DREPTATE PENTRU ROMÂNIA

În conformitate cu art. 54. din Statutul Alianței pentru Unirea Românilor, Juriile de Onoare, Disciplină şi Arbitraj (în continuare „Jurii AUR”) sunt forurile jurisdicționale şi de arbitraj care judecă şi soluționează diferendele dintre membrii Partidului, care afectează onoarea şi prestigiul Partidului sau ale membrilor săi, disciplina şi ordinea în Partid.

Judecarea diferendelor apărute în partid se face în conformitate cu Regulamentul Juriilor de Onoare, Disciplină şi Arbitraj (aprobat de BNC al AUR), coroborat cu prevederile Statutului AUR și cu cele ale Codului de Etică și Integritate al AUR.

Adresa de email
[email protected]

Structura și competența jurisdicțională a Juriilor AUR

– Juriul Național de Onoare, Disciplină şi Arbitraj este compus din 8 membri aleși în conformitate cu Statutul AUR, ce judecă spețe în prima instanță și apel, conform competenței naționale;

– Din componența Juriului Național AUR nu fac parte membrii BNC și CNC;

– Membrii Juriului Național AUR sunt membri de partid, cu o conduită și un comportament ireproșabil, mărturisitori fideli ai valorilor și principiilor AUR;

– Președintele Juriului Național AUR este domnul Mihai ENACHE;

– Președintele Juriului Național AUR formează, prin dispoziție complete de 3-5 jurii pentru judecarea diferitor spețe;

– Juriul judecă în complet de 3 membri în primă instanță și în apel în complet de 5 membri;

– Juriul Național AUR poate fi sesizat de membrii de partid, sau se poate autosesiza;

– La nivelul organizațiilor județene AUR se formează Jurii Județene de Onoare, Disciplină şi Arbitraj, ce judecă spețe în prima instanță și apel, conform competenței teritoriale;

– Orice membru de partid care se simte lezat de un alt membru de partid, sau care a sesizat încălcarea Statutului și/sau a Codului de Etică și Integritate a AUR de către un membru de partid poate sesiza Juriile Județene de Onoare, Disciplină şi Arbitraj sau după caz (după competență) Juriul Național de Onoare, Disciplină şi Arbitraj;

– Temeiurile pentru sesizarea Juriilor sunt descrise în Statutul AUR și dezvoltate în Codul de Etică și Integritate al AUR;


– Sesizarea se face în scris și se depune pe adresa de e-mail a Juriului sesizat, ori după caz la sediul AUR, la București la sediul central pentru sesizările Juriul Național de Onoare, Disciplină şi Arbitraj și la sediile județene de partid pentru sesizările depuse pentru Juriile Județene de Onoare, Disciplină şi Arbitraj;

– Secretariatul General AUR și Secretarii filialelor AUR vor ține un Registru al sancțiunilor, aplicate de Juriul Național de Onoare, Disciplină şi Arbitraj și respectiv Juriile Județene de Onoare, Disciplină şi Arbitraj;

– În cazul adoptării de către Jurii și aplicării de către BNC sau BCJ a deciziei de excludere din AUR, Secretariatul General AUR, respectiv secretarul filialei AUR va radia din registrul membrilor persoana care a fost exclusă din partid, cu data deciziei luate de BNC sau BCJ;

– Persoana exclusă din partid nu va putea fi primită în rândurile AUR timp de 2 ani, și doar cu acordul expres al BNC, după consultarea dosarului Juriului de Onoare, Disciplină și Arbitraj;

– Persoana care a demisionat din partid nu va putea re-deveni membru AUR timp de 1 an.

PREȘEDINTELE JURIULUI

Mihai Enache