 168, București. Sediile teritoriale sunt stabilite în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea sediilor AUR;

Poate deveni membru al TAUR, orice tânăr, cu vârstă între 16-25 de ani, aderent sau membru al Alianței pentru Unirea Românilor, care aderă la organizație şi își asumă responsabilitatea participării active la viața organizației.

Pierderea calității de membru al TAUR se produce prin demisie, radiere sau excludere:

a) demisia are loc în baza şi la data depunerii cererii, ca expresie a voinței liber exprimate de persoana în cauză;

b) radierea se face în situația în care se constată că, ulterior dobândirii calității de membru al TAUR, persoana se află în situația de incompatibilitate prevăzută de statutul AUR, precum şi în caz de deces;

c) excluderea din TAUR se hotărăște în conformitate cu prevederile Statutului AUR;


Membrii TAUR au aceleași drepturi și obligații ca și toți membrii AUR, în conformitate cu art. 17 și 18 al Statutului AUR;


Membrii TAUR, care au săvârșit abateri de la prevederile Regulamentului TAUR sau ale Statutului AUR, ori care prin activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii organizației, li se aplică, în funcție de gravitatea acestora, sancțiuni prevăzute de Statutul AUR, aplicate în baza procedurilor comune ale partidului;


Membrii TAUR cu activitate deosebită şi recunoscută în cadrul organizațiilor TAUR de la toate nivelurile pot fi nominalizați pentru a primi distincțiile și premiile instituite de TAUR sau propuși pentru a primi distincțiile atribuite de Alianța pentru Unirea Românilor în conformitate cu prevederile Statutului AUR;


Organizarea internă a TAUR se realizează în baza Regulamentului de organizare și funcționare TAUR, aprobat de BNC al AUR.